Παρακολούθηση
Herman Geuvers
Herman Geuvers
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.ru.nl - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Logics and type systems
JH Geuvers
[Sl: sn], 1993
2281993
Modular proof of strong normalization for the calculus of constructions
H Geuvers, MJ Nederhof
J. Funct. Program. 1 (2), 155-189, 1991
1801991
Proof assistants: History, ideas and future
H Geuvers
Sadhana 34 (1), 3-25, 2009
1512009
Proof-Assistants Using Dependent Type Systems.
H Barendregt, H Geuvers
Handbook of automated reasoning 2, 1149-1238, 2001
1462001
Selected papers on Automath
RP Nederpelt, JH Geuvers, editors Roel, C De Vrijer
North-Holland, 1994
1311994
Inductive and coinductive types with iteration and recursion
JH Geuvers
Bastad: Chalmers University of Technology, 1992
1311992
C-CoRN, the constructive Coq repository at Nijmegen
L Cruz-Filipe, H Geuvers, F Wiedijk
International Conference on Mathematical Knowledge Management, 88-103, 2004
1232004
The Church-Rosser property for βη-reduction in typed λ-calculi
JH Geuvers
[Sl]: IEEE, 1992
961992
A short and flexible proof of strong normalization for the calculus of constructions
H Geuvers
International Workshop on Types for Proofs and Programs, 14-38, 1994
831994
Automation of Higher-Order Logic.
C Benzmüller, D Miller
Computational Logic 9, 215-254, 2014
792014
Explicit substitution on the edge of strong normalization
R Bloo, H Geuvers
Theoretical Computer Science 211 (1-2), 375-395, 1999
791999
A constructive algebraic hierarchy in Coq
H Geuvers, R Pollack, F Wiedijk, J Zwanenburg
Journal of Symbolic Computation 34 (4), 271-286, 2002
742002
Type theory and formal proof: an introduction
R Nederpelt, H Geuvers
Cambridge University Press, 2014
662014
Modularity of strong normalization in the algebraic-λ-cube
F Barbanera, M Fernández, H Geuvers
Journal of functional programming 7 (6), 613-660, 1997
661997
A constructive proof of the fundamental theorem of algebra without using the rationals
H Geuvers, F Wiedijk, J Zwanenburg
International Workshop on Types for Proofs and Programs, 96-111, 2000
632000
Modularity of strong normalization and confluence in the algebraic-/spl lambda/-cube
F Barbanera, M Fernández, H Geuvers
Proceedings Ninth Annual IEEE Symposium on Logic in Computer Science, 406-415, 1994
601994
Constructive reals in Coq: Axioms and categoricity
H Geuvers, M Niqui
International Workshop on Types for Proofs and Programs, 79-95, 2000
532000
Induction is not derivable in second order dependent type theory
H Geuvers
International Conference on Typed Lambda Calculi and Applications, 166-181, 2001
452001
On the Church-Rosser property for expressive type systems and its consequences for their metatheoretic study
H Geuvers, B Werner
Proceedings Ninth Annual IEEE Symposium on Logic in Computer Science, 320-329, 1994
411994
Open proofs and open terms: A basis for interactive logic
H Geuvers, GI Jojgov
International Workshop on Computer Science Logic, 537-552, 2002
402002
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20