Παρακολούθηση
El-ghazali Talbi
El-ghazali Talbi
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα lifl.fr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Metaheuristics: from design to implementation
EG Talbi
John Wiley & Sons, 2009
50772009
A taxonomy of hybrid metaheuristics
EG Talbi
Journal of heuristics 8, 541-564, 2002
12052002
Grid'5000: A large scale and highly reconfigurable experimental grid testbed
R Bolze, F Cappello, E Caron, M Daydé, F Desprez, E Jeannot, Y Jégou, ...
The International Journal of High Performance Computing Applications 20 (4 …, 2006
6802006
Multi-objective vehicle routing problems
N Jozefowiez, F Semet, EG Talbi
European journal of operational research 189 (2), 293-309, 2008
6542008
Paradiseo: A framework for the reusable design of parallel and distributed metaheuristics
S Cahon, N Melab, EG Talbi
Journal of heuristics 10 (3), 357-380, 2004
4932004
A parallel bi-objective hybrid metaheuristic for energy-aware scheduling for cloud computing systems
M Mezmaz, N Melab, Y Kessaci, YC Lee, EG Talbi, AY Zomaya, ...
Journal of Parallel and Distributed Computing 71 (11), 1497-1508, 2011
4242011
Hybridizing exact methods and metaheuristics: A taxonomy
L Jourdan, M Basseur, EG Talbi
European Journal of Operational Research 199 (3), 620-629, 2009
3402009
Parallel ant colonies for the quadratic assignment problem
EG Talbi, O Roux, C Fonlupt, D Robillard
Future Generation Computer Systems 17 (4), 441-449, 2001
3362001
Gene selection in cancer classification using PSO/SVM and GA/SVM hybrid algorithms
E Alba, J Garcia-Nieto, L Jourdan, EG Talbi
2007 IEEE congress on evolutionary computation, 284-290, 2007
3122007
A multiobjective genetic algorithm for radio network optimization
H Meunier, EG Talbi, P Reininger
Proceedings of the 2000 Congress on Evolutionary Computation. CEC00 (Cat. No …, 2000
2422000
The" Ariadne's Clew" algorithm: Global planning with local methods
P Bessiere, JM Ahuactzin, EG Talbi, E Mazer
Proceedings of 1993 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots …, 1993
2321993
A taxonomy of metaheuristics for bi-level optimization
EG Talbi
Metaheuristics for bi-level optimization, 1-39, 2013
2052013
Towards understanding uncertainty in cloud computing with risks of confidentiality, integrity, and availability
A Tchernykh, U Schwiegelsohn, E Talbi, M Babenko
Journal of Computational Science 36, 100581, 2019
2022019
An evolutionary algorithm for the vehicle routing problem with route balancing
N Jozefowiez, F Semet, EG Talbi
European Journal of Operational Research 195 (3), 761-769, 2009
1972009
Machine learning at the service of meta-heuristics for solving combinatorial optimization problems: A state-of-the-art
M Karimi-Mamaghan, M Mohammadi, P Meyer, AM Karimi-Mamaghan, ...
European Journal of Operational Research 296 (2), 393-422, 2022
1872022
Towards hybrid evolutionary algorithms
P Preux, EG Talbi
International transactions in operational research 6 (6), 557-570, 1999
1811999
Common concepts for metaheuristics
EG Talbi
Metaheuristics: from design to implementation 74 (1), 1-86, 2009
1802009
A comparative study between dynamic adapted PSO and VNS for the vehicle routing problem with dynamic requests
MR Khouadjia, B Sarasola, E Alba, L Jourdan, EG Talbi
Applied Soft Computing 12 (4), 1426-1439, 2012
1712012
A parallel genetic algorithm for the graph partitioning problem
EG Talbi, P Bessiere
Proceedings of the 5th International Conference on Supercomputing, 312-320, 1991
1541991
Using genetic algorithms for robot motion planning
JM Ahuactzin, EG Talbi, P Bessiere, E Mazer
Geometric Reasoning for Perception and Action: Workshop Grenoble, France …, 1993
1531993
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20