Παρακολούθηση
Guohui Xiao
Guohui Xiao
Associate Professor, University of Bergen, Norway
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uib.no - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Ontop: Answering SPARQL queries over relational databases
D Calvanese, B Cogrel, S Komla-Ebri, R Kontchakov, D Lanti, M Rezk, ...
Semantic Web Journal, 2016
4902016
Ontology-based data access: A survey
G Xiao, D Calvanese, R Kontchakov, D Lembo, A Poggi, R Rosati, ...
International Joint Conferences on Artificial Intelligence, 2018
2502018
Query Rewriting for Horn-SHIQ plus Rules
T Eiter, M Ortiz, M Simkus, TK Tran, G Xiao
AAAI 2012, 2012
1722012
Optique: Zooming in on big data
M Giese, A Soylu, G Vega-Gorgojo, A Waaler, P Haase, E Jiménez-Ruiz, ...
Computer 48 (3), 60-67, 2015
1512015
Answering SPARQL Queries over Databases and under OWL 2 QL Entailment Regime
R Kontchakov, M Rezk, M Rodrıguez-Muro, G Xiao, M Zakharyaschev
1392014
Ontology based data access in Statoil
E Kharlamov, D Hovland, MG Skjæveland, D Bilidas, E Jiménez-Ruiz, ...
Journal of Web Semantics 44, 3-36, 2017
1232017
Virtual Knowledge Graphs: An Overview of Systems and Use Cases
G Xiao, L Ding, B Cogrel, D Calvanese
Data Intelligence 1 (3), 201-223, 2019
1042019
Ontology based access to exploration data at Statoil
E Kharlamov, D Hovland, E Jiménez-Ruiz, D Lanti, H Lie, C Pinkel, ...
International Semantic Web Conference, 93-112, 2015
862015
The NPD Benchmark: Reality Check for OBDA Systems
D Lanti, M Rezk, G Xiao, D Calvanese
EDBT, 2015
742015
The Ontop Framework for Ontology Based Data Access
T Bagosi, D Calvanese, J Hardi, S Komla-Ebri, D Lanti, M Rezk, ...
CSWS, 2014
722014
The Fourth Answer Set Programming Competition: Preliminary Report
M Alviano, F Calimeri, G Charwat, M Dao-Tran, C Dodaro, G Ianni, ...
LPNMR, 2013
672013
Ontology-based data access with a horn fragment of metric temporal logic
S Brandt, EG Kalaycı, R Kontchakov, V Ryzhikov, G Xiao, ...
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 31 (1), 2017
622017
Inconsistency measurement based on variables in minimal unsatisfiable subsets
G Xiao, Y Ma
ECAI 2012, 864-869, 2012
552012
Tractable Queries for Lightweight Description Logics.
M Bienvenu, M Ortiz, M Simkus, G Xiao
IJCAI 13, 768-774, 2013
532013
Querying log data with metric temporal logic
S Brandt, EG Kalaycı, V Ryzhikov, G Xiao, M Zakharyaschev
Journal of Artificial Intelligence Research 62, 829-877, 2018
522018
OBDA beyond relational DBs: A study for MongoDB
E Botoeva, D Calvanese, B Cogrel, M Rezk, G Xiao
CEUR Workshop Proceedings 1577, 2016
502016
Ontology-Based Data Access for Maritime Security
S Brüggemann, K Bereta, G Xiao, M Koubarakis
Extended Semantic Web Conference, 741-757, 2016
492016
The Virtual Knowledge Graph System Ontop
G Xiao, D Lanti, R Kontchakov, S Komla-Ebri, E Güzel-Kalaycı, L Ding, ...
482020
Tractable reasoning with DL-programs over Datalog-rewritable description logics
S Heymans, T Eiter, G Xiao
Proceeding of the 2010 conference on ECAI, 35-40, 2010
41*2010
Inter-organizational success factors: a cause and effect model
W Krathu, C Pichler, G Xiao, H Werthner, J Neidhardt, M Zapletal, ...
Information Systems and e-Business Management 13 (3), 553-593, 2015
362015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20