Παρακολούθηση
Costas VAROTSOS
Costas VAROTSOS
Professor in Atmospheric Physics at the National and Kapodistrian University of Athens, GR.
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα phys.uoa.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The southern hemisphere ozone hole split in 2002
C Varotsos
Environmental Science and Pollution Research 9 (6), 375-376, 2002
2962002
Observational evidence for chemical ozone depletion over the Arctic in winter 1991–92
P von der Gathen, M Rex, NRP Harris, D Lucic, BM Knudsen, ...
Nature 375 (6527), 131-134, 1995
2461995
Scaling properties of air pollution in Athens, Greece and Baltimore, Maryland
C Varotsos, J Ondov, M Efstathiou
Atmospheric Environment 39 (22), 4041-4047, 2005
2162005
Long-memory processes in ozone and temperature variations at the region 60 S–60 N
C Varotsos, D Kirk-Davidoff
Atmospheric Chemistry and Physics 6 (12), 4093-4100, 2006
2012006
Atmospheric aerosol properties: Formation, processes and impacts
KY Kondratyev, LS Ivlev, VF Krapivin, CA Varotsos
Springer Science & Business Media (Book), 2006
1982006
New ecoinformatics tools in environmental science: applications and decision-making (Book)
VF Krapivin, CA Varotsos, VY Soldatov
Springer, 2015
1802015
Deposition measurement of particulate matter in connection with corrosion studies
M Ferm, J Watt, S O’Hanlon, F De Santis, C Varotsos
Analytical and Bioanalytical Chemistry 384 (6), 1320-1330, 2006
1672006
Atmospheric greenhouse effect in the context of global climate change
KY Kondratyev, C Varotsos
Il Nuovo Cimento C 18 (2), 123-151, 1995
1671995
Global carbon cycle and climate change
KIA Kondratʹev, VF Krapivin, C Varotsos
Springer Science & Business Media (Book), 2003
1662003
Global Ecodynamics
KY Kondratyev, VF Krapivin, VP Savinykh, CA Varotsos
Praxis. Chichester ea (Book) 687, 2004
161*2004
Biogeochemical cycles in globalization and sustainable development. Chichester (Book)
VF Krapivin, CA Varotsos
152*2008
Atmospheric ozone variability: Implications for climate change, human health, and ecosystems
K Kondratyev, C Varotsos
Springer Verlag (Book), 2000
1522000
Power‐law correlations in column ozone over Antarctica
C Varotsos
International Journal of Remote Sensing 26 (16), 3333-3342, 2005
1452005
In situ measurements of stratospheric ozone depletion rates in the Arctic winter 1991/1992: A Lagrangian approach
M Rex, P von der Gathen, NRP Harris, D Lucic, BM Knudsen, ...
Journal of Geophysical Research: Atmospheres 103 (D5), 5843-5853, 1998
1441998
Long-term memory effect in the atmospheric CO2 concentration at Mauna Loa
C Varotsos, MN Assimakopoulos, M Efstathiou
Atmospheric Chemistry and Physics 7 (3), 629-634, 2007
1412007
Geophysical validation of MIPAS-ENVISAT operational ozone data
U Cortesi, JC Lambert, CD Clercq, G Bianchini, T Blumenstock, A Bracher, ...
Atmospheric Chemistry and Physics 7 (18), 4807-4867, 2007
1392007
Long‐range persistence in global Aerosol Index dynamics
CA Varotsos, JM Ondov, AP Cracknell, MN Efstathiou, ...
International Journal of Remote Sensing 27 (16), 3593-3603, 2006
1332006
Nitric acid measurements in connection with corrosion studies
M Ferm, F De Santis, C Varotsos
Atmospheric Environment 39 (35), 6664-6672, 2005
1282005
Airborne measurements of aerosol, ozone, and solar ultraviolet irradiance in the troposphere
C Varotsos
Journal of Geophysical Research: Atmospheres 110 (D9), 2005
1212005
Editorial and cover: Fifty years after the first artificial satellite: from sputnik 1 to envisat
AP Cracknell, CA Varotsos
Int J Remote Sens 28 (10), 2071-2072, 2007
1192007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20