Παρακολούθηση
Panayiotis Pafilis
Panayiotis Pafilis
Professor in Animal Diversity, National and Kapodistrian University of Athens
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα biol.uoa.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The Amphibians and Reptiles of Greece
E Valakos, P Pafilis, K Sotiropoulos, P Lymberakis, P Maragou, ...
Edition Chimaira, Frankfurt am Main, 2008
2262008
Intraspecific competition and high food availability are associated with insular gigantism in a lizard
P Pafilis, S Meiri, J Foufopoulos, E Valakos
Naturwissenschaften 96 (9), 1107-1113, 2009
1622009
Are lizards feeling the heat? A tale of ecology and evolution under two temperatures
S Meiri, AM Bauer, L Chirio, GR Colli, I Das, TM Doan, A Feldman, ...
Global Ecology and Biogeography 22 (7), 834-845, 2013
1512013
Phylogeography of Balkan wall lizard (Podarcis taurica) and its relatives inferred from mitochondrial DNA sequences
N Poulakakis, P Lymberakis, E Valakos, P Pafilis, E Zouros, M Mylonas
Molecular Ecology 14 (8), 2433-2443, 2005
1352005
Environmental temperatures shape thermal physiology as well as diversification and genome-wide substitution rates in lizards
J Garcia-Porta, I Irisarri, M Kirchner, A Rodríguez, S Kirchhof, JL Brown, ...
Nature communications 10 (1), 4077, 2019
1142019
Island biology and morphological divergence of the Skyros wall lizard Podarcis gaigeae: a combined role for local selection and genetic drift on color morph …
A Runemark, B Hansson, P Pafilis, ED Valakos, EI Svensson
BMC evolutionary biology 10, 1-15, 2010
1052010
Evolution of antipredator behavior in an island lizard species, Podarcis erhardii (Reptilia: Lacertidae): The sum of all fears?
KM Brock, PA Bednekoff, P Pafilis, J Foufopoulos
Evolution 69 (1), 216-231, 2015
1022015
Tail shedding in island lizards [Lacertidae, Reptilia]: decline of antipredator defenses in relaxed predation environments
P Pafilis, J Foufopoulos, N Poulakakis, P Lymberakis, ED Valakos
Evolution 63 (5), 1262-1278, 2009
902009
New mediterranean biodiversity records (October, 2014)
S Katsanevakis, Ü Acar, I Ammar, BA Balci, P Bekas, M Belmonte, ...
Mediterranean Marine Science, 675-695, 2014
892014
Sex, age, and population density affect aggressive behaviors in island lizards promoting cannibalism
WE Cooper Jr, I Dimopoulos, P Pafilis
Ethology 121 (3), 260-269, 2015
842015
Intraspecific competition, not predation, drives lizard tail loss on islands
Y Itescu, R Schwarz, S Meiri, P Pafilis
Journal of Animal Ecology, 66-74, 2017
832017
Insularity affects head morphology, bite force and diet in a Mediterranean lizard
K Sagonas, P Pafilis, P Lymberakis, CM Donihue, A Herrel, ED Valakos
Biological Journal of the Linnean Society 112 (3), 469-484, 2014
752014
Digestive performance in five Mediterranean lizard species: effects of temperature and insularity
P Pafilis, J Foufopoulos, N Poulakakis, P Lymberakis, E Valakos
Journal of Comparative Physiology B 177, 49-60, 2007
742007
Effects of fragmentation on genetic diversity in island populations of the Aegean wall lizard Podarcis erhardii (Lacertidae, Reptilia)
H Hurston, L Voith, J Bonanno, J Foufopoulos, P Pafilis, E Valakos, ...
Molecular Phylogenetics and Evolution 52 (2), 395-405, 2009
662009
Environmental conditions shape the chemical signal design of lizards
S Baeckens, J Martín, R García‐Roa, P Pafilis, K Huyghe, R Van Damme
Functional Ecology 32 (2), 566-580, 2018
622018
The effect of body size on the thermoregulation of lizards on hot, dry Mediterranean islands
K Sagonas, S Meiri, ED Valakos, P Pafilis
Journal of Thermal Biology 38 (2), 92-97, 2013
602013
Anatomical and Physiological Changes Associated with a Recent Dietary Shift in the Lizard Podarcis sicula
B Vervust, P Pafilis, ED Valakos, R Van Damme
Physiological and Biochemical Zoology 83 (4), 632-642, 2010
592010
Effects of feral cats on the evolution of anti-predator behaviours in island reptiles: insights from an ancient introduction
B Li, A Belasen, P Pafilis, P Bednekoff, J Foufopoulos
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 281 (1788), 20140339, 2014
582014
Reproductive biology of insular reptiles: marine subsidies modulate expression of the “island syndrome”
P Pafilis, J Foufopoulos, K Sagonas, A Runemark, E Svensson, ...
Copeia 2011 (4), 545-552, 2011
562011
Ecological and physiological adaptations of the land snail albinariacaerulea (pulmonata: clausiliidae)
S Giokas, P Pafilis, E Valakos
Journal of Molluscan Studies 71 (1), 15-23, 2005
562005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20