Παρακολούθηση
Shanxin Yuan
Shanxin Yuan
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα qmul.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
First-Person Hand Action Benchmark with RGB-D Videos and 3D Hand Pose Annotations
G Garcia-Hernando, S Yuan, S Baek, TK Kim
IEEE CVPR 2018, 2018
5172018
Bighand2. 2m benchmark: Hand pose dataset and state of the art analysis
S Yuan, Q Ye, B Stenger, S Jain, TK Kim
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2017
2842017
Depth-Based 3D Hand Pose Estimation: From Current Achievements to Future Goals
S Yuan, G Garcia-Hernando, B Stenger, G Moon, JY Chang, KM Lee, ...
IEEE CVPR 2018, 2018
2632018
Video Super-resolution with Temporal Group Attention
T Isobe, S Li, X Jia, S Yuan, G Slabaugh, C Xu, YL Li, S Wang, Q Tian
2020 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2020
1792020
Spatial attention deep net with partial pso for hierarchical hybrid hand pose estimation
Q Ye, S Yuan, TK Kim
Computer Vision–ECCV 2016: 14th European Conference, Amsterdam, The …, 2016
1792016
Wavelet-Based Dual-Branch Network for Image Demoireing
L Liu, J Liu, S Yuan, G Slabaugh, A Leonardis, W Zhou, Q Tian
ECCV, 2020
872020
Image Demoireing with Learnable Bandpass Filters
B Zheng, S Yuan, G Slabaugh, A Leonardis
2020 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2020
832020
The 2017 hands in the million challenge on 3d hand pose estimation
S Yuan, Q Ye, G Garcia-Hernando, TK Kim
arXiv preprint arXiv:1707.02237, 2017
632017
3D hand pose estimation from RGB using privileged learning with depth data
S Yuan, B Stenger, TK Kim
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2019
44*2019
Learning frequency domain priors for image demoireing
B Zheng, S Yuan, C Yan, X Tian, J Zhang, Y Sun, L Liu, A Leonardis, ...
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 44 (11), 7705 …, 2021
412021
NTIRE 2020 Challenge on Image Demoireing: Methods and Results
S Yuan, R Timofte, A Leonardis, G Slabaugh, et al.
CVPRW, 2020
372020
Aim 2019 challenge on image demoireing: Methods and results
S Yuan, R Timofte, G Slabaugh, A Leonardis, B Zheng, X Ye, X Tian, ...
2019 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision Workshop (ICCVW …, 2019
322019
Aim 2019 challenge on image demoireing: Dataset and study
S Yuan, R Timofte, G Slabaugh, A Leonardis
2019 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision Workshop (ICCVW …, 2019
312019
TAPE: Task-Agnostic Prior Embedding for Image Restoration
L Liu, L Xie, X Zhang, S Yuan, X Chen, W Zhou, H Li, Q Tian
ECCV 2022, 2022
212022
Constrained predictive filters for single image bokeh rendering
B Zheng, Q Chen, S Yuan, X Zhou, H Zhang, J Zhang, C Yan, G Slabaugh
IEEE Transactions on Computational Imaging 8, 346-357, 2022
162022
Self-Adaptively Learning to Demoiré from Focused and Defocused Image Pairs
L Liu, S Yuan, J Liu, L Bao, G Slabaugh, Q Tian
NeurIPS, 2020
152020
Low-light video enhancement with synthetic event guidance
L Liu, J An, J Liu, S Yuan, X Chen, W Zhou, H Li, YF Wang, Q Tian
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 37 (2), 1692-1700, 2023
132023
CBREN: Convolutional neural networks for constant bit rate video quality enhancement
H Zhao, B Zheng, S Yuan, H Zhang, C Yan, L Li, G Slabaugh
IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology 32 (7), 4138-4149, 2021
132021
Opening the Black Box: Hierarchical Sampling Optimization for Hand Pose Estimation
D Tang, Q Ye, S Yuan, J Taylor, P Kohli, C Keskin, TK Kim, J Shotton
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2018
122018
Wavelet-based network for high dynamic range imaging
T Dai, W Li, X Cao, J Liu, X Jia, A Leonardis, Y Yan, S Yuan
Computer Vision and Image Understanding 238, 103881, 2024
82024
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20