Παρακολούθηση
Ioannis Tomkos
Ioannis Tomkos
Fellow of IEEE, Fellow of OPTICA, Fellow of IET - Professor (ECE) at University of Patras - Greece
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ece.upatras.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Elastic bandwidth allocation in flexible OFDM-based optical networks (2014 IEEE/OSA JLT Best Paper Award - Most cited JLT paper published in 2011 - Top-20 JLT paper with most …
K Christodoulopoulos, I Tomkos, EA Varvarigos
Journal of Lightwave Technology 29 (9), 1354-1366, 2011
10302011
A Survey on Optical Interconnects for Data Centers (one of the 28 most-cited articles on "Big Data" Research since 1980 - 2014-2022 ESI Highly Cited Paper - Top-20 cited paper …
C Kachris, I Tomkos
Communications Surveys & Tutorials, IEEE, 1-16, 2012
724*2012
Roadmap of Optical Communications (One of the top-cited articles in the field of optical communications published since 2016 - ESI 2018-2022 highly cited article)
E Agrell, M Karlsson, AR Chraplyvy, DJ Richardson, PM Krummrich, ...
Journal of Optics 18 (6), 063002, 2016
6202016
A survey on physical layer impairments aware routing and wavelength assignment algorithms in optical networks (2014 ESI Highly Cited Paper)
S Azodolmolky, M Klinkowski, E Marin, D Careglio, JS Pareta, I Tomkos
Computer Networks 53 (7), 926-944, 2009
3922009
A tutorial on the flexible optical networking paradigm: State of the art, trends, and research challenges (2018 ESI Highly Cited Paper)
I Tomkos, S Azodolmolky, J Solé-Pareta, D Careglio, E Palkopoulou
Proceedings of the IEEE 102 (9), 2014
3172014
Routing and spectrum allocation in OFDM-based optical networks with elastic bandwidth allocation
K Christodoulopoulos, I Tomkos, EA Varvarigos
Global Telecommunications Conference (GLOBECOM 2010), 2010 IEEE, 1-6, 2010
3132010
Optical interconnection networks in data centers: recent trends and future challenges
C Kachris, K Kanonakis, I Tomkos
IEEE Communications Magazine 51 (9), 39-45, 2013
2582013
Survey of photonic switching architectures and technologies in support of spatially and spectrally flexible optical networking (2018-2019 ESI Web of Science Highly Cited Article)
DM Marom, PD Colbourne, A D’errico, NK Fontaine, Y Ikuma, R Proietti, ...
Journal of Optical Communications and Networking 9 (1), 1-26, 2017
2352017
Failure Location Algorithm for Transparent Optical Networks
MAS C, TOMKOS I, TONGUZ O
Selected Areas in Communications, IEEE Journal 23 (8), 1508-1519, 2005
203*2005
Toward the 6G Network Era: Opportunities and Challenges (one of the most popular articles at IEEE Xplore from all those published on the topic of 6G mobile networks)
I Tomkos, D Klonidis, E Pikasis, S Theodoridis
IEEE IT Professional 22 (1), 34-38, 2020
197*2020
A Survey on FEC Codes for 100G and Beyond Optical Networks
G Tzimpragos, C Kachris, IB Djordjevic, M Cvijetic, D Soudris, I Tomkos
IEEE Surveys and Tutorials, 2014
1932014
Comparison of Spectral and Spatial Super-channel Allocation Schemes for SDM Networks
PS Khodasenas, JM Rivas-Moscoso, D Siracusa, F Pederzolli, B Shariati, ...
Journal of Lightwave Technology, 2016
1522016
Optical interconnects for future data center networks
C Kachris, K Bergman, I Tomkos
Springer, 2013
1472013
Dynamic bandwidth allocation in flexible OFDM-based networks
K Christodoulopoulos, I Tomkos, E Varvarigos
Optical Fiber Communication Conference and Exposition (OFC/NFOEC), 2011 and …, 2011
1442011
Performance engineering of metropolitan area optical networks through impairment constraint routing
I Tomkos, D Vogiatzis, C Mas, I Zacharopoulos, A Tzanakaki, ...
IEEE Communications Magazine 42 (8), S40-S47, 2004
1352004
Survey of photonic and plasmonic interconnect technologies for intra-datacenter and high-performance computing communications
CA Thraskias, EN Lallas, N Neumann, L Schares, BJ Offrein, R Henker, ...
IEEE Communications Surveys & Tutorials 20 (4), 2758-2783, 2018
1322018
Experimental demonstration of an impairment aware network planning and operation tool for transparent/translucent optical networks
S Azodolmolky, J Perelló, M Angelou, F Agraz, L Velasco, S Spadaro, ...
Journal of Lightwave Technology 29 (4), 439-448, 2011
1282011
Plasmonic communications: light on a wire
J Leuthold, C Hoessbacher, S Muehlbrandt, A Melikyan, M Kohl, C Koos, ...
Optics and Photonics News 24 (5), 28-35, 2013
1202013
Scalable extended reach PON
JA Lázaro, J Prat, P Chanclou, GMT Beleffi, A Teixeira, I Tomkos, R Soila, ...
Optical Fiber Communication Conference, OThL2, 2008
1082008
Time-varying spectrum allocation policies and blocking analysis in flexible optical networks
K Christodoulopoulos, I Tomkos, E Varvarigos
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 31 (1), 13-25, 2012
992012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20