Paraskevi Vivian Malliou
Paraskevi Vivian Malliou
Καθηγήτρια Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα phyed.duth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The effects of Kinesio-Taping® on quadriceps strength during isokinetic exercise in healthy non athlete women
I Vithoulka, A Beneka, P Malliou, N Aggelousis, K Karatsolis, ...
Isokinetics and Exercise Science 18 (1), 1-6, 2010
2722010
Time course of changes in performance and inflammatory responses after acute plyometric exercise
A Chatzinikolaou, IG Fatouros, V Gourgoulis, A Avloniti, AZ Jamurtas, ...
The Journal of Strength & Conditioning Research 24 (5), 1389-1398, 2010
1922010
The effects of soccer training and timing of balance training on balance ability
A Gioftsidou, P Malliou, G Pafis, A Beneka, G Godolias, CN Maganaris
European journal of applied physiology 96 (6), 659-664, 2006
1692006
Assessment of patients with neck pain: a review of definitions, selection criteria, and measurement tools
V Misailidou, P Malliou, A Beneka, A Karagiannidis, G Godolias
Journal of chiropractic medicine 9 (2), 49-59, 2010
1642010
A pilot study of the effects of high-intensity aerobic exercise versus passive interventions on pain, disability, psychological strain, and serum cortisol concentrations in …
D Chatzitheodorou, C Kabitsis, P Malliou, V Mougios
Physical therapy 87 (3), 304-312, 2007
1482007
Occurrence of acute lower limb injuries in artistic gymnasts in relation to event and exercise phase
P Kirialanis, P Malliou, A Beneka, K Giannakopoulos
British journal of sports medicine 37 (2), 137-139, 2003
1482003
Proprioceptive training (balance exercises) reduces lower extremity injuries in young soccer players
P Malliou, A Gioftsidou, G Pafis, A Beneka, G Godolias
Journal of back and musculoskeletal rehabilitation 17 (3-4), 101-104, 2004
1392004
The effects of high-and moderate-resistance training on muscle function in the elderly
VI Kalapotharakos, M Michalopoulou, G Godolias, SP Tokmakidis, ...
Journal of Aging and Physical Activity 12 (2), 131-143, 2004
1222004
Examining psychological factors during injury rehabilitation
Y Theodorakis, A Beneca, P Malliou, M Goudas
Journal of Sport Rehabilitation 6 (4), 355-363, 1997
961997
Vertical jump and knee extensors isokinetic performance in professional soccer players related to the phase of the training period
P Malliou, I Ispirlidis, A Beneka, K Taxildaris, G Godolias
Isokinetics and exercise science 11 (3), 165-169, 2003
892003
Measurements and evaluations in low back pain patients
P Malliou, A Gioftsidou, A Beneka, G Godolias
Scandinavian journal of medicine & science in sports 16 (4), 219-230, 2006
882006
The relationship between burnout, PTSD symptoms and injuries in firefighters
F Katsavouni, E Bebetsos, P Malliou, A Beneka
Occupational medicine 66 (1), 32-37, 2016
862016
Transforaminal percutaneous endoscopic discectomy in parkinson disease: preliminary results and short review of the literature
S Kapetanakis, E Giovannopoulou, T Thomaidis, G Charitoudis, ...
Korean Journal of Spine 13 (3), 144, 2016
782016
Resistance training effects on muscular strength of elderly are related to intensity and gender
A Beneka, P Malliou, I Fatouros, A Jamurtas, A Gioftsidou, G Godolias, ...
Journal of science and medicine in sport 8 (3), 274-283, 2005
732005
The effect of personal goals, self-efficacy, and self-satisfaction on injury rehabilitation
Y Theodorakis, P Malliou, A Papaioannou, A Beneca, A Filactakidou
Journal of sport rehabilitation 5 (3), 214-223, 1996
731996
Injuries in artistic gymnastic elite adolescent male and female athletes
P Kirialanis, P Malliou, A Beneka, V Gourgoulis, A Giofstidou, G Godolias
Journal of Back and Musculoskeletal rehabilitation 16 (4), 145-151, 2002
652002
Proprioceptive training for learning downhill skiing
P Malliou, K Amoutzas, A Theodosiou, A Gioftsidou, K Mantis, T Pylianidis, ...
Perceptual and motor skills 99 (1), 149-154, 2004
612004
Effective ways of restoring muscular imbalances of the rotator cuff muscle group: a comparative study of various training methods
PC Malliou, K Giannakopoulos, AG Beneka, A Gioftsidou, G Godolias
British journal of sports medicine 38 (6), 766-772, 2004
582004
Isokinetic strength training program for muscular imbalances in professional soccer players
A Gioftsidou, I Ispirlidis, G Pafis, P Malliou, C Bikos, G Godolias
Sport Sciences for Health 2 (3), 101-105, 2008
562008
Effects of pre-or postoperative therapeutic exercise on the quality of life, before and after total knee arthroplasty for osteoarthritis
G Evgeniadis, A Beneka, P Malliou, S Mavromoustakos, G Godolias
Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation 21 (3), 161-169, 2008
552008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20