Παρακολούθηση
Eugenia Koleza
Eugenia Koleza
Professor of Mathematics Education
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα upatras.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Social and socio‐mathematical norms in collaborative problem‐solving
K Tatsis, E Koleza
European Journal of Teacher Education 31 (1), 89-100, 2008
842008
Kindergarten children’s reasoning about basic geometric shapes
E Koleza, P Giannisi
Proceedings of the eighth congress of the European society for research in …, 2013
302013
The effect of students’ roles on the establishment of shared knowledge during collaborative problem solving: A case study from the field of mathematics
K Tatsis, E Koleza
Social Psychology of Education 9, 443-460, 2006
292006
The system of coordinates as an obstacle in understanding the concept of dimension
C Skordoulis, T Vitsas, V Dafermos, E Koleza
International Journal of Science and Mathematics Education 7, 253-272, 2009
272009
The effect of motion analysis activities in a video-based laboratory in students’ understanding of position, velocity and frames of reference
E Koleza, J Pappas
International Journal of Mathematical Education in Science and Technology 39 …, 2008
262008
Assessing statistical literacy: What do freshmen know
E Koleza, A Kontogianni
Proceedings of the Eighth Congress of the European Society for Research in …, 2013
172013
Primary and secondary students' argumentation competence: A case study
E Koleza, N Metaxas, K Poli
CERME 10, 2017
142017
Developing students’ geometrical thinking through linking representations in a dynamic geometry environment
S Patsiomitou, E Koleza
Proceedings of PME 32 and PME-NA 30 4, 89-96, 2008
132008
Statistics in Primary Education in Greece: How Ready Are Primary Teachers?
E Koleza, A Kontogianni
The teaching and learning of statistics: International perspectives, 289-298, 2016
122016
Using interactive digital video and motion analysis to bridge abstract mathematical notions with concrete everyday experiences
J Pappas, E Koleza, J Rizos, C Skordoulis
Second international conference on the teaching of mathematics, 1-9, 2002
122002
The bar model as a visual aid for developing complementary/variation problems
E Koleza
CERME 9-Ninth Congress of the European Society for Research in Mathematics …, 2015
112015
"Playing with numbers: development issues and evaluation results of a computer game for primary school students."
C Panagiotakopoulos, M Sarris, E Koleza
Emerging Trends in Computing, Informatics, Systems Sciences, and Engineering …, 2013
92013
The use of reasoning in the resolution of geometry
E Koleza, K E.
NOMAD, 2006
82006
Investigating prospective elementary teachers’ number sense, through mental computations strategies
Koleza, Koleli
MENON, 2014
6*2014
The Effect of Students' Roles on the Establishment of Shared Meaning during Problem Solving.
K Tatsis, E Koleza
International Group for the Psychology of Mathematics Education, 2004
62004
Student’s misconceptions on the concept of dimension
T Vitsas, E Koleza
Proceedings of the 2nd Mediterranean Conference on Mathematics Education …, 2000
62000
The development of students’ geometrical thinking through Linking Visual Active Representations
S Patsiomitou, E Koleza
Proceedings of the 5th International Colloquium on the Didactics of Mathematics, 2008
52008
Language as a communicative and interpretive tool in mathematical problem solving
K Tatsis, E Koleza
2nd International Conference on the Teaching of Mathematics Proceedings, 2002
52002
The role of problem solving in raising self-esteem and changing conceptions of pre-service teachers about mathematics
E Koleza, M Latridou
The International Journal of Learning: Annual Review 13 (1), 69-78, 2006
32006
«The Influence of Rising Self-esteem on Students-Teachers Beliefs about Mathematics»,
E Koleza, I Maria
Proceedings, 3rd Mediterranean Conference on Mathematical Education, 2003
32003
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20