Παρακολούθηση
Drosos Koutsokostas
Drosos Koutsokostas
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uoa.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Volatility spillovers between fine wine and major global markets during COVID-19: A portfolio hedging strategy for investors
A Samitas, S Papathanasiou, D Koutsokostas, E Kampouris
International Review of Economics & Finance 78, 629-642, 2022
522022
Are timber and water investments safe-havens? A volatility spillover approach and portfolio hedging strategies for investors
A Samitas, S Papathanasiou, D Koutsokostas, E Kampouris
Finance Research Letters 47, 102657, 2022
432022
The connectedness between Sukuk and conventional bond markets and the implications for investors
A Samitas, S Papathanasiou, D Koutsokostas
International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management …, 2021
372021
Value investing versus other investment strategies: A volatility spillover approach and portfolio hedging strategies for investors
S Papathanasiou, I Dokas, D Koutsokostas
The North American Journal of Economics and Finance 62, 101764, 2022
342022
Do hedge and merger arbitrage funds actually hedge? A time-varying volatility spillover approach
S Papathanasiou, D Vasiliou, A Magoutas, D Koutsokostas
Finance Research Letters 44, 102088, 2022
272022
Adjusting for risk factors in mutual fund performance and performance persistence: evidence from the Greek market during the debt crisis
D Koutsokostas, S Papathanasiou, D Balios
The Journal of Risk Finance 20 (4), 352-369, 2019
252019
Mutual funds in Greece: case study of domestic equity mutual funds during a financial crisis
D Koutsokostas, S Papathanasiou
Managerial Finance 43 (7), 812-827, 2017
222017
Novel alternative assets within a transmission mechanism of volatility spillovers: The role of SPACs
S Papathanasiou, D Koutsokostas, G Pergeris
Finance Research Letters 47, 102602, 2022
212022
Can treasury inflation-protected securities safeguard investors from outward risk spillovers? A portfolio hedging strategy through the prism of COVID-19
S Papathanasiou, D Kenourgios, D Koutsokostas, G Pergeris
Journal of Asset Management 24 (3), 198-211, 2023
192023
Can mutual fund managers predict security prices to beat the market? The case of Greece during the debt crisis
D Koutsokostas, S Papathanasiou, N Eriotis
The Journal of Prediction Markets 12 (3), 40-62, 2018
102018
The dynamic connectedness between private equities and other high-demand financial assets: A portfolio hedging strategy during COVID-19
S Papathanasiou, D Vasiliou, A Magoutas, D Koutsokostas
Australian Journal of Management, 03128962231184658, 2023
82023
The impact of unconventional monetary policies on unique alternative investments: The case of fine wine and rare coins
S Papathanasiou, A Papanastasopoulos, D Koutsokostas
Recent Advances and Applications in Alternative Investments, 120-142, 2020
82020
Winemaking sector in Greece: an accounting-based approach
S Papathanasiou, D Koutsokostas, D Balios, N Eriotis
International Journal of Corporate Finance and Accounting (IJCFA) 6 (2), 1-17, 2019
72019
Short-term versus longer-term persistence in performance of equity mutual funds: evidence from the Greek market
D Koutsokostas, S Papathanasiou, N Eriotis
International Journal of Bonds and Derivatives 4 (2), 89-103, 2020
22020
The dynamic connectedness between collateralized loan obligations and major asset classes: a TVP-VAR approach and portfolio hedging strategies for investors
S Papathanasiou, D Kenourgios, D Koutsokostas, G Pergeris
Empirical Economics, 1-27, 2024
2024
Do ESG fund managers pump and dump the stocks in their portfolios? European evidence
S Papathanasiou, D Kenourgios, D Koutsokostas
Journal of Asset Management, 1-16, 2024
2024
Sustainability ratings and fund performance: New evidence from European ESG equity mutual funds
S Papathanasiou, D Koutsokostas
Finance Research Letters, 105095, 2024
2024
WINEMAKING SECTOR IN GREECE. AN ACCOUNTING-BASED APPROACH
D Koutsokostas, D Balios, N Eriotis
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–18