Παρακολούθηση
Hanhwi Jang
Hanhwi Jang
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ajou.ac.kr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The gem5 simulator: Version 20.0+
J Lowe-Power, AM Ahmad, A Akram, M Alian, R Amslinger, M Andreozzi, ...
arXiv preprint arXiv:2007.03152, 2020
2362020
MnnFast: a fast and scalable system architecture for memory-augmented neural networks
H Jang, J Kim, JE Jo, J Lee, J Kim
Proceedings of the 46th International Symposium on Computer Architecture …, 2019
632019
Rpstacks: Fast and accurate processor design space exploration using representative stall-event stacks
J Lee, H Jang, J Kim
2014 47th Annual IEEE/ACM International Symposium on Microarchitecture, 255-267, 2014
252014
GPUpd: a fast and scalable multi-GPU architecture using cooperative projection and distribution
Y Kim, JE Jo, H Jang, M Rhu, H Kim, J Kim
Proceedings of the 50th Annual IEEE/ACM International Symposium on …, 2017
132017
DiagSim: Systematically diagnosing simulators for healthy simulations
JE Jo, GH Lee, H Jang, J Lee, M Ajdari, J Kim
ACM Transactions on Architecture and Code Optimization (TACO) 15 (1), 1-27, 2018
82018
GCoM: a detailed GPU core model for accurate analytical modeling of modern GPUs
J Lee, Y Ha, S Lee, J Woo, J Lee, H Jang, Y Kim
Proceedings of the 49th Annual International Symposium on Computer …, 2022
52022
RpStacks-MT: A High-Throughput Design Evaluation Methodology for Multi-Core Processors
H Jang, JE Jo, J Lee, J Kim
2018 51st Annual IEEE/ACM International Symposium on Microarchitecture …, 2018
32018
StressRight: Finding the right stress for accurate in-development system evaluation
J Lee, H Jang, J Jo, G Lee, J Kim
2017 IEEE International Symposium on Performance Analysis of Systems and …, 2017
32017
Enabling Fine-Grained Spatial Multitasking on Systolic-Array NPUs Using Dataflow Mirroring
J Choi, Y Ha, J Lee, S Lee, J Lee, H Jang, Y Kim
IEEE Transactions on Computers, 2023
12023
Fast, Light-weight, and Accurate Performance Evaluation using Representative Datacenter Behaviors
J Lee, D Min, I Byun, H Jang, J Kim
Proceedings of the 24th International Middleware Conference, 220-233, 2023
2023
LSim: Fine-Grained Simulation Framework for Large-Scale Performance Evaluation
H Jang, T Kang, J Kim, J Cho, JE Jo, S Lee, W Chang, J Kim, H Jang
IEEE Computer Architecture Letters 21 (1), 25-28, 2022
2022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–11