Παρακολούθηση
Ishita Mediratta
Ishita Mediratta
Meta FAIR
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα meta.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
OMA orthology in 2021: website overhaul, conserved isoforms, ancestral gene order and more
AM Altenhoff, CM Train, KJ Gilbert, I Mediratta, T Mendes de Farias, D Moi, ...
Nucleic acids research 49 (D1), D373-D379, 2021
1672021
Bottom up top down detection transformers for language grounding in images and point clouds
A Jain, N Gkanatsios, I Mediratta, K Fragkiadaki
European Conference on Computer Vision, 417-433, 2022
702022
Understanding the effects of rlhf on llm generalisation and diversity
R Kirk, I Mediratta, C Nalmpantis, J Luketina, E Hambro, E Grefenstette, ...
arXiv preprint arXiv:2310.06452, 2023
382023
CoCoNets: Continuous contrastive 3D scene representations
S Lal, M Prabhudesai, I Mediratta, AW Harley, K Fragkiadaki
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2021
242021
Stabilizing unsupervised environment design with a learned adversary
I Mediratta, M Jiang, J Parker-Holder, M Dennis, E Vinitsky, T Rocktäschel
Conference on Lifelong Learning Agents, 270-291, 2023
62023
LipARELU: ARELU networks aided by Lipschitz acceleration
I Mediratta, S Saha, S Mathur
2021 international joint conference on neural networks (IJCNN), 1-8, 2021
52021
A Reduced-Scale Cortical Network with Izhikevich's Neurons on SpiNNaker
C Chiplunkar, N Gautam, I Mediratta, A Gait, S Thomas, A Rowley, ...
2021 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN), 1-8, 2021
22021
A Study of Generalization in Offline Reinforcement Learning
I Mediratta, Q You, M Jiang, R Raileanu
NeurIPS 2023 Workshop on Generalization in Planning, 2023
12023
The Generalization Gap in Offline Reinforcement Learning
I Mediratta, Q You, M Jiang, R Raileanu
arXiv preprint arXiv:2312.05742, 2023
2023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–9