Παρακολούθηση
Georgios Zervakis
Georgios Zervakis
Assistant Professor, Computer Engineering & Informatics, University of Patras
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ceid.upatras.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Design-efficient approximate multiplication circuits through partial product perforation
G Zervakis, K Tsoumanis, S Xydis, D Soudris, K Pekmestzi
IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems 24 (10 …, 2016
1662016
Approximate hybrid high radix encoding for energy-efficient inexact multipliers
V Leon, G Zervakis, D Soudris, K Pekmestzi
IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems 26 (3), 421-430, 2017
1532017
Delta DICE: A double node upset resilient latch
N Eftaxiopoulos, N Axelos, G Zervakis, K Tsoumanis, K Pekmestzi
2015 IEEE 58th International Midwest Symposium on Circuits and Systems …, 2015
832015
Weight-oriented approximation for energy-efficient neural network inference accelerators
ZG Tasoulas, G Zervakis, I Anagnostopoulos, H Amrouch, J Henkel
IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers 67 (12), 4670-4683, 2020
772020
Hardware approximate techniques for deep neural network accelerators: A survey
G Armeniakos, G Zervakis, D Soudris, J Henkel
ACM Computing Surveys 55 (4), 1-36, 2022
742022
Walking through the energy-error Pareto frontier of approximate multipliers
V Leon, G Zervakis, S Xydis, D Soudris, K Pekmestzi
IEEE Micro 38 (4), 40-49, 2018
612018
Design automation of approximate circuits with runtime reconfigurable accuracy
G Zervakis, H Amrouch, J Henkel
IEEE access 8, 53522-53538, 2020
462020
Npu thermal management
H Amrouch, G Zervakis, S Salamin, H Kattan, I Anagnostopoulos, ...
IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and …, 2020
422020
Approximate computing for ML: State-of-the-art, challenges and visions
G Zervakis, H Saadat, H Amrouch, A Gerstlauer, S Parameswaran, ...
Proceedings of the 26th Asia and South Pacific Design Automation Conference …, 2021
372021
Multi-level approximate accelerator synthesis under voltage island constraints
G Zervakis, S Xydis, D Soudris, K Pekmestzi
IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs 66 (4), 607-611, 2018
342018
Hybrid approximate multiplier architectures for improved power-accuracy trade-offs
G Zervakis, S Xydis, K Tsoumanis, D Soudris, K Pekmestzi
2015 IEEE/ACM International Symposium on Low Power Electronics and Design …, 2015
322015
Energy efficient edge computing enabled by satisfaction games and approximate computing
N Irtija, I Anagnostopoulos, G Zervakis, EE Tsiropoulou, H Amrouch, ...
IEEE Transactions on Green Communications and Networking 6 (1), 281-294, 2021
272021
Control variate approximation for dnn accelerators
G Zervakis, O Spantidi, I Anagnostopoulos, H Amrouch, J Henkel
2021 58th acm/ieee design automation conference (dac), 481-486, 2021
262021
VADER: Voltage-driven netlist pruning for cross-layer approximate arithmetic circuits
G Zervakis, K Koliogeorgi, D Anagnostos, N Zompakis, K Siozios
IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems 27 (6 …, 2019
262019
Adapt: Fast emulation of approximate dnn accelerators in pytorch
D Danopoulos, G Zervakis, K Siozios, D Soudris, J Henkel
IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems, 2022
212022
Pre-encoded multipliers based on non-redundant radix-4 signed-digit encoding
K Tsoumanis, N Axelos, N Moschopoulos, G Zervakis, K Pekmestzi
IEEE Transactions on Computers 65 (2), 670-676, 2015
202015
Approximate multiplier architectures through partial product perforation: Power-area tradeoffs analysis
G Zervakis, K Tsoumanis, S Xydis, N Axelos, K Pekmestzi
Proceedings of the 25th edition on Great Lakes Symposium on VLSI, 229-232, 2015
192015
On the resiliency of NCFET circuits against voltage over-scaling
G Paim, G Zervakis, G Pahwa, YS Chauhan, EAC da Costa, S Bampi, ...
IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers 68 (4), 1481-1492, 2021
182021
VOSsim: A framework for enabling fast voltage overscaling simulation for approximate computing circuits
G Zervakis, F Ntouskas, S Xydis, D Soudris, K Pekmestzi
IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems 26 (6 …, 2018
172018
Positive/negative approximate multipliers for DNN accelerators
O Spantidi, G Zervakis, I Anagnostopoulos, H Amrouch, J Henkel
2021 IEEE/ACM International Conference On Computer Aided Design (ICCAD), 1-9, 2021
152021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20