Παρακολούθηση
Daniel Martín-Vega
Daniel Martín-Vega
Postdoctoral Researcher, Universidad de Alcalá │ Scientific Associate, Natural History Museum
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uah.es
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The distribution of adult blow-flies (Diptera: Calliphoridae) along an altitudinal gradient in Central Spain
A Baz, B Cifrián, LM Díaz-äranda, D Martín-Vega
Annales de la Société entomologique de France 43 (3), 289-296, 2007
1082007
Skipping clues: forensic importance of the family Piophilidae (Diptera)
D Martín-Vega
Forensic Science International 212 (1-3), 1-5, 2011
802011
Resolving confusion in the use of concepts and terminology in intrapuparial development studies of cyclorrhaphous Diptera
D Martín-Vega, MJR Hall, TJ Simonsen
Journal of Medical Entomology 53 (6), 1249-1251, 2016
692016
Sarcosaprophagous Diptera assemblages in natural habitats in central Spain: spatial and seasonal changes in composition
D Martin‐Vega, A Baz
Medical and Veterinary Entomology 27 (1), 64-76, 2013
692013
Looking into the puparium: Micro‐CT visualization of the internal morphological changes during metamorphosis of the blow fly, Calliphora vicina, with the first …
D Martín‐Vega, TJ Simonsen, MJR Hall
Journal of Morphology 278 (5), 629-651, 2017
592017
The “Coffin Fly”Conicera tibialis (Diptera: Phoridae) Breeding on Buried Human Remains After a Postmortem Interval of 18 Years*
D Martín‐Vega, A Gómez‐Gómez, A Baz
Journal of Forensic Sciences 56 (6), 1654-1656, 2011
542011
Preliminary data on carrion insects in urban (indoor and outdoor) and periurban environments in central Spain
A Baz, C Botías, D Martín-Vega, B Cifrián, LM Díaz-Aranda
Forensic science international 248, 41-47, 2015
522015
Age estimation during the blow fly intra-puparial period: a qualitative and quantitative approach using micro-computed tomography
D Martín-Vega, TJ Simonsen, M Wicklein, MJR Hall
International Journal of Legal Medicine 131, 1429-1448, 2017
492017
Sex-biased captures of sarcosaprophagous Diptera in carrion-baited traps
D Martín-Vega, A Baz
Journal of Insect Science 13 (1), 14, 2013
492013
Avoidance of carnivore carcasses by vertebrate scavengers enables colonization by a diverse community of carrion insects
C Muñoz-Lozano, D Martín-Vega, C Martínez-Carrasco, ...
PloS one 14 (8), e0221890, 2019
472019
Effect of temperature on the survival and development of three forensically relevant Dermestes species (Coleoptera: Dermestidae)
D Martín-Vega, LM Díaz-Aranda, A Baz, B Cifrián
Journal of medical entomology 54 (5), 1140-1150, 2017
462017
Optimising crime scene temperature collection for forensic entomology casework
IMJ Hofer, AJ Hart, D Martín-Vega, MJR Hall
Forensic science international 270, 129-138, 2017
442017
Visualization of insect metamorphosis
MJR Hall, D Martín-Vega
Philosophical Transactions of the Royal Society B 374 (1783), 20190071, 2019
432019
Spatiotemporal distribution of necrophagous beetles (Coleoptera: Dermestidae, Silphidae) assemblages in natural habitats of central Spain
D Martín-Vega, A Baz
Annals of the Entomological Society of America 105 (1), 44-53, 2012
402012
New piophilid in town: the first Palaearctic record of Piophila megastigmata and its coexistence with Piophila casei in central Spain
D Martín‐Vega, A Gómez‐Gómez, A Baz, LM Díaz‐Aranda
Medical and Veterinary Entomology 25 (1), 64-69, 2011
402011
3D virtual histology at the host/parasite interface: visualisation of the master manipulator, Dicrocoelium dendriticum, in the brain of its ant host
D Martín-Vega, A Garbout, F Ahmed, M Wicklein, CP Goater, DD Colwell, ...
Scientific reports 8 (1), 8587, 2018
382018
The ‘dance’ of life: visualizing metamorphosis during pupation in the blow fly Calliphora vicina by X-ray video imaging and micro-computed tomography
MJR Hall, TJ Simonsen, D Martín-Vega
Royal Society Open Science 4 (1), 160699, 2017
352017
Back from the dead: Thyreophora cynophila (Panzer, 1798) (Diptera: Piophilidae) ‘globally extinct’ fugitive in Spain
D MARTÍN‐VEGA, A Baz, V Michelsen
Systematic Entomology 35 (4), 607-613, 2010
352010
Early colonisation of urban indoor carcasses by blow flies (Diptera: Calliphoridae): an experimental study from central Spain
D Martín-Vega, CM Nieto, B Cifrián, A Baz, LM Díaz-Aranda
Forensic science international 278, 87-94, 2017
342017
Phytophagous insects captured in carrion-baited traps in central Spain
A Baz, B Cifrian, D Martin-Vega, M Baena
Bulletin of Insectology 63 (1), 21-30, 2010
322010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20