Eli Pociello Irigoien
Eli Pociello Irigoien
Elhuyar
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα elhuyar.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Semeval-2015 task 2: Semantic textual similarity, english, spanish and pilot on interpretability
E Agirre, C Banea, C Cardie, D Cer, M Diab, A Gonzalez-Agirre, W Guo, ...
Proceedings of the 9th international workshop on semantic evaluation …, 2015
3032015
Methodology and construction of the Basque WordNet
E Pociello, E Agirre, I Aldezabal
Language resources and evaluation 45 (2), 121-142, 2011
602011
Methodological issues in the building of the Basque WordNet: quantitative and qualitative analysis
E Agirre, O Ansa, X Arregi, JM Arriola, AD de Ilarraza, E Pociello, L Uria
Proceedings of the first International WordNet Conference in Mysore, India …, 2002
302002
Lexicalization and multiword expressions in the Basque WordNet
E Agirre, I Aldezabal, E Pociello
Proceedings of Third International WordNet Conference, 131-138, 2006
222006
A methodology for the joint development of the Basque WordNet and Semcor.
E Agirre, I Aldezabal, J Etxeberria, E Izagirre, K Mendizabal, E Pociello, ...
LREC, 23-28, 2006
192006
A preliminary study for building the Basque PropBank
E Agirre, I Aldezabal, J Etxeberria, E Pociello
Proceedings of the 5th International Conference on Language Resources and …, 2006
182006
Improving the Basque WordNet by corpus annotation
E Agirre, I Aldezabal, J Etxeberria, E Izagirre, K Mendizabal, E Pociello, ...
Proceedings of Third International WordNet Conference, 287-290, 2006
142006
Euskararen ezagutza-base lexikala: Euskal WordNet
E Pociello
Doktoretza-tesia, Euskal Filologia Saila (UPV/EHU). Leioa, 2008
122008
3LB-LEX: léxico verbal con frames sintáctico-semánticos
M Civit, I Aldezabal, E Pociello, M Taulé Delor, J Aparicio, L Màrquez, ...
Procesamiento del lenguaje natural, 2005, num. 35, p. 367-373, 2005
122005
Analysis and Performance of Morphological Query Expansion and Language-Filtering Words on Basque Web Searching.
I Leturia, A Gurrutxaga, N Areta, E Pociello
LREC, 2008
112008
A pilot study of english selectional preferences and their cross-lingual compatibility with basque
E Agirre, I Aldezabal, E Pociello
International Conference on Text, Speech and Dialogue, 12-19, 2003
112003
The Basque lexical-sample task
E Agirre, I Aldabe, M Lersundi, D Martinez, E Pociello, L Uria
Proceedings of SENSEVAL-3, the Third International Workshop on the …, 2004
72004
Wnterm: Combining the basque wordnet and a terminological dictionary
E Pociello, A Gurrutxaga, E Agirre, I Aldezabal, G Rigau
6th international conference on Language Resources and Evaluation, LREC 8, 2008
52008
WNTERM: Enriching the MCR with a Terminological Dictionary.
E Pociello, A Gurrutxaga, E Agirre, I Aldezabal, G Rigau
LREC, 2008
42008
EUSEMCOR: euskarako corpusa semantikoki etiketatzeko eskuliburua; editatze-, etiketatze-eta epaitze-lanak
E Agirre, I Aldezabal, J Etxeberria, E Izagirre, K Mendizabal, E Pociello, ...
Internal report, 2005
42005
The Basque task: did systems perform in the upperbound?
E Agirre, E Garcia, M Lersundi, D Martinez, E Pociello
arXiv preprint cs/0204029, 2002
42002
Evaluation of an automatic process for specialized web corpora collection and term extraction for Basque
A Gurrutxaga, I Leturia, E Pociello, X Saralegi, I San Vicente
eLexicography in the 21st Century: New Challenges, New applications, 97, 2010
32010
Euskarazko postposizio-lokuzioen tratamendu konputazionala
I Aduriz, I ALDEZABAL, M ARANZABE, JM ARRIOLA, K CEBERIO, ...
Barne-txostena. UPV/EHU LSI/TR, 07-2008, 2008
32008
Exploiting the Internet to build language resources for less resourced languages
A Gurrutxaga, I Leturia, E Pociello, I San Vicente, X Saralegi
7th SaLTMiL Workshop on Creation and use of basic lexical resources for less …, 2010
22010
Euskararako ezagutza-base lexiko-semantikoaren eredu-hautaketa eta garapena: EuskalWordNet
E Agirre, I Aldezabal, E Pociello
Gogoa 5 (2), 2006
22006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20