Παρακολούθηση
Giri Venkataramanan
Giri Venkataramanan
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα engr.wisc.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Generation unit sizing and cost analysis for stand-alone wind, photovoltaic, and hybrid wind/PV systems
WD Kellogg, MH Nehrir, G Venkataramanan, V Gerez
IEEE Transactions on energy conversion 13 (1), 70-75, 1998
9101998
Real-world microgrids - an overview
TG M. Barnes, J. Kondoh, H. Asano, J. Oyarzabal, G. Ventakaramanan, R ...
IEEE International Conference on System of Systems Engineering, 2007
5712007
Optimal technology selection and operation of commercial-building microgrids
C Marnay, G Venkataramanan, M Stadler, AS Siddiqui, R Firestone, ...
IEEE Transactions on Power Systems 23 (3), 975-982, 2008
5082008
High frequency modeling for cable and induction motor overvoltage studies in long cable drives
AF Moreira, TA Lipo, G Venkataramanan, S Bernet
Conference Record of the 2001 IEEE Industry Applications Conference. 36th …, 2001
4542001
A larger role for microgrids
G Venkataramanan, C Marnay
IEEE power and energy magazine 6 (3), 78-82, 2008
3862008
The status of DC micro-grid protection
RM Cuzner, G Venkataramanan
2008 IEEE Industry Applications Society Annual Meeting, 1-8, 2008
3842008
A fault tolerant doubly fed induction generator wind turbine using a parallel grid side rectifier and series grid side converter
PS Flannery, G Venkataramanan
IEEE Transactions on power electronics 23 (3), 1126-1135, 2008
3572008
Design methodologies for soft switched inverters
DM Divan, G Venkataramanan, RWAA DeDoncker
IEEE Transactions on Industry Applications 29 (1), 126-135, 1993
2491993
Dynamic voltage restorer utilizing a matrix converter and flywheel energy storage
B Wang, G Venkataramanan
IEEE transactions on industry applications 45 (1), 222-231, 2009
2402009
Unbalanced voltage sag ride-through of a doubly fed induction generator wind turbine with series grid-side converter
PS Flannery, G Venkataramanan
IEEE Transactions on Industry Applications 45 (5), 1879-1887, 2009
2342009
Power electronic transformers for utility applications
MD Manjrekar, R Kieferndorf, G Venkataramanan
Conference Record of the 2000 IEEE Industry Applications Conference. Thirty …, 2000
2272000
Modeling and design of a neutral-point voltage regulator for a three-level diode-clamped inverter using multiple-carrier modulation
A Bendre, G Venkataramanan, D Rosene, V Srinivasan
IEEE Transactions on industrial electronics 53 (3), 718-726, 2006
2082006
An approach to evaluate the general performance of stand-alone wind/photovoltaic generating systems
MH Nehrir, BJ LaMeres, G Venkataramanan, V Gerez, LA Alvarado
IEEE Transactions on Energy conversion 15 (4), 433-439, 2000
2012000
Discrete pulse modulation strategies for high-frequency inverter systems
G Venkataramanan, DM Divan, TM Jahns
IEEE Transactions on Power Electronics 8 (3), 279-287, 1993
1851993
Optimal unit sizing for a hybrid wind/photovoltaic generating system
W Kellogg, MH Nehrir, G Venkataramanan, V Gerez
Electric Power Systems Research 39 (1), 35-38, 1996
1811996
Microgrids in the evolving electricity generation and delivery infrastructure
C Marnay, G Venkataramanan
2006 IEEE power engineering society general meeting, 5 pp., 2006
1722006
Simplified terminal behavioral model for a modular multilevel converter
DC Ludois, G Venkataramanan
IEEE Transactions on Power Electronics 29 (4), 1622-1631, 2013
1502013
Pulse width modulation with resonant dc link converters
G Venkataramanan, DM Divan
IEEE transactions on industry applications 29 (1), 113-120, 1993
1481993
Microgrids and sensitive loads
G Venkataramanan, M Illindala
2002 IEEE Power Engineering Society Winter Meeting. Conference Proceedings …, 2002
1422002
Advanced topologies and modulation strategies for multilevel inverters
M Manjrekar, G Venkataramanan
PESC Record. 27th Annual IEEE Power Electronics Specialists Conference 2 …, 1996
1401996
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20