Παρακολούθηση
Frederique Eynaud
Frederique Eynaud
Maître de conférence, Université de Bordeaux
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα epoc.u-bordeaux1.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The cenozoic palaeoenvironment of the arctic ocean
K Moran, J Backman, H Brinkhuis, SC Clemens, T Cronin, GR Dickens, ...
Nature 441 (7093), 601-605, 2006
6232006
Arctic hydrology during global warming at the Palaeocene/Eocene thermal maximum
M Pagani, N Pedentchouk, M Huber, A Sluijs, S Schouten, H Brinkhuis, ...
Nature 442 (7103), 671-675, 2006
4692006
High resolution palynological record off the Iberian margin: direct land-sea correlation for the Last Interglacial complex
MFS Goñi, F Eynaud, JL Turon, NJ Shackleton
Earth and Planetary Science Letters 171 (1), 123-137, 1999
4131999
Episodic fresh surface waters in the Eocene Arctic Ocean
H Brinkhuis, S Schouten, ME Collinson, A Sluijs, JSS Damsté, ...
Nature 441 (7093), 606-609, 2006
3872006
Dinoflagellate cyst assemblages as tracers of sea‐surface conditions in the northern North Atlantic, Arctic and sub‐Arctic seas: the new ‘n = 677’ data base and its …
A Vernal, M Henry, J Matthiessen, PJ Mudie, A Rochon, KP Boessenkool, ...
Journal of Quaternary Science: Published for the Quaternary Research …, 2001
3832001
Reconstruction of sea-surface conditions at middle to high latitudes of the Northern Hemisphere during the Last Glacial Maximum (LGM) based on dinoflagellate cyst assemblages
A De Vernal, F Eynaud, M Henry, C Hillaire-Marcel, L Londeix, S Mangin, ...
Quaternary Science Reviews 24 (7-9), 897-924, 2005
3512005
Constraints on the magnitude and patterns of ocean cooling at the Last Glacial Maximum
Nature Geoscience 2 (2), 127-132, 2009
3042009
European climatic response to millennial-scale changes in the atmosphere–ocean system during the Last Glacial period
MFS Goñi, JL Turon, F Eynaud, S Gendreau
Quaternary Research 54 (3), 394-403, 2000
2702000
Timing of massive ‘Fleuve Manche’discharges over the last 350 kyr: insights into the European ice-sheet oscillations and the European drainage network from MIS 10 to 2
S Toucanne, S Zaragosi, JF Bourillet, M Cremer, F Eynaud, ...
Quaternary Science Reviews 28 (13-14), 1238-1256, 2009
1982009
Position of the Polar Front along the western Iberian margin during key cold episodes of the last 45 ka
F Eynaud, L De Abreu, A Voelker, J Schönfeld, E Salgueiro, JL Turon, ...
Geochemistry, Geophysics, Geosystems 10 (7), 2009
1922009
New Arabian Sea records help decipher orbital timing of Indo-Asian monsoon
T Caley, B Malaizé, S Zaragosi, L Rossignol, J Bourget, F Eynaud, ...
Earth and Planetary Science Letters 308 (3-4), 433-444, 2011
1372011
Comparing proxies for the reconstruction of LGM sea-surface conditions in the northern North Atlantic
A De Vernal, A Rosell-Melé, M Kucera, C Hillaire-Marcel, F Eynaud, ...
Quaternary Science Reviews 25 (21-22), 2820-2834, 2006
1342006
A 1.2 Ma record of glaciation and fluvial discharge from the West European Atlantic margin
S Toucanne, S Zaragosi, JF Bourillet, PL Gibbard, F Eynaud, J Giraudeau, ...
Quaternary Science Reviews 28 (25-26), 2974-2981, 2009
1262009
Initiation of the European deglaciation as recorded in the northwestern Bay of Biscay slope environments (Meriadzek Terrace and Trevelyan Escarpment): a multi-proxy approach
S Zaragosi, F Eynaud, C Pujol, GA Auffret, JL Turon, T Garlan
Earth and Planetary Science Letters 188 (3-4), 493-507, 2001
1172001
Low-latitude “dusty events” vs. high-latitude “icy Heinrich events”
E Jullien, F Grousset, B Malaizé, J Duprat, MF Sanchez-Goni, F Eynaud, ...
Quaternary Research 68 (3), 379-386, 2007
1102007
Millennial-scale fluctuations of the European Ice Sheet at the end of the last glacial, and their potential impact on global climate
S Toucanne, G Soulet, N Freslon, RS Jacinto, B Dennielou, S Zaragosi, ...
Quaternary Science Reviews 123, 113-133, 2015
1042015
Sea-surface distribution of coccolithophores, diatoms, silicoflagellates and dinoflagellates in the South Atlantic Ocean during the late austral summer 1995
F Eynaud, J Giraudeau, JJ Pichon, CJ Pudsey
Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers 46 (3), 451-482, 1999
1001999
The first estimation of Fleuve Manche palaeoriver discharge during the last deglaciation: Evidence for Fennoscandian ice sheet meltwater flow in the English Channel ca 20–18 ka ago
S Toucanne, S Zaragosi, JF Bourillet, V Marieu, M Cremer, M Kageyama, ...
Earth and Planetary Science Letters 290 (3-4), 459-473, 2010
982010
Dinoflagellate cyst assemblages in surface sediments of the Laptev Sea region (Arctic Ocean) and their relationship to hydrographic conditions
M Kunz‐Pirrung
Journal of Quaternary Science: Published for the Quaternary Research …, 2001
952001
European climate optimum and enhanced Greenland melt during the Last Interglacial
MF Sánchez Goñi, P Bakker, S Desprat, AE Carlson, CJ Van Meerbeeck, ...
Geology 40 (7), 627-630, 2012
902012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20