Παρακολούθηση
Marius Portmann
Marius Portmann
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα itee.uq.edu.au
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Wireless mesh networks for public safety and crisis management applications
M Portmann, AA Pirzada
Internet Computing, IEEE 12 (1), 18-25, 2008
2022008
Efficient topology discovery in software defined networks
F Pakzad, M Portmann, WL Tan, J Indulska
2014 8th international conference on signal processing and communication …, 2014
1252014
Evaluation of multi-radio extensions to AODV for wireless mesh networks
AA Pirzada, M Portmann, J Indulska
Proceedings of the 4th ACM international workshop on Mobility management and …, 2006
1132006
Efficient topology discovery in OpenFlow-based software defined networks
F Pakzad, M Portmann, WL Tan, J Indulska
Computer Communications 77, 52-61, 2016
992016
A process algebra for wireless mesh networks
A Fehnker, R Glabbeek, P Höfner, A McIver, M Portmann, WL Tan
European Symposium on Programming, 295-315, 2012
882012
Automated analysis of AODV using UPPAAL
A Fehnker, R Glabbeek, P Höfner, A McIver, M Portmann, WL Tan
International Conference on Tools and Algorithms for the Construction and …, 2012
832012
MARCH: A distributed content adaptation architecture
S Ardon, P Gunningberg, B Landfeldt, Y Ismailov, M Portmann, ...
International Journal of Communication Systems 16 (1), 97-115, 2003
772003
Cost-effective broadcast for fully decentralized peer-to-peer networks
M Portmann, A Seneviratne
Computer Communications 26 (11), 1159-1167, 2003
762003
The (in) security of topology discovery in software defined networks
T Alharbi, M Portmann, F Pakzad
2015 IEEE 40th Conference on Local Computer Networks (LCN), 502-505, 2015
752015
The cost of peer discovery and searching in the gnutella peer-to-peer file sharing protocol
M Portmann, P Sookavatana, S Ardon, A Seneviratne
Networks, 2001. Proceedings. Ninth IEEE International Conference on, 263-268, 2001
742001
Securing wireless mesh networks
S Glass, M Portmann, V Muthukkumarasamy
IEEE Internet Computing 12 (4), 30-36, 2008
642008
A process algebra for wireless mesh networks used for modelling, verifying and analysing AODV
A Fehnker, R Van Glabbeek, P Höfner, A McIver, M Portmann, WL Tan
arXiv preprint arXiv:1312.7645, 2013
612013
Modelling and verifying the AODV routing protocol
R van Glabbeek, P Höfner, M Portmann, WL Tan
Distributed Computing 29 (4), 279-315, 2016
582016
High performance AODV routing protocol for hybrid wireless mesh networks
AA Pirzada, M Portmann
Mobile and Ubiquitous Systems: Networking & Services, 2007. MobiQuitous 2007 …, 2007
562007
SafeMesh: A wireless mesh network routing protocol for incident area communications
AA Pirzada, M Portmann, R Wishart, J Indulska
Pervasive and Mobile Computing 5 (2), 201-221, 2009
492009
Routing metrics for multi-radio wireless mesh networks
J Guerin, M Portmann, A Pirzada
2007 Australasian Telecommunication Networks and Applications Conference …, 2007
482007
Performance analysis of multi-radio AODV in hybrid wireless mesh networks
AA Pirzada, M Portmann, J Indulska
Computer Communications 31 (5), 885-895, 2008
472008
Netflow datasets for machine learning-based network intrusion detection systems
M Sarhan, S Layeghy, N Moustafa, M Portmann
Big Data Technologies and Applications, 117-135, 2020
452020
Detecting man-in-the-middle and wormhole attacks in wireless mesh networks
SM Glass, V Muthukkumarasamy, M Portmann
2009 International Conference on Advanced Information Networking and …, 2009
452009
ALARM: an adaptive load-aware routing metric for hybrid wireless mesh networks
AA Pirzada, R Wishart, M Portmann, J Indulska
Proceedings of the Thirty-Second Australasian Conference on Computer Science …, 2009
442009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20