Παρακολούθηση
Nuno Kiilerich Pratas
Nuno Kiilerich Pratas
Nokia Bell Labs
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα nokia-bell-labs.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Massive machine-type communications in 5g: physical and MAC-layer solutions
C Bockelmann, N Pratas, H Nikopour, K Au, T Svensson, C Stefanovic, ...
IEEE Communications Magazine 54 (9), 59-65, 2016
6242016
Towards Massive Connectivity Support for Scalable mMTC Communications in 5G networks
C Bockelmann, NK Pratas, G Wunder, S Saur, M Navarro, D Gregoratti, ...
IEEE Access 6, 28969-28992, 2018
2142018
Code-expanded random access for machine-type communications
NK Pratas, H Thomsen, Č Stefanović, P Popovski
Globecom Workshops (GC Wkshps), 2012 IEEE, 1681-1686, 2012
1082012
Assessment of LTE wireless access for monitoring of energy distribution in the smart grid
GC Madueño, JJ Nielsen, DM Kim, NK Pratas, Č Stefanović, P Popovski
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 34 (3), 675-688, 2016
812016
What can wireless cellular technologies do about the upcoming smart metering traffic?
JJ Nielsen, GC Madueño, NK Pratas, RB Sørensen, C Stefanovic, ...
IEEE Communications Magazine 53 (9), 41-47, 2015
712015
M2M massive wireless access: challenges, research issues, and ways forward
A Zanella, M Zorzi, A Santos, P Popovski, N Kiilerich Pratas, C Stefanovic, ...
Atlanta 9, 13, 2013
682013
Aggregation and trunking of M2M traffic via D2D connections
G Rigazzi, NK Pratas, P Popovski, R Fantacci
2015 IEEE international conference on communications (ICC), 2973-2978, 2015
652015
Underlay of low-rate machine-type D2D links on downlink cellular links
NK Pratas, P Popovski
2014 IEEE International Conference on Communications Workshops (ICC), 423-428, 2014
542014
A stochastic geometry framework for LOS/NLOS propagation in dense small cell networks
C Galiotto, NK Pratas, N Marchetti, L Doyle
Communications (ICC), 2015 IEEE International Conference on, 2851-2856, 2015
532015
An Enhanced Access Reservation Protocol With a Partial Preamble Transmission Mechanism in NB-IoT Systems
T Kim, DM Kim, N Pratas, P Popovski, DK Sung
IEEE Communications Letters 21 (10), 2270-2273, 2017
502017
Massive M2M access with reliability guarantees in LTE systems
GC Madueno, NK Pratas, Č Stefanović, P Popovski
2015 IEEE International Conference on Communications (ICC), 2997-3002, 2015
492015
Code‐expanded radio access protocol for machine‐to‐machine communications
H Thomsen, NK Pratas, Č Stefanović, P Popovski
Transactions on Emerging Telecommunications Technologies 24 (4), 355-365, 2013
452013
Decentralized cooperative spectrum sensing for ad-hoc disaster relief network clusters
N Pratas, N Marchetti, NR Prasad, A Rodrigues, R Prasad
Vehicular Technology Conference (VTC 2010-Spring), 2010 IEEE 71st, 1-5, 2010
442010
Low-Rate Machine-Type Communication via Wireless Device-to-Device (D2D) Links
NK Pratas, P Popovski
arXiv preprint arXiv:1305.6783, 2013
392013
Secure Real-Time Monitoring and Management of Smart Distribution Grid using Shared Cellular Networks
JJ Nielsen, H Ganem, L Jorguseski, K Alic, M Smolnikar, Z Zhu, NK Pratas, ...
IEEE Wireless Communications 24 (2), 10-17, 2017
372017
Cooperative spectrum sensing: State of the art review
N Pratas, NR Prasad, A Rodrigues, R Prasad
2011 2nd International Conference on Wireless Communication, Vehicular …, 2011
342011
Effect of LOS/NLOS Propagation on 5G Ultra-Dense Networks
C Galiotto, NK Pratas, L Doyle, N Marchetti
Computer Networks, 2017
332017
Zero-outage cellular downlink with fixed-rate D2D underlay
NK Pratas, P Popovski
IEEE Transactions on Wireless Communications 14 (7), 3533-3543, 2015
312015
Joint estimation and contention-resolution protocol for wireless random access
Č Stefanović, KF Trilingsgaard, NK Pratas, P Popovski
2013 IEEE International Conference on Communications (ICC), 3382-3387, 2013
282013
A tractable model of the LTE access reservation procedure for machine-type communications
JJ Nielsen, DM Kim, GC Madueno, NK Pratas, P Popovski
2015 IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM), 1-6, 2015
262015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20