Παρακολούθηση
Hamid Rahkooy
Hamid Rahkooy
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα maths.ox.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
On Computing the Elimination Ideal Using Resultants with Applications to Gröbner Bases (2013)
M Gallet, H Rahkooy, Z Zafeirakopoulos
arXiv preprint arXiv:1307.5330, 0
13
Efficiently and effectively recognizing toricity of steady state varieties
D Grigoriev, A Iosif, H Rahkooy, T Sturm, A Weber
Mathematics in Computer Science 15, 199-232, 2021
102021
Block-Krylov techniques in the context of sparse-FGLM algorithms
SG Hyun, V Neiger, H Rahkooy, É Schost
Journal of Symbolic Computation 98, 163-191, 2020
52020
First-order tests for toricity
H Rahkooy, T Sturm
Computer Algebra in Scientific Computing: 22nd International Workshop, CASC …, 2020
52020
Analysis of the Conradi-Kahle algorithm for detecting binomiality on biological models
A Iosif, H Rahkooy
arXiv preprint arXiv:1912.06896, 2019
52019
Using resultants for inductive Gröbner bases computation
H Rahkooy, Z Zafeirakopoulos
ACM Communications in Computer Algebra 45 (1/2), 135-136, 2011
52011
A linear algebra approach for detecting binomiality of steady state ideals of reversible chemical reaction networks
H Rahkooy, O Radulescu, T Sturm
Computer Algebra in Scientific Computing: 22nd International Workshop, CASC …, 2020
42020
Algorithms for zero-dimensional ideals using linear recurrent sequences
V Neiger, H Rahkooy, É Schost
Computer Algebra in Scientific Computing: 19th International Workshop, CASC …, 2017
32017
Efficient Computation of Dual Space and Directional Multiplicity of an Isolated Point
A Mantzaflaris, H Rahkooy, Z Zafeirakopoulos
Computer Aided Geometric Design, 2016
32016
A Computational Approach to Complete Exact and Approximate Conservation Laws of Chemical Reaction Networks
A Desoeuvres, A Iosif, C Lüders, O Radulescu, H Rahkooy, M Seiß, ...
arXiv preprint arXiv:2212.14881, 2022
12022
Testing Binomiality of Chemical Reaction Networks Using Comprehensive Gröbner Systems
H Rahkooy, T Sturm
Computer Algebra in Scientific Computing: 23rd International Workshop, CASC …, 2021
12021
Parametric Toricity of Steady State Varieties of Reaction Networks
H Rahkooy, T Sturm
Computer Algebra in Scientific Computing: 23rd International Workshop, CASC …, 2021
12021
A graph theoretical approach for testing binomiality of reversible chemical reaction networks
H Rahkooy, CV Montero
2020 22nd International Symposium on Symbolic and Numeric Algorithms for …, 2020
12020
Sparse FGLM using the block Wiedemann algorithm
SG Hyun, V Neiger, H Rahkooy, É Schost
ACM Communications in Computer Algebra 52 (4), 123-125, 2019
12019
Reduction of Chemical Reaction Networks with Approximate Conservation Laws
A Desoeuvres, A Iosif, C Lüders, O Radulescu, H Rahkooy, M Seiß, ...
arXiv preprint arXiv:2212.13474, 2022
2022
F5: A REDUCE Package for Signature-based Gröbner Basis Computation
A Demin, H Rahkooy, T Sturm
CASC 2022-Computer Algebra in Scientific Computing, 2022
2022
On the Algebraic Structures in
I Akbarbaglu, HP Aghababa, H Rahkooy
Mediterranean Journal of Mathematics 19 (3), 131, 2022
2022
Testing Unconditional Binomiality in Reversible Chemical Reaction Networks using Linear Algebra and Graph Theoretical approaches
CV Montero, H Rahkooy
Inria Nancy-Grand Est (Villers-lès-Nancy, France), 2020
2020
Computing recurrence relations of n-dimensional sequences using dual of ideals
AA Mantzaflaris, H Rahkooy, É Schost
Applications of Computer Algebra: proceedings, 281-283, 2018
2018
Experiments on the Conradi-Kahle Algorithm for Detecting Binomiality for Biological Models
A Iosif, H Rahkooy
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20