Παρακολούθηση
Emily S. Bernhardt
Emily S. Bernhardt
James B. Duke Professor of Biogeochemistry, Duke University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα duke.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Biogeochemistry: an Analysis of Global Change
WH Schlesinger, ES Bernhardt
7209*2020
Synthesizing US river restoration efforts
ES Bernhardt, MA Palmer, JD Allan, G Alexander, K Barnas, S Brooks, ...
Science 308 (5722), 636-637, 2005
23112005
Standards for ecologically successful river restoration
MA Palmer, ES Bernhardt, JD Allan, PS Lake, G Alexander, S Brooks, ...
Journal of applied ecology 42 (2), 208-217, 2005
18162005
River restoration, habitat heterogeneity and biodiversity: a failure of theory or practice?
MA Palmer, HL Menninger, E Bernhardt
Freshwater biology 55, 205-222, 2010
9812010
Ecology for a crowded planet
M Palmer, E Bernhardt, E Chornesky, S Collins, A Dobson, C Duke, ...
Science 304 (5675), 1251-1252, 2004
7332004
Enhanced root exudation induces microbial feedbacks to N cycling in a pine forest under long‐term CO2 fumigation
RP Phillips, AC Finzi, ES Bernhardt
Ecology letters 14 (2), 187-194, 2011
6712011
Mountaintop mining consequences
MA Palmer, ES Bernhardt, WH Schlesinger, KN Eshleman, ...
Science 327 (5962), 148-149, 2010
6572010
Restoring streams in an urbanizing world
ES Bernhardt, MA Palmer
Freshwater biology 52 (4), 738-751, 2007
6082007
More than the Ions: The Effects of Silver Nanoparticles on Lolium multiflorum
L Yin, Y Cheng, B Espinasse, BP Colman, M Auffan, M Wiesner, J Rose, ...
Environmental science & technology 45 (6), 2360-2367, 2011
5912011
Restoring rivers one reach at a time: results from a survey of US river restoration practitioners
ES Bernhardt, EB Sudduth, MA Palmer, JD Allan, JL Meyer, G Alexander, ...
Restoration Ecology 15 (3), 482-493, 2007
5332007
River restoration: the fuzzy logic of repairing reaches to reverse catchment scale degradation
ES Bernhardt, MA Palmer
Ecological applications 21 (6), 1926-1931, 2011
4642011
Synthetic chemicals as agents of global change
ES Bernhardt, EJ Rosi, MO Gessner
Frontiers in Ecology and the Environment 15 (2), 84-90, 2017
4562017
Twenty-six key research questions in urban stream ecology: an assessment of the state of the science
SJ Wenger, AH Roy, CR Jackson, ES Bernhardt, TL Carter, S Filoso, ...
Journal of the North American Benthological Society 28 (4), 1080-1098, 2009
4312009
Increases in the flux of carbon belowground stimulate nitrogen uptake and sustain the long‐term enhancement of forest productivity under elevated CO2
JE Drake, A Gallet‐Budynek, KS Hofmockel, ES Bernhardt, SA Billings, ...
Ecology letters 14 (4), 349-357, 2011
4132011
Decreasing uncertainties in assessing environmental exposure, risk, and ecological implications of nanomaterials
MR Wiesner, GV Lowry, KL Jones, MF Hochella, Jr, RT Di Giulio, ...
Environmental Science & Technology 43 (17), 6458-6462, 2009
4132009
Sulfidation of silver nanoparticles: natural antidote to their toxicity
C Levard, EM Hotze, BP Colman, AL Dale, L Truong, XY Yang, AJ Bone, ...
Environmental science & technology 47 (23), 13440-13448, 2013
4012013
Long-term transformation and fate of manufactured Ag nanoparticles in a simulated large scale freshwater emergent wetland
GV Lowry, BP Espinasse, AR Badireddy, CJ Richardson, BC Reinsch, ...
Environmental science & technology 46 (13), 7027-7036, 2012
4012012
Effects of silver nanoparticle exposure on germination and early growth of eleven wetland plants
L Yin, BP Colman, BM McGill, JP Wright, ES Bernhardt
Public Library of Science 7 (10), e47674, 2012
3522012
Stream restoration strategies for reducing river nitrogen loads
LS Craig, MA Palmer, DC Richardson, S Filoso, ES Bernhardt, ...
Frontiers in Ecology and the Environment 6 (10), 529-538, 2008
3502008
Low concentrations of silver nanoparticles in biosolids cause adverse ecosystem responses under realistic field scenario
BP Colman, CL Arnaout, S Anciaux, CK Gunsch, MF Hochella Jr, B Kim, ...
PloS one 8 (2), e57189, 2013
3372013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20