Παρακολούθηση
Thomas Wernberg
Thomas Wernberg
University of Western Australia, Australia & Institute of Marine Research, Norway
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uwa.edu.au - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Biodiversity redistribution under climate change: Impacts on ecosystems and human well-being
GT Pecl, MB Araújo, JD Bell, J Blanchard, TC Bonebrake, IC Chen, ...
Science 355 (6332), eaai9214, 2017
29702017
Longer and more frequent marine heatwaves over the past century
ECJ Oliver, MG Donat, MT Burrows, PJ Moore, DA Smale, LV Alexander, ...
Nature communications 9 (1), 1-12, 2018
15252018
A hierarchical approach to defining marine heatwaves
AJ Hobday, LV Alexander, SE Perkins, DA Smale, SC Straub, ECJ Oliver, ...
Progress in oceanography 141, 227-238, 2016
14292016
An extreme climatic event alters marine ecosystem structure in a global biodiversity hotspot
T Wernberg, DA Smale, F Tuya, MS Thomsen, TJ Langlois, ...
Nature Climate Change 3 (1), 78-82, 2013
12642013
Climate-driven regime shift of a temperate marine ecosystem
T Wernberg, S Bennett, RC Babcock, T De Bettignies, K Cure, ...
Science 353 (6295), 169-172, 2016
12562016
Marine heatwaves threaten global biodiversity and the provision of ecosystem services
DA Smale, T Wernberg, ECJ Oliver, M Thomsen, BP Harvey, SC Straub, ...
Nature Climate Change 9 (4), 306-312, 2019
12312019
The tropicalization of temperate marine ecosystems: climate-mediated changes in herbivory and community phase shifts
A Vergés, PD Steinberg, ME Hay, AGB Poore, AH Campbell, ...
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 281 (1789), 20140846, 2014
10242014
Global patterns of kelp forest change over the past half-century
KA Krumhansl, DK Okamoto, A Rassweiler, M Novak, JJ Bolton, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 113 (48), 13785-13790, 2016
7522016
Extreme climatic event drives range contraction of a habitat-forming species
DA Smale, T Wernberg
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 280 (1754), 20122829, 2013
5312013
Impacts of climate change in a global hotspot for temperate marine biodiversity and ocean warming
T Wernberg, BD Russell, PJ Moore, SD Ling, DA Smale, A Campbell, ...
Journal of experimental marine biology and ecology 400 (1-2), 7-16, 2011
5272011
Categorizing and naming marine heatwaves
AJ Hobday, ECJ Oliver, AS Gupta, JA Benthuysen, MT Burrows, ...
Oceanography 31 (2), 162-173, 2018
5132018
Rise of turfs: a new battlefront for globally declining kelp forests
K Filbee-Dexter, T Wernberg
Bioscience 68 (2), 64-76, 2018
5002018
A decade of climate change experiments on marine organisms: procedures, patterns and problems
T Wernberg, DA Smale, MS Thomsen
Global Change Biology 18 (5), 1491-1498, 2012
4792012
A global assessment of marine heatwaves and their drivers
NJ Holbrook, HA Scannell, A Sen Gupta, JA Benthuysen, M Feng, ...
Nature communications 10 (1), 2624, 2019
4752019
Biological responses to the press and pulse of climate trends and extreme events
RMB Harris, LJ Beaumont, TR Vance, CR Tozer, TA Remenyi, ...
Nature Climate Change 8 (7), 579-587, 2018
4572018
Species traits and climate velocity explain geographic range shifts in an ocean‐warming hotspot
JM Sunday, GT Pecl, S Frusher, AJ Hobday, N Hill, NJ Holbrook, ...
Ecology letters 18 (9), 944-953, 2015
4422015
Seaweed communities in retreat from ocean warming
T Wernberg, BD Russell, MS Thomsen, CFD Gurgel, CJA Bradshaw, ...
Current biology 21 (21), 1828-1832, 2011
4392011
Projected marine heatwaves in the 21st century and the potential for ecological impact
ECJ Oliver, MT Burrows, MG Donat, A Sen Gupta, LV Alexander, ...
Frontiers in Marine Science 6, 734, 2019
4232019
The ‘Great Southern Reef’: social, ecological and economic value of Australia’s neglected kelp forests
S Bennett, T Wernberg, SD Connell, AJ Hobday, CR Johnson, ...
Marine and Freshwater Research 67 (1), 47-56, 2015
4022015
Decreasing resilience of kelp beds along a latitudinal temperature gradient: potential implications for a warmer future
T Wernberg, MS Thomsen, F Tuya, GA Kendrick, PA Staehr, BD Toohey
Ecology letters 13 (6), 685-694, 2010
3862010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20