Παρακολούθηση
Roberto Sacile
Roberto Sacile
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unige.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Optimizing forest biomass exploitation for energy supply at a regional level
D Freppaz, R Minciardi, M Robba, M Rovatti, R Sacile, A Taramasso
Biomass and Bioenergy 26 (1), 15-25, 2004
3012004
An environmentally sustainable decision model for urban solid waste management
P Costi, R Minciardi, M Robba, M Rovatti, R Sacile
Waste management 24 (3), 277-295, 2004
2712004
Planning woody biomass logistics for energy production: A strategic decision model
F Frombo, R Minciardi, M Robba, F Rosso, R Sacile
Biomass and bioenergy 33 (3), 372-383, 2009
2372009
Modeling and optimization of a hybrid system for the energy supply of a “Green” building
H Dagdougui, R Minciardi, A Ouammi, M Robba, R Sacile
Energy Conversion and Management 64, 351-363, 2012
1942012
Solid waste management in urban areas: Development and application of a decision support system
P Fiorucci, R Minciardi, M Robba, R Sacile
Resources, conservation and recycling 37 (4), 301-328, 2003
1722003
Coordinated model predictive-based power flows control in a cooperative network of smart microgrids
A Ouammi, H Dagdougui, L Dessaint, R Sacile
IEEE Transactions on Smart grid 6 (5), 2233-2244, 2015
1702015
Agent-based manufacturing and control systems: new agile manufacturing solutions for achieving peak performance
M Paolucci, R Sacile
Crc Press, 2004
1632004
Monthly and seasonal assessment of wind energy characteristics at four monitored locations in Liguria region (Italy)
A Ouammi, H Dagdougui, R Sacile, A Mimet
Renewable and Sustainable Energy Reviews 14 (7), 1959-1968, 2010
1582010
A decision support system for planning biomass-based energy production
F Frombo, R Minciardi, M Robba, R Sacile
Energy 34 (3), 362-369, 2009
1522009
Multi-objective optimization of solid waste flows: Environmentally sustainable strategies for municipalities
R Minciardi, M Paolucci, M Robba, R Sacile
Waste Management 28 (11), 2202-2212, 2008
1262008
Decentralized control of the power flows in a network of smart microgrids modeled as a team of cooperative agents
H Dagdougui, R Sacile
IEEE Transactions on Control Systems Technology 22 (2), 510-519, 2013
1052013
Thermal analysis and performance optimization of a solar water heater flat plate collector: application to Tétouan (Morocco)
H Dagdougui, A Ouammi, M Robba, R Sacile
Renewable and Sustainable Energy Reviews 15 (1), 630-638, 2011
1052011
Home telecare
C Ruggiero, R Sacile, M Giacomini
Journal of Telemedicine and Telecare 5 (1), 11-17, 1999
1021999
Optimal control of power flows and energy local storages in a network of microgrids modeled as a system of systems
A Ouammi, H Dagdougui, R Sacile
IEEE Transactions on Control Systems Technology 23 (1), 128-138, 2014
942014
A dynamic decision model for the real-time control of hybrid renewable energy production systems
H Dagdougui, R Minciardi, A Ouammi, M Robba, R Sacile
IEEE Systems Journal 4 (3), 323-333, 2010
942010
An optimization model for a mechanical vapor compression desalination plant driven by a wind/PV hybrid system
D Zejli, A Ouammi, R Sacile, H Dagdougui, A Elmidaoui
Applied energy 88 (11), 4042-4054, 2011
812011
Optimal Control in a Cooperative Network of Smart Power Grids
R Minciardi, R Sacile
Systems Journal, IEEE 6 (1), 126-133, 2012
802012
A regional decision support system for onsite renewable hydrogen production from solar and wind energy sources
H Dagdougui, A Ouammi, R Sacile
International Journal of Hydrogen Energy 36 (22), 14324-14334, 2011
722011
Optimal control of a network of power microgrids using the Pontryagin's minimum principle
H Dagdougui, A Ouammi, R Sacile
IEEE Transactions on Control Systems Technology 22 (5), 1942-1948, 2014
632014
A decision support system for the optimal exploitation of wind energy on regional scale
A Ouammi, V Ghigliotti, M Robba, A Mimet, R Sacile
Renewable Energy 37 (1), 299-309, 2012
602012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20