Παρακολούθηση
Ryan Baker
Ryan Baker
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα upenn.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The state of educational data mining in 2009: A review and future visions
RSJD Baker, K Yacef
Journal of educational data mining 1 (1), 3-17, 2009
19982009
Learning analytics and educational data mining: towards communication and collaboration
G Siemens, RSJ Baker
Proceedings of the 2nd international conference on learning analytics and …, 2012
12662012
Educational data mining and learning analytics
RS Baker, T Martin, LM Rossi
The Wiley handbook of cognition and assessment: Frameworks, methodologies …, 2016
11822016
Better to be frustrated than bored: The incidence, persistence, and impact of learners’ cognitive–affective states during interactions with three different computer-based …
RSJ Baker, SK D'Mello, MMT Rodrigo, AC Graesser
International Journal of Human-Computer Studies 68 (4), 223-241, 2010
10072010
Data mining for education
R Baker
International encyclopedia of education 7 (3), 112-118, 2010
8362010
Off-task behavior in the cognitive tutor classroom: When students" game the system"
RS Baker, AT Corbett, KR Koedinger, AZ Wagner
Proceedings of the SIGCHI conference on Human factors in computing systems …, 2004
6432004
Handbook of educational data mining
C Romero, S Ventura, M Pechenizkiy, RSJ Baker
CRC press, 2010
5992010
A data repository for the EDM community: The PSLC DataShop
KR Koedinger, RSJ Baker, K Cunningham, A Skogsholm, B Leber, ...
Handbook of educational data mining 43, 43-56, 2010
5112010
A review of recent advances in learner and skill modeling in intelligent learning environments
MC Desmarais, RSJ d Baker
User Modeling and User-Adapted Interaction 22 (1), 9-38, 2012
4942012
More accurate student modeling through contextual estimation of slip and guess probabilities in bayesian knowledge tracing
RSJ d Baker, AT Corbett, V Aleven
International conference on intelligent tutoring systems, 406-415, 2008
4782008
Detecting student misuse of intelligent tutoring systems
RS Baker, AT Corbett, KR Koedinger
International conference on intelligent tutoring systems, 531-540, 2004
4642004
Why students engage in “gaming the system” behavior in interactive learning environments
R Baker, J Walonoski, N Heffernan, I Roll, A Corbett, K Koedinger
Journal of Interactive Learning Research 19 (2), 185-224, 2008
3352008
Affective states and state tests: Investigating how affect throughout the school year predicts end of year learning outcomes
ZA Pardos, RSJD Baker, MOCZ San Pedro, SM Gowda, SM Gowda
Proceedings of the third international conference on learning analytics and …, 2013
329*2013
Adapting to when students game an intelligent tutoring system
RSJ d Baker, AT Corbett, KR Koedinger, S Evenson, I Roll, AZ Wagner, ...
International conference on intelligent tutoring systems, 392-401, 2006
3102006
Stupid tutoring systems, intelligent humans
RS Baker
International Journal of Artificial Intelligence in Education 26 (2), 600-614, 2016
2952016
Modeling and understanding students' off-task behavior in intelligent tutoring systems
RSJ Baker
Proceedings of the SIGCHI conference on Human factors in computing systems …, 2007
2952007
Content or platform: Why do students complete MOOCs
Y Wang, R Baker
MERLOT Journal of Online Learning and Teaching 11 (1), 17-30, 2015
2782015
Open Learning Analytics: an integrated & modularized platform
G Siemens, D Gasevic, C Haythornthwaite, S Dawson, SB Shum, ...
Open University Press, 2011
2742011
Educational data mining and learning analytics: Applications to constructionist research
M Berland, RS Baker, P Blikstein
Technology, Knowledge and Learning 19 (1), 205-220, 2014
2612014
Mineração de Dados Educacionais: Oportunidades para o Brasil
RSJ de Baker, S Isotani, AMJB de Carvalho
253*
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20