Παρακολούθηση
Martyn Pemble
Martyn Pemble
School of Chemistry and Tyndall National Institute, University College Cork
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tyndall.ie - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Intelligent window coatings: atmospheric pressure chemical vapor deposition of tungsten-doped vanadium dioxide
TD Manning, IP Parkin, ME Pemble, D Sheel, D Vernardou
Chemistry of Materials 16 (4), 744-749, 2004
4752004
The role of nitrogen doping on the development of visible light-induced photocatalytic activity in thin TiO2 films grown on glass by chemical vapour deposition
HM Yates, MG Nolan, DW Sheel, ME Pemble
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 179 (1-2), 213-223, 2006
2742006
Intelligent window coatings: atmospheric pressure chemical vapour deposition of vanadium oxides
TD Manning, IP Parkin, RJH Clark, D Sheel, ME Pemble, D Vernadou
Journal of Materials Chemistry 12 (10), 2936-2939, 2002
2722002
Growth of quantum-confined indium phosphide inside MCM-41
JR Agger, MW Anderson, ME Pemble, O Terasaki, Y Nozue
The Journal of Physical Chemistry B 102 (18), 3345-3353, 1998
2031998
The langmuir‐blodgett approach to making colloidal photonic crystals from silica spheres
M Bardosova, ME Pemble, IM Povey, RH Tredgold
Advanced materials 22 (29), 3104-3124, 2010
2002010
FT-rairs, eels and leed studies of the adsorption of carbon monoxide on Cu (111)
R Raval, SF Parker, ME Pemble, P Hollins, J Pritchard, MA Chesters
Surface Science 203 (3), 353-377, 1988
1961988
Magnetic field‐induced ferroelectric switching in multiferroic aurivillius phase thin films at room temperature
L Keeney, T Maity, M Schmidt, A Amann, N Deepak, N Petkov, S Roy, ...
Journal of the American Ceramic Society 96 (8), 2339-2357, 2013
1742013
A systematic study of (NH 4) 2 S passivation (22%, 10%, 5%, or 1%) on the interface properties of the Al 2 O 3/In 0.53 Ga 0.47 As/InP system for n-type and p-type In 0.53 Ga 0 …
É O’Connor, B Brennan, V Djara, K Cherkaoui, S Monaghan, ...
Journal of Applied Physics 109 (2), 024101, 2011
1632011
Highly bioactive silver and silver/titania composite films grown by chemical vapour deposition
LA Brook, P Evans, HA Foster, ME Pemble, A Steele, DW Sheel, ...
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 187 (1), 53-63, 2007
1612007
Enhanced Raman spectra from species formed by the coadsorption of halide ions and water molecules on silver electrodes
M Fleischmann, PJ Hendra, IR Hill, ME Pemble
Journal of Electroanalytical Chemistry and Interfacial Electrochemistry 117 …, 1981
1511981
Bragg diffraction from indium phosphide infilled fcc silica colloidal crystals
H Míguez, A Blanco, F Meseguer, C López, HM Yates, ME Pemble, ...
Physical Review B 59 (3), 1563, 1999
1441999
Temperature and frequency dependent electrical characterization of interfaces using capacitance-voltage and conductance methods
É O’Connor, S Monaghan, RD Long, A O’Mahony, IM Povey, K Cherkaoui, ...
Applied Physics Letters 94 (10), 102902, 2009
1232009
Enhancement of the photonic gap of opal-based three-dimensional gratings
SG Romanov, NP Johnson, AV Fokin, VY Butko, HM Yates, ME Pemble, ...
Applied physics letters 70 (16), 2091-2093, 1997
1151997
Chemical vapour deposition: precursors, processes and applications
M Ritala, H Parala, R Kanjolia, RD Dupuis, SE Alexandrov, SJC Irvine, ...
Royal Society of Chemistry, 2008
1132008
Synthesis and characterisation of two novel titanium isopropoxides stabilised with a chelating alkoxide: their use in the liquid injection MOCVD of titanium dioxide thin films
AC Jones, TJ Leedham, PJ Wright, MJ Crosbie, KA Fleeting, DJ Otway, ...
Journal of Materials Chemistry 8 (8), 1773-1777, 1998
1081998
Low temperature electron energy loss spectra of acetylene chemisorbed on metal single-crystal surfaces; Cu (111), Ni (110) and Pd (110)
BJ Bandy, MA Chesters, ME Pemble, GS McDougall, N Sheppard
Surface science 139 (1), 87-97, 1984
961984
Zinc oxide for solar water splitting: A brief review of the material's challenges and associated opportunities
J Kegel, IM Povey, ME Pemble
Nano energy 54, 409-428, 2018
902018
A study of the electrochemical performance of vanadium oxide thin films grown by atmospheric pressure chemical vapour deposition
D Vernardou, P Paterakis, H Drosos, E Spanakis, IM Povey, ME Pemble, ...
Solar Energy Materials and Solar Cells 95 (10), 2842-2847, 2011
902011
Zinc oxide thin films: Characterization and potential applications
S O'Brien, MG Nolan, M Çopuroglu, JA Hamilton, I Povey, L Pereira, ...
Thin Solid Films 518 (16), 4515-4519, 2010
882010
The decomposition of methanol on Pd (110) as studied by electron energy loss spectroscopy: Evidence for the formation of CH3O and HCO surface species
AK Bhattacharya, MA Chesters, ME Pemble, N Sheppard
Surface science 206 (1-2), L845-L850, 1988
871988
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20