Richard Johannes Browning
Richard Johannes Browning
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα eng.ox.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
In vivo acoustic super-resolution and super-resolved velocity mapping using microbubbles
K Christensen-Jeffries, RJ Browning, MX Tang, C Dunsby, RJ Eckersley
IEEE transactions on medical imaging 34 (2), 433-440, 2014
2292014
Drug delivery strategies for platinum-based chemotherapy
RJ Browning, PJT Reardon, M Parhizkar, RB Pedley, M Edirisinghe, ...
ACS nano 11 (9), 8560-8578, 2017
942017
Electrohydrodynamic encapsulation of cisplatin in poly (lactic-co-glycolic acid) nanoparticles for controlled drug delivery
M Parhizkar, PJT Reardon, JC Knowles, RJ Browning, E Stride, ...
Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine 12 (7), 1919-1929, 2016
562016
Performance of novel high throughput multi electrospray systems for forming of polymeric micro/nanoparticles
M Parhizkar, PJT Reardon, JC Knowles, RJ Browning, E Stride, ...
Materials & Design 126, 73-84, 2017
402017
Electrohydrodynamic fabrication of core–shell PLGA nanoparticles with controlled release of cisplatin for enhanced cancer treatment
PJT Reardon, M Parhizkar, AH Harker, RJ Browning, V Vassileva, ...
International journal of nanomedicine 12, 3913, 2017
312017
Characterization of contrast agent microbubbles for ultrasound imaging and therapy research
H Mulvana, RJ Browning, Y Luan, N de Jong, MX Tang, RJ Eckersley, ...
IEEE transactions on ultrasonics, ferroelectrics, and frequency control 64 …, 2016
312016
Preliminary assessment of Boer and Kiko does as maternal lines for kid performance under humid, subtropical conditions
R Browning, SH Kebe, M Byars
South African Journal of Animal Science 34 (5), 1-3, 2004
312004
Facile and cost-effective production of microscale PDMS architectures using a combined micromilling-replica moulding (μMi-REM) technique
D Carugo, JY Lee, A Pora, RJ Browning, L Capretto, C Nastruzzi, E Stride
Biomedical microdevices 18 (1), 4, 2016
282016
Phase I clinical and pharmacokinetic study of docetaxel in combination with two gemcitabine infusion schedules
JR Rigas, ML Rothenberg, TH Davis, LH Maurer, R Perez, L Meyer, ...
Proc Am Soc Clin Oncol 18, 226a, 1999
271999
Ultrasound-activated microbubbles as a novel intracellular drug delivery system for urinary tract infection
H Horsley, J Owen, R Browning, D Carugo, J Malone-Lee, E Stride, ...
Journal of Controlled Release 301, 166-175, 2019
242019
A versatile method for the preparation of particle-loaded microbubbles for multimodality imaging and targeted drug delivery
J Owen, C Crake, JY Lee, D Carugo, E Beguin, AA Khrapitchev, ...
Drug delivery and translational research 8 (2), 342-356, 2018
242018
Spectral imaging toolbox: segmentation, hyperstack reconstruction, and batch processing of spectral images for the determination of cell and model membrane lipid order
M Aron, R Browning, D Carugo, E Sezgin, JB de la Serna, C Eggeling, ...
BMC bioinformatics 18 (1), 1-8, 2017
232017
Spectral imaging toolbox: segmentation, hyperstack reconstruction, and batch processing of spectral images for the determination of cell and model membrane lipid order
M Aron, R Browning, D Carugo, E Sezgin, JB de la Serna, C Eggeling, ...
BMC bioinformatics 18 (1), 1-8, 2017
232017
Effect of albumin and dextrose concentration on ultrasound and microbubble mediated gene transfection in vivo
RJ Browning, H Mulvana, MX Tang, JV Hajnal, DJ Wells, RJ Eckersley
Ultrasound in medicine & biology 38 (6), 1067-1077, 2012
222012
Influence of needle gauge on in vivo ultrasound and microbubble-mediated gene transfection
RJ Browning, H Mulvana, M Tang, JV Hajnal, DJ Wells, RJ Eckersley
Ultrasound in medicine & biology 37 (9), 1531-1537, 2011
212011
Enhanced gene transfection in vivo using magnetic localisation of ultrasound contrast agents: preliminary results
H Mulvana, RJ Eckersley, R Browning, JV Hajnal, E Stride, T Barrack, ...
2010 IEEE International Ultrasonics Symposium, 670-673, 2010
132010
The Role of PEG-40-stearate in the Production, Morphology, and Stability of Microbubbles
J Owen, S Kamila, S Shrivastava, D Carugo, J Bernardino de la Serna, ...
Langmuir 35 (31), 10014-10024, 2018
122018
Microbubble-mediated delivery for cancer therapy
RJ Browning, E Stride
Fluids 3 (4), 74, 2018
92018
Spectral Imaging for Microbubble Characterization
RJ Browning, M Aron, A Booth, P Rademeyer, S Wing, V Brans, ...
Langmuir 36 (2), 609-617, 2019
62019
Influence of crossbreeding on meat goat doe fitness when comparing Boer F1 with base breeds in the Southeastern United States
P Khanal, ML Leite-Browning, R Browning Jr
Journal of animal science 97 (1), 78-89, 2019
62019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20