Παρακολούθηση
Dionisis Kandris
Dionisis Kandris
Professor, Department of Electrical and Electronic Engineering, University of West Attica
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uniwa.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A Review of Machine Learning and IoT in Smart Transportation
F Zantalis, G Koulouras, S Karabetsos, D Kandris
Future Internet 11 (94), 1-23, 2019
5662019
Applications of Wireless Sensor Networks: An Up-to-Date Survey
D Kandris, C Nakas, D Vomvas, Koulouras
Applied System Innovation 3 (1), 14, 2020
5532020
Energy efficient routing in wireless sensor networks through balanced clustering
SA Nikolidakis, D Kandris, DD Vergados, C Douligeris
Algorithms 6 (1), 29-42, 2013
3022013
Energy efficient automated control of irrigation in agriculture by using wireless sensor networks
SA Nikolidakis, D Kandris, DD Vergados, C Douligeris
Computers and Electronics in Agriculture 113, 154-163, 2015
2722015
Energy efficient and perceived QoS aware video routing over wireless multimedia sensor networks
D Kandris, M Tsagkaropoulos, I Politis, A Tzes, S Kotsopoulos
Ad Hoc Networks 9 (4), 591-607, 2011
1652011
Power conservation through energy efficient routing in wireless sensor networks
D Kandris, P Tsioumas, A Tzes, G Nikolakopoulos, DD Vergados
Sensors 9 (9), 7320-7342, 2009
1462009
Energy efficient routing in wireless sensor networks: A comprehensive survey
C Nakas, D Kandris, G Visvardis
Algorithms 13 (3), 72, 2020
1262020
Robot motion control via an EEG-based brain–computer interface by using neural networks and alpha brainwaves
N Korovesis, D Kandris, G Koulouras, A Alexandridis
Electronics 8 (12), 1387, 2019
632019
Coverage and k-coverage optimization in wireless sensor networks using computational intelligence methods: a comparative study
K Tarnaris, I Preka, D Kandris, A Alexandridis
Electronics 9 (4), 675, 2020
492020
Power Control Schemes in Wireless Sensor Networks
Pantazis, Nikolaos, A., D Kandris
WSEAS Transactions on Communications 4 (X), 1100-1007, 2005
37*2005
Hierarchical energy efficient routing in wireless sensor networks
D Kandris, P Tsioumas, A Tzes, N Pantazis, DD Vergados
2008 16th Mediterranean Conference on Control and Automation, 1856-1861, 2008
332008
COALA: a protocol for the avoidance and alleviation of congestion in wireless sensor networks
D Kandris, G Tselikis, E Anastasiadis, E Panaousis, T Dagiuklas
Sensors 17 (11), 2502, 2017
292017
A hybrid scheme for video transmission over wireless multimedia sensor networks
D Kandris, M Tsagkaropoulos, I Politis, A Tzes, S Kotsopoulos
2009 17th Mediterranean Conference on Control and Automation, 964-969, 2009
292009
An IoT-based participatory antitheft system for public safety enhancement in smart cities
N Papadakis, N Koukoulas, I Christakis, I Stavrakas, D Kandris
Smart Cities 4 (2), 919-937, 2021
282021
Multiobjective optimization algorithms for wireless sensor networks
D Kandris, A Alexandridis, T Dagiuklas, E Panaousis, DD Vergados
Wireless Communications and Mobile Computing 2020, 1-5, 2020
262020
Adaptive compression of slowly varying images transmitted over wireless sensor networks
G Nikolakopoulos, D Kandris, A Tzes
Sensors 10 (8), 7170-7191, 2010
252010
A dual scheme for compression and restoration of sequentially transmitted images over Wireless Sensor Networks
G Nikolakopoulos, P Stavrou, D Tsitsipis, D Kandris, A Tzes, T Theocharis
Ad hoc networks 11 (1), 410-426, 2013
232013
Congestion avoidance in wireless sensor networks: A survey
SE Ploumis, A Sgora, D Kandris, DD Vergados
2012 16th Panhellenic Conference on Informatics, 234-239, 2012
232012
A routing scheme for congestion avoidance in wireless sensor networks
D Kandris, DJ Vergados, DD Vergados, A Tzes
Proceedings of the 6th Annual IEEE Conference on Automation Science and …, 2010
222010
A comprehensive review of IoT networking technologies for smart home automation applications
VA Orfanos, SD Kaminaris, P Papageorgas, D Piromalis, D Kandris
Journal of Sensor and Actuator Networks 12 (2), 30, 2023
212023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20