Παρακολούθηση
martin rinard
martin rinard
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα lcs.mit.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Concurrent constraint programming
VA Saraswat, M Rinard
Proceedings of the 17th ACM SIGPLAN-SIGACT symposium on Principles of …, 1989
11181989
Ownership types for safe programming: Preventing data races and deadlocks
C Boyapati, R Lee, M Rinard
Proceedings of the 17th ACM SIGPLAN conference on Object-oriented …, 2002
7092002
The semantic foundations of concurrent constraint programming
VA Saraswat, M Rinard, P Panangaden
Proceedings of the 18th ACM SIGPLAN-SIGACT symposium on Principles of …, 1991
6011991
Managing performance vs. accuracy trade-offs with loop perforation
S Sidiroglou-Douskos, S Misailovic, H Hoffmann, M Rinard
Proceedings of the 19th ACM SIGSOFT symposium and the 13th European …, 2011
5962011
Baton: A balanced tree structure for peer-to-peer networks
HV Jagadish, BC Ooi, MC Rinard, QH Vu
5642006
Compositional pointer and escape analysis for Java programs
J Whaley, M Rinard
Proceedings of the 14th ACM SIGPLAN conference on Object-oriented …, 1999
5351999
Automatic patch generation by learning correct code
F Long, M Rinard
Proceedings of the 43rd Annual ACM SIGPLAN-SIGACT Symposium on Principles of …, 2016
5042016
Automatically patching errors in deployed software
JH Perkins, S Kim, S Larsen, S Amarasinghe, J Bachrach, M Carbin, ...
Proceedings of the ACM SIGOPS 22nd symposium on Operating systems principles …, 2009
4802009
Information flow analysis of android applications in droidsafe.
MI Gordon, D Kim, JH Perkins, L Gilham, N Nguyen, MC Rinard
NDSS 15 (201), 110, 2015
4742015
Enhancing Server Availability and Security Through Failure-Oblivious Computing.
MC Rinard, C Cadar, D Dumitran, DM Roy, T Leu, WS Beebee
Osdi 4, 21-21, 2004
4512004
Dynamic knobs for responsive power-aware computing
H Hoffmann, S Sidiroglou, M Carbin, S Misailovic, A Agarwal, M Rinard
ACM SIGARCH computer architecture news 39 (1), 199-212, 2011
4022011
Taint-based directed whitebox fuzzing
V Ganesh, T Leek, M Rinard
2009 IEEE 31st International Conference on Software Engineering, 474-484, 2009
4012009
An analysis of patch plausibility and correctness for generate-and-validate patch generation systems
Z Qi, F Long, S Achour, M Rinard
Proceedings of the 2015 International Symposium on Software Testing and …, 2015
3782015
A parameterized type system for race-free Java programs
C Boyapati, M Rinard
Proceedings of the 16th ACM SIGPLAN conference on Object-oriented …, 2001
3542001
Staged program repair with condition synthesis
F Long, M Rinard
Proceedings of the 2015 10th Joint Meeting on Foundations of Software …, 2015
3442015
Verifying quantitative reliability for programs that execute on unreliable hardware
M Carbin, S Misailovic, MC Rinard
ACM SIGPLAN Notices 48 (10), 33-52, 2013
3132013
Automatic detection and repair of errors in data structures
B Demsky, M Rinard
Acm sigplan notices 38 (11), 78-95, 2003
3012003
Quality of service profiling
S Misailovic, S Sidiroglou, H Hoffmann, M Rinard
Proceedings of the 32nd ACM/IEEE International Conference on Software …, 2010
2702010
Control jujutsu: On the weaknesses of fine-grained control flow integrity
I Evans, F Long, U Otgonbaatar, H Shrobe, M Rinard, H Okhravi, ...
Proceedings of the 22nd ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications …, 2015
2622015
Purity and side effect analysis for Java programs
A Sălcianu, M Rinard
International Workshop on Verification, Model Checking, and Abstract …, 2005
2502005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20