Παρακολούθηση
Panayotis Kyritsis
Panayotis Kyritsis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα chem.uoa.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Theoretical Analysis of the Spin Hamiltonian Parameters in Co(II)S4 Complexes, Using Density Functional Theory and Correlated ab initio Methods
D Maganas, S Sottini, P Kyritsis, EJJ Groenen, F Neese
Inorganic Chemistry 50 (18), 8741-8754, 2011
1192011
Phenyl 2‐Pyridyl Ketone and Its Oxime in Manganese Carboxylate Chemistry: Synthesis, Characterisation, X‐ray Studies and Magnetic Properties of Mononuclear, Trinuclear and …
CJ Milios, TC Stamatatos, P Kyritsis, A Terzis, CP Raptopoulou, R Vicente, ...
European Journal of Inorganic Chemistry 2004 (14), 2885-2901, 2004
922004
A Molecular Ni‐complex containing tetrahedral nickel selenide core as highly efficient electrocatalyst for water oxidation
J Masud, PC Ioannou, N Levesanos, P Kyritsis, M Nath
ChemSusChem 9 (22), 3128-3132, 2016
892016
Spin-Relaxation Properties of a High-Spin Mononuclear MnIIIO6-Containing Complex
A Grigoropoulos, M Pissas, P Papatolis, V Psycharis, P Kyritsis, Y Sanakis
Inorganic Chemistry 52 (22), 12869-12871, 2013
792013
The first cobalt metallacrowns: preparation and characterization of mixed-valence cobalt (II/III), inverse 12-metallacrown-4 complexes
TC Stamatatos, S Dionyssopoulou, G Efthymiou, P Kyritsis, ...
Inorganic Chemistry 44 (10), 3374-3376, 2005
792005
Magnetic Anisotropy of Tetrahedral CoII Single-Ion Magnets: Solid-State Effects
S Sottini, G Poneti, S Ciattini, N Levesanos, E Ferentinos, J Krzystek, ...
Inorganic Chemistry 55 (19), 9537-9548, 2016
762016
Di-2-pyridyl ketone oxime [(py) 2 CNOH] in manganese carboxylate chemistry: mononuclear, dinuclear and tetranuclear complexes, and partial transformation of (py) 2 CNOH to the …
CJ Milios, P Kyritsis, CP Raptopoulou, A Terzis, R Vicente, A Escuer, ...
Dalton Transactions, 501-511, 2005
542005
Direct Observation of Very Large Zero-Field Splitting in a Tetrahedral NiIISe4 Coordination Complex
SD Jiang, D Maganas, N Levesanos, E Ferentinos, S Haas, ...
Journal of the American Chemical Society 137 (40), 12923-12928, 2015
532015
The Two [4Fe-4S] Clusters in Chromatium vinosumFerredoxin Have Largely Different Reduction Potentials: STRUCTURAL ORIGIN AND FUNCTIONAL CONSEQUENCES
P Kyritsis, OM Hatzfeld, TA Link, JM Moulis
Journal of Biological Chemistry 273 (25), 15404-15411, 1998
531998
Determination of the self-exchange rate constant for rusticyanin from Thiobacillus ferrooxidans and a comparison with values for other type 1 blue copper proteins
P Kyritsis, C Dennison, WJ Ingledew, W McFarlane, AG Sykes
Inorganic Chemistry 34 (21), 5370-5374, 1995
521995
Tetrahedral and Square Planar Ni[(SPR2)2N]2 complexes, R = Ph & iPr Revisited: Experimental and Theoretical Analysis of Interconversion Pathways, Structural …
D Maganas, A Grigoropoulos, SS Staniland, SD Chatziefthimiou, ...
Inorganic chemistry 49 (11), 5079-5093, 2010
492010
A Multifrequency High-Field Electron Paramagnetic Resonance Study of CoIIS4 Coordination
D Maganas, S Milikisyants, JMA Rijnbeek, S Sottini, N Levesanos, ...
Inorganic chemistry 49 (2), 595-605, 2010
472010
Pulse-radiolysis studies on the oxidised form of the multicopper enzyme ascorbate oxidase: evidence for two intramolecular electron-transfer steps
P Kyritsis, A Messerschmidt, R Huber, GA Salmon, AG Sykes
Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions, 731-735, 1993
461993
Investigating Magnetostructural Correlations in the Pseudooctahedral trans-[NiII{(OPPh2)(EPPh2)N}2(sol)2] Complexes (E = S, Se; sol = DMF, THF) by …
D Maganas, J Krzystek, E Ferentinos, AM Whyte, N Robertson, ...
Inorganic Chemistry 51 (13), 7218-7231, 2012
442012
The structure of the 2[4Fe–4S] ferredoxin from Pseudomonas aeruginosa at 1.32-Å resolution: comparison with other high-resolution structures of ferredoxins and …
P Giastas, N Pinotsis, G Efthymiou, M Wilmanns, P Kyritsis, JM Moulis, ...
JBIC Journal of Biological Inorganic Chemistry 11, 445-458, 2006
432006
Ni[(EPiPr2)2N]2 Complexes: Stereoisomers (E = Se) and Square-Planar Coordination (E = Te)
N Levesanos, SD Robertson, D Maganas, CP Raptopoulou, A Terzis, ...
Inorganic chemistry 47 (8), 2949-2951, 2008
372008
Conversion of tetrahedral to octahedral structures upon solvent coordination: Studies on the M [(OPPh 2)(SePPh 2) N] 2 (M= Co, Ni) and [Ni {(OPPh 2)(EPPh 2) N} 2 (dmf) 2](E= S …
E Ferentinos, D Maganas, CP Raptopoulou, A Terzis, V Psycharis, ...
Dalton Transactions 40 (1), 169-180, 2011
362011
Controlled vinyl‐type polymerization of norbornene with a Nickel (II) diphosphinoamine/methylaluminoxane catalytic system
GC Vougioukalakis, I Stamatopoulos, N Petzetakis, CP Raptopoulou, ...
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry 47 (20), 5241-5250, 2009
362009
Some unsymmetrical nickel 1, 2-dithiolene complexes as candidate materials for optics and electronics
GC Anyfantis, GC Papavassiliou, N Assimomytis, A Terzis, V Psycharis, ...
Solid state sciences 10 (12), 1729-1733, 2008
322008
Intramolecular electron transfer between [4Fe-4S] clusters studied by proton magnetic resonance spectroscopy
P Kyritsis, JG Huber, I Quinkal, J Gaillard, JM Moulis
Biochemistry 36 (25), 7839-7846, 1997
321997
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20