Παρακολούθηση
VLASIS STATHAKOPOULOS
VLASIS STATHAKOPOULOS
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα aueb.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Behavioural responses to customer satisfaction: an empirical study
A Athanassopoulos, S Gounaris, V Stathakopoulos
European journal of marketing 35 (5/6), 687-707, 2001
9682001
Antecedents and consequences of brand loyalty: An empirical study
S Gounaris, V Stathakopoulos
Journal of brand Management 11, 283-306, 2004
9062004
Control combinations in marketing: conceptual framework and empirical evidence
BJ Jaworski, V Stathakopoulos, HS Krishnan
Journal of marketing 57 (1), 57-69, 1993
6261993
An examination of the effects of service quality and satisfaction on customers' behavioral intentions in e‐shopping
S Gounaris, S Dimitriadis, V Stathakopoulos
Journal of services marketing 24 (2), 142-156, 2010
6002010
Antecedents to perceived service quality: an exploratory study in the banking industry
SP Gounaris, V Stathakopoulos, AD Athanassopoulos
International journal of bank marketing 21 (4), 168-190, 2003
3822003
Standardization versus adaptation of international advertising strategies: Towards a framework
N Papavassiliou, V Stathakopoulos
European Journal of Marketing 31 (7), 504-527, 1997
3021997
Antecedents of perceived quality in the context of Internet retail stores
S Gounaris, S Dimitriadis, V Stathakopoulos
Journal of Marketing Management 21 (7-8), 669-700, 2005
1572005
We survived this! What managers could learn from SMEs who successfully navigated the Greek economic crisis
E Kottika, A Özsomer, P Rydén, IG Theodorakis, K Kaminakis, KG Kottikas, ...
Industrial Marketing Management 88, 352-365, 2020
1182020
Sales force control: A synthesis of three theories
V Stathakopoulos
Journal of Personal Selling & Sales Management 16 (2), 1-12, 1996
971996
Enhancing the performance of marketing managers: Aligning strategy, structure and evaluation systems
V Stathakopoulos
European Journal of Marketing 32 (5/6), 536-558, 1998
711998
Functional vs relational benefits: what matters most in affinity marketing?
C Koritos, K Koronios, V Stathakopoulos
Journal of Services Marketing 28 (4), 265-275, 2014
542014
Visual and verbal rhetoric in advertising: the case of ‘resonance’
V Stathakopoulos, IG Theodorakis, E Mastoridou
International Journal of Advertising 27 (4), 629-658, 2008
432008
Market-driving strategy and personnel attributes: Top management versus middle management
V Stathakopoulos, KG Kottikas, IG Theodorakis, E Kottika
Journal of Business Research 104, 529-540, 2019
342019
Rhetorical maneuvers in a controversial tide: Assessing the boundaries of advertising rhetoric
IG Theodorakis, C Koritos, V Stathakopoulos
Journal of Advertising 44 (1), 14-24, 2015
342015
Market research methods
V Stathakopoulos
Athens, 2005
332005
Why shape a market? Empirical evidence on the prominent firm-level and market-level outcomes of market-driving strategy
V Stathakopoulos, KG Kottikas, G Painesis, IG Theodorakis, E Kottika
Journal of Business Research 139, 1240-1254, 2022
122022
Antecedents and consequences of brand loyalty: An empirical study
V Stathakopoulos, S Gounaris
Journal of Brand Management 11 (1), 283-306, 2004
82004
Methodoi Erevnas Agoras
V Stathakopoulos
Athens: Stamoulis, 2001
82001
Methods of market research
C Stathakopoulos
Publications Stamoulis, Athens, 2005
72005
Effects of performance appraisal systems on marketing managers
V Stathakopoulos
Journal of Marketing Management 13 (8), 835-852, 1997
51997
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20