Παρακολούθηση
Hannah Bast
Hannah Bast
Professor of Computer Science, University of Freiburg
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα informatik.uni-freiburg.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Route planning in transportation networks
H Bast, D Delling, A Goldberg, M Müller-Hannemann, T Pajor, P Sanders, ...
Algorithm engineering: Selected results and surveys, 19-80, 2016
9432016
Fast routing in road networks with transit nodes
H Bast, S Funke, P Sanders, D Schultes
Science 316 (5824), 566-566, 2007
3222007
In transit to constant time shortest-path queries in road networks
H Bast, S Funke, D Matijevic, P Sanders, D Schultes
2007 Proceedings of the Ninth Workshop on Algorithm Engineering and …, 2007
3042007
More accurate question answering on freebase
H Bast, E Haussmann
Proceedings of the 24th ACM international on conference on information and …, 2015
2942015
Type less, find more: fast autocompletion search with a succinct index
H Bast, I Weber
Proceedings of the 29th annual international ACM SIGIR conference on …, 2006
2782006
Fast routing in very large public transportation networks using transfer patterns
H Bast, E Carlsson, A Eigenwillig, R Geisberger, C Harrelson, V Raychev, ...
Algorithms–ESA 2010: 18th Annual European Symposium, Liverpool, UK …, 2010
2202010
Semantic search on text and knowledge bases
H Bast, B Buchhold, E Haussmann
Foundations and Trends® in Information Retrieval 10 (2-3), 119-271, 2016
2162016
Research frontiers in information retrieval: Report from the third strategic workshop on information retrieval in lorne (swirl 2018)
JS Culpepper, F Diaz, MD Smucker
ACM SIGIR Forum 52 (1), 34-90, 2018
2042018
Real-time imitation of human whole-body motions by humanoids
J Koenemann, F Burget, M Bennewitz
2014 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2806-2812, 2014
1962014
Io-top-k: Index-access optimized top-k query processing
H Bast, D Majumdar, R Schenkel, C Theobalt, G Weikum
Max-Planck-Institut für Informatik, 2006
1952006
Ester: efficient search on text, entities, and relations
H Bast, A Chitea, F Suchanek, I Weber
Proceedings of the 30th annual international ACM SIGIR conference on …, 2007
1852007
The CompleteSearch engine: Interactive, efficient, and towards IR & DB integration
H Bast, I Weber
Third Biennial Conference on Innovative Data Systems, 88-95, 2007
1442007
Transit routing system for public transportation trip planning
H Bast, E Carlsson, A Eigenwillig, R Geisberger, C Harrelson, V Raychev, ...
US Patent 8,417,409, 2013
1412013
Transit ultrafast shortest-path queries with linear-time preprocessing
H Bast, S Funke, D Matijevic
In 9th DIMACS Implementation Challenge, 175-192, 2006
1412006
TopX: efficient and versatile top-k query processing for semistructured data
M Theobald, H Bast, D Majumdar, R Schenkel, G Weikum
The VLDB Journal 17, 81-115, 2008
1362008
Easy access to the freebase dataset
H Bast, F Bäurle, B Buchhold, E Haußmann
Proceedings of the 23rd International Conference on World Wide Web, 95-98, 2014
1112014
EpiExplorer: live exploration and global analysis of large epigenomic datasets
K Halachev, H Bast, F Albrecht, T Lengauer, C Bock
Genome biology 13, 1-14, 2012
942012
Car or public transport—two worlds
H Bast
Efficient algorithms: Essays dedicated to kurt mehlhorn on the occasion of …, 2009
942009
Open information extraction via contextual sentence decomposition
H Bast, E Haussmann
2013 IEEE Seventh International Conference on Semantic Computing, 154-159, 2013
852013
Ultrafast shortest-path queries via transit nodes
H Bast, S Funke, D Matijevic
DIMACS Series in Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science, 175-192, 2009
792009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20