Παρακολούθηση
Per Eklund
Per Eklund
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα liu.se
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
X-ray photoelectron spectroscopy of select multi-layered transition metal carbides (MXenes)
J Halim, KM Cook, M Naguib, P Eklund, Y Gogotsi, J Rosen, MW Barsoum
Applied Surface Science 362, 406-417, 2016
14802016
Transparent conductive two-dimensional titanium carbide epitaxial thin films
J Halim, MR Lukatskaya, KM Cook, J Lu, CR Smith, LÅ Näslund, SJ May, ...
Chemistry of Materials 26 (7), 2374-2381, 2014
13612014
The M n+ 1 AX n phases: materials science and thin-film processing
P Eklund, M Beckers, U Jansson, H Högberg, L Hultman
Thin Solid Films 518 (8), 1851-1878, 2010
12122010
A general Lewis acidic etching route for preparing MXenes with enhanced electrochemical performance in non-aqueous electrolyte
Y Li, H Shao, Z Lin, J Lu, POA Persson, P Eklund, L Hultman, M Li, ...
Nature Materials 19, 894–899, 2020
9472020
Element Replacement Approach by Reaction with Lewis Acidic Molten Salts to Synthesize Nanolaminated MAX Phases and MXenes
M Li, J Lu, K Luo, Y Li, K Chang, K Chen, J Zhou, J Rosen, L Hultman, ...
Journal of the American Chemical Society 141 (11), 4730-4737, 2019
8962019
A Two‐Dimensional Zirconium Carbide by Selective Etching of Al3C3 from Nanolaminated Zr3Al3C5
J Zhou, X Zha, FY Chen, Q Ye, P Eklund, S Du, Q Huang
Angewandte Chemie International Edition 55 (16), 5008-5013, 2016
5422016
Flexible thermoelectric materials and devices
Y Du, J Xu, B Paul, P Eklund
Applied Materials Today 12, 366-388, 2018
4882018
Synthesis and electrochemical properties of two-dimensional hafnium carbide
J Zhou, X Zha, X Zhou, F Chen, G Gao, S Wang, C Shen, T Chen, C Zhi, ...
ACS nano 11 (4), 3841-3850, 2017
4262017
Layered ternary M n+ 1AX n phases and their 2D derivative MXene: an overview from a thin-film perspective
P Eklund, J Rosen, POÅ Persson
Journal of Physics D: Applied Physics 50 (11), 113001, 2017
2532017
Experimental and theoretical characterization of ordered MAX phases Mo2TiAlC2 and Mo2Ti2AlC3
B Anasori, M Dahlqvist, J Halim, EJ Moon, J Lu, BC Hosler, EN Caspi, ...
Journal of Applied Physics 118 (9), 094304, 2015
2532015
Thermal stability of Ti 3 SiC 2 thin films
J Emmerlich, D Music, P Eklund, O Wilhelmsson, U Jansson, ...
Acta Materialia 55 (4), 1479-1488, 2007
2502007
Deposition and characterization of ternary thin films within the Ti–Al–C system by DC magnetron sputtering
O Wilhelmsson, JP Palmquist, E Lewin, J Emmerlich, P Eklund, ...
Journal of crystal growth 291 (1), 290-300, 2006
2442006
Growth and characterization of MAX-phase thin films
H Högberg, L Hultman, J Emmerlich, T Joelsson, P Eklund, ...
Surface and Coatings Technology 193 (1-3), 6-10, 2005
2442005
Low‐Temperature Superionic Conductivity in Strained Yttria‐Stabilized Zirconia
M Sillassen, P Eklund, N Pryds, E Johnson, U Helmersson, J Bøttiger
Advanced functional materials 20 (13), 2071-2076, 2010
1942010
Mo 2 Ga 2 C: a new ternary nanolaminated carbide
C Hu, CC Lai, Q Tao, J Lu, J Halim, L Sun, J Zhang, J Yang, B Anasori, ...
Chemical Communications 51 (30), 6560-6563, 2015
191*2015
Synthesis of Ti3AuC2, Ti3Au2C2 and Ti3IrC2 by noble metal substitution reaction in Ti3SiC2 for high-temperature-stable Ohmic contacts to SiC
H Fashandi, M Dahlqvist, J Lu, J Palisaitis, SI Simak, IA Abrikosov, ...
Nature materials 16 (8), 814-818, 2017
1852017
Halogenated Ti3C2 MXenes with Electrochemically Active Terminals for High-Performance Zinc Ion Batteries
M Li, X Li, G Qin, K Luo, J Lu, Y Li, G Liang, Z Huang, J Zhou, L Hultman, ...
ACS nano 15 (1), 1077-1085, 2021
1792021
Synthesis of Two-Dimensional Nb1.33C (MXene) with Randomly Distributed Vacancies by Etching of the Quaternary Solid Solution (Nb2/3Sc1/3)2AlC MAX Phase
J Halim, J Palisaitis, J Lu, J Thörnberg, EJ Moon, M Precner, P Eklund, ...
ACS Applied Nano Materials 1 (6), 2455-2460, 2018
1762018
Phase tailoring of Ta thin films by highly ionized pulsed magnetron sputtering
J Alami, P Eklund, JM Andersson, M Lattemann, E Wallin, J Bohlmark, ...
Thin Solid Films 515 (7-8), 3434-3438, 2007
1702007
Epitaxial Ti 2 GeC, Ti 3 GeC 2, and Ti 4 GeC 3 MAX-phase thin films grown by magnetron sputtering
H Högberg, P Eklund, J Emmerlich, J Birch, L Hultman
Journal of materials research 20 (4), 779-782, 2005
1642005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20