Παρακολούθηση
János Hebling
János Hebling
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα fizika.ttk.pte.hu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Velocity matching by pulse front tilting for large-area THz-pulse generation
J Hebling, G Almasi, IZ Kozma, J Kuhl
Optics express 10 (21), 1161-1166, 2002
9642002
Generation of 10μJ ultrashort terahertz pulses by optical rectification
KL Yeh, MC Hoffmann, J Hebling, KA Nelson
Applied Physics Letters 90 (17), 2007
7602007
Generation of high-power terahertz pulses by tilted-pulse-front excitation and their application possibilities
J Hebling, KL Yeh, MC Hoffmann, B Bartal, KA Nelson
JOSA B 25 (7), B6-B19, 2008
7022008
Design of high-energy terahertz sources based on optical rectification
JA Fülöp, L Pálfalvi, G Almási, J Hebling
Optics express 18 (12), 12311-12327, 2010
3592010
Tunable THz pulse generation by optical rectification of ultrashort laser pulses with tilted pulse fronts
J Hebling, AG Stepanov, G Almási, B Bartal, J Kuhl
Applied Physics B 78, 593-599, 2004
3372004
Generation of sub-mJ terahertz pulses by optical rectification
JA Fülöp, L Pálfalvi, S Klingebiel, G Almási, F Krausz, S Karsch, J Hebling
Optics letters 37 (4), 557-559, 2012
3212012
Temperature dependence of the absorption and refraction of Mg-doped congruent and stoichiometric LiNbO3 in the THz range
L Pálfalvi, J Hebling, J Kuhl, A Peter, K Polgár
Journal of applied physics 97 (12), 2005
3012005
Efficient generation of THz pulses with 0.4 mJ energy
JA Fülöp, Z Ollmann, C Lombosi, C Skrobol, S Klingebiel, L Pálfalvi, ...
Optics express 22 (17), 20155-20163, 2014
2942014
Derivation of the pulse front tilt caused by angular dispersion
J Hebling
Optical and Quantum Electronics 28, 1759-1763, 1996
2841996
High-power THz generation, THz nonlinear optics, and THz nonlinear spectroscopy
J Hebling, KL Yeh, MC Hoffmann, KA Nelson
IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics 14 (2), 345-353, 2008
2662008
Impact ionization in InSb probed by terahertz pump—terahertz probe spectroscopy
MC Hoffmann, J Hebling, HY Hwang, KL Yeh, KA Nelson
Physical Review B 79 (16), 161201, 2009
2592009
Impact ionization in InSb probed by terahertz pump—terahertz probe spectroscopy
MC Hoffmann, J Hebling, HY Hwang, KL Yeh, KA Nelson
Physical Review B 79 (16), 161201, 2009
2592009
Efficient terahertz generation by optical rectification at 1035 nm
MC Hoffmann, KL Yeh, J Hebling, KA Nelson
Optics Express 15 (18), 11706-11713, 2007
2172007
Towards generation of mJ-level ultrashort THz pulses by optical rectification
JA Fülöp, L Pálfalvi, MC Hoffmann, J Hebling
Optics express 19 (16), 15090-15097, 2011
2082011
Efficient generation of subpicosecond terahertz radiation by phase-matched optical rectification using ultrashort laser pulses with tilted pulse fronts
AG Stepanov, J Hebling, J Kuhl
Applied physics letters 83 (15), 3000-3002, 2003
1982003
Scaling up the energy of THz pulses created by optical rectification
AG Stepanov, J Kuhl, IZ Kozma, E Riedle, G Almási, J Hebling
Optics Express 13 (15), 5762-5768, 2005
1972005
Matter manipulation with extreme terahertz light: Progress in the enabling THz technology
P Salén, M Basini, S Bonetti, J Hebling, M Krasilnikov, AY Nikitin, ...
Physics reports 836, 1-74, 2019
1942019
Observation of nonequilibrium carrier distribution in Ge, Si, and GaAs by terahertz pump–terahertz probe measurements
J Hebling, MC Hoffmann, HY Hwang, KL Yeh, KA Nelson
Physical Review B 81 (3), 035201, 2010
1832010
THz-pump/THz-probe spectroscopy of semiconductors at high field strengths
MC Hoffmann, J Hebling, HY Hwang, KL Yeh, KA Nelson
JOSA B 26 (9), A29-A34, 2009
1552009
Growth, defect structure, and THz application of stoichiometric lithium niobate
K Lengyel, A Peter, L Kovacs, G Corradi, L Pálfalvi, J Hebling, ...
Applied Physics Reviews 2 (4), 2015
1402015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20