Παρακολούθηση
Elias Tsigaridas
Elias Tsigaridas
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα inria.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Symmetric tensor decomposition
J Brachat, P Comon, B Mourrain, E Tsigaridas
Linear Algebra and its Applications 433 (11-12), 1851-1872, 2010
2542010
Real algebraic numbers: Complexity analysis and experimentation
IZ Emiris, B Mourrain, EP Tsigaridas
Reliable Implementation of Real Number Algorithms: Theory and Practice …, 2008
902008
Bounds on real eigenvalues and singular values of interval matrices
M Hladík, D Daney, E Tsigaridas
SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications 31 (4), 2116-2129, 2010
862010
On the asymptotic and practical complexity of solving bivariate systems over the reals
DI Diochnos, IZ Emiris, EP Tsigaridas
Journal of Symbolic Computation 44 (7), 818-835, 2009
762009
Towards and open curved kernel
IZ Emiris, A Kakargias, S Pion, M Teillaud, EP Tsigaridas
Proceedings of the twentieth annual symposium on Computational geometry, 438-446, 2004
712004
On the complexity of real root isolation using Continued Fractions
EP Tsigaridas, IZ Emiris
Theoretical Computer Science 392 (1-3), 158-173, 2008
652008
Univariate polynomial real root isolation: Continued fractions revisited
EP Tsigaridas, IZ Emiris
Algorithms–ESA 2006: 14th Annual European Symposium, Zurich, Switzerland …, 2006
642006
Exact algorithms for solving stochastic games
KA Hansen, M Koucky, N Lauritzen, PB Miltersen, EP Tsigaridas
Proceedings of the forty-third annual ACM symposium on Theory of computing …, 2011
632011
The DMM bound: Multivariate (aggregate) separation bounds
IZ Emiris, B Mourrain, EP Tsigaridas
Proceedings of the 2010 International Symposium on Symbolic and Algebraic …, 2010
622010
On the topology of real algebraic plane curves
J Cheng, S Lazard, L Peñaranda, M Pouget, F Rouillier, E Tsigaridas
Mathematics in Computer Science 4, 113-137, 2010
572010
A filtering method for the interval eigenvalue problem
M Hladík, D Daney, E Tsigaridas
Applied Mathematics and Computation 217 (12), 5236-5242, 2011
522011
Comparing real algebraic numbers of small degree
IZ Emiris, EP Tsigaridas
Algorithms–ESA 2004: 12th Annual European Symposium, Bergen, Norway …, 2004
502004
Experimental evaluation and cross-benchmarking of univariate real solvers
M Hemmer, EP Tsigaridas, Z Zafeirakopoulos, IZ Emiris, MI Karavelas, ...
Proceedings of the 2009 conference on Symbolic numeric computation, 45-54, 2009
462009
On the topology of planar algebraic curves
J Cheng, S Lazard, L Peñaranda, M Pouget, F Rouillier, E Tsigaridas
Proceedings of the twenty-fifth annual symposium on Computational geometry …, 2009
442009
On the boolean complexity of real root refinement
VY Pan, EP Tsigaridas
Proceedings of the 38th International Symposium on Symbolic and Algebraic …, 2013
432013
The predicates for the Voronoi diagram of ellipses
IZ Emiris, EP Tsigaridas, GM Tzoumas
Proceedings of the twenty-second annual symposium on Computational geometry …, 2006
422006
Nearly optimal computations with structured matrices
VY Pan, EP Tsigaridas
Proceedings of the 2014 Symposium on Symbolic-Numeric Computation, 21-30, 2014
412014
A polynomial based approach to extract the maxima of an antipodally symmetric spherical function and its application to extract fiber directions from the orientation …
A Ghosh, EPP Tsigaridas, M Descoteaux, P Comon, B Mourrain, ...
11th International Conference on Medical Image Computing and Computer …, 2008
402008
Random polynomials and expected complexity of bisection methods for real solving
IZ Emiris, A Galligo, EP Tsigaridas
Proceedings of the 2010 International Symposium on Symbolic and Algebraic …, 2010
352010
Nearly optimal refinement of real roots of a univariate polynomial
VY Pan, EP Tsigaridas
Journal of Symbolic Computation 74, 181-204, 2016
302016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20