Παρακολούθηση
Niko Papanikolaou, PhD, MBA
Niko Papanikolaou, PhD, MBA
Univ of Texas Health Sci Ctr San Antonio
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uthscsa.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Tolerance limits and methodologies for IMRT measurement‐based verification QA: Recommendations of AAPM Task Group No. 218
M Miften, A Olch, D Mihailidis, J Moran, T Pawlicki, A Molineu, H Li, ...
Medical physics 45 (4), e53-e83, 2018
6882018
Tissue inhomogeneity corrections for megavoltage photon beams
N Papanikolaou, JJ Battista, AL Boyer, C Kappas, E Klein, TR Mackie, ...
(No Title), 2004
3952004
QA for helical tomotherapy: report of the AAPM task group 148 a
KM Langen, N Papanikolaou, J Balog, R Crilly, D Followill, SM Goddu, ...
Medical physics 37 (9), 4817-4853, 2010
3252010
Dosimetric considerations for patients with HIP prostheses undergoing pelvic irradiation. Report of the AAPM Radiation Therapy Committee Task Group 63
C Reft, R Alecu, IJ Das, BJ Gerbi, P Keall, E Lief, BJ Mijnheer, ...
Medical physics 30 (6), 1162-1182, 2003
3002003
Investigation of the convolution method for polyenergetic spectra
N Papanikolaou, TR Mackie, C Meger‐Wells, M Gehring, P Reckwerdt
Medical physics 20 (5), 1327-1336, 1993
2131993
Flattening filter‐free accelerators: a report from the AAPM Therapy Emerging Technology Assessment Work Group
Y Xiao, SF Kry, R Popple, E Yorke, N Papanikolaou, S Stathakis, P Xia, ...
Journal of applied clinical medical physics 16 (3), 12-29, 2015
1932015
Calculation of portal dose using the convolution/superposition method
TR McNutt, TR Mackie, P Reckwerdt, N Papanikolaou, BR Paliwal
Medical physics 23 (4), 527-535, 1996
1441996
Comparison of four commercial devices for RapidArc and sliding window IMRT QA
V Chandraraj, S Stathakis, R Manickam, C Esquivel, SS Supe, ...
Journal of applied clinical medical physics 12 (2), 338-349, 2011
1042011
Prospective randomized double-blind pilot study of site-specific consensus atlas implementation for rectal cancer target volume delineation in the cooperative group setting
CD Fuller, J Nijkamp, JC Duppen, CRN Rasch, CR Thomas Jr, SJ Wang, ...
International Journal of Radiation Oncology* Biology* Physics 79 (2), 481-489, 2011
962011
Feasibility of cranio-spinal axis radiation with the Hi-Art tomotherapy system
JA Peñagarícano, N Papanikolaou, Y Yan, E Youssef, ...
Radiotherapy and oncology 76 (1), 72-78, 2005
932005
Experimental determination of the effect of detector size on profile measurements in narrow photon beams
E Pappas, TG Maris, A Papadakis, F Zacharopoulou, J Damilakis, ...
Medical physics 33 (10), 3700-3710, 2006
922006
Comparison of initial patient setup accuracy between surface imaging and three point localization: a retrospective analysis
DN Stanley, KA McConnell, N Kirby, AN Gutiérrez, N Papanikolaou, ...
Journal of applied clinical medical physics 18 (6), 58-61, 2017
902017
Dosimetry characteristics of GAFCHROMIC® EBT film responding to therapeutic electron beams
FC Su, Y Liu, S Stathakis, C Shi, C Esquivel, N Papanikolaou
Applied Radiation and Isotopes 65 (10), 1187-1192, 2007
872007
Treatment planning and delivery of IMRT using 6 and 18 MV photon beams without flattening filter
S Stathakis, C Esquivel, A Gutierrez, CR Buckey, N Papanikolaou
Applied Radiation and Isotopes 67 (9), 1629-1637, 2009
862009
Characterization of a novel 2D array dosimeter for patient‐specific quality assurance with volumetric arc therapy
S Stathakis, P Myers, C Esquivel, P Mavroidis, N Papanikolaou
Medical physics 40 (7), 071731, 2013
682013
Stereotactic body radiation therapy for centrally located lung lesions
M Joyner, BJ Salter, N Papanikolaou, M Fuss
Acta Oncologica 45 (7), 802-807, 2006
682006
Commissioning an Elekta Versa HD linear accelerator
G Narayanasamy, D Saenz, W Cruz, CS Ha, N Papanikolaou, S Stathakis
Journal of applied clinical medical physics 17 (1), 179-191, 2016
622016
Dose‐calculation algorithms in the context of inhomogeneity corrections for high energy photon beams
N Papanikolaou, S Stathakis
Medical physics 36 (10), 4765-4775, 2009
582009
Clinical application of GAFCHROMIC® EBT film for in vivo dose measurements of total body irradiation radiotherapy
FC Su, C Shi, N Papanikolaou
Applied Radiation and Isotopes 66 (3), 389-394, 2008
572008
Accuracy of the small field dosimetry using the Acuros XB dose calculation algorithm within and beyond heterogeneous media for 6 MV photon beams
S Stathakis, C Esquivel, LV Quino, P Myers, O Calvo, P Mavroidis, ...
Scientific Research Publishing, 2012
512012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20