Παρακολούθηση
Christos Tselios
Christos Tselios
Senior Researcher, University of Patras
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ece.upatras.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Enhancing SDN Security for IoT-related deployments through Blockchain
C Tselios, I Politis, S Kotsopoulos
IEEE Conference on Network Function Virtualization and Software Defined …, 2017
1142017
On the Deployment of Healthcare Applications over Fog Computing Infrastructure
O Akrivopoulos, I Chatzigiannakis, C Tselios, A Antoniou
Computer Software and Applications Conference (COMPSAC), 2017 IEEE 41st …, 2017
1102017
Superfluidity: a flexible functional architecture for 5G networks
G Bianchi, E Biton, N Blefari‐Melazzi, I Borges, L Chiaraviglio, ...
Transactions on Emerging Telecommunications Technologies 27 (9), 1178-1186, 2016
752016
Radio resource management: approaches and implementations from 4G to 5G and beyond
T Akhtar, C Tselios, I Politis
Wireless Networks 1 (1), 1-42, 2020
642020
On QoE-awareness through Virtualized Probes in 5G Networks
C Tselios, G Tsolis
21st International Workshop on Computer Aided Modelling and Design of …, 2016
622016
On the deployment of an open-source, 5G-aware evaluation testbed
LT Bolivar, C Tselios, DM Area, G Tsolis
2018 6th IEEE International Conference on Mobile Cloud Computing, Services …, 2018
482018
Exploiting Gamification to Improve Eco-driving Behaviour: The GamECAR Approach
S Nousias, C Tselios, D Bitzas, D Amaxilatis, J Montesa, AS Lalos, ...
Electronic Notes in Theoretical Computer Science (ENTCS) 343, 103-116, 2019
402019
On blockchain enhanced secure network coding for 5G deployments
V Adat, I Politis, C Tselios, P Galiotos, S Kotsopoulos
2018 IEEE global communications conference (GLOBECOM), 1-7, 2018
352018
A Smart Water Metering Deployment Based on the Fog Computing Paradigm
D Amaxilatis, I Chatzigiannakis, C Tselios, N Tsironis, N Niakas, ...
Applied Sciences 2020 10 (6), 28, 2020
312020
On security against pollution attacks in network coding enabled 5g networks
VA Vasudevan, C Tselios, I Politis
IEEE Access 8, 38416-38437, 2020
292020
Coordination Multipoint Enabled Small Cells for Coalition-Game-Based Radio Resource Management
P Georgakopoulos, T Akhtar, I Politis, C Tselios, E Markakis, ...
IEEE Network 33 (4), 63-69, 2019
282019
A Fog Computing-oriented, highly scalable IoT framework for Monitoring Public Educational Buildings
O Akrivopoulos, N Zhu, D Amaxilatis, C Tselios, A Anagnostopoulos, ...
IEEE International Conference on Communications (ICC) 2018 1 (1), 1-6, 2018
282018
Secure and Safe IIoT Systems via Machine and Deep Learning Approaches
A Lalos, A Kalogeras, C Koulamas, C Tselios, C Alexakos, D Serpanos
Security & Quality Improvement of Engineering Software‐Intensive Systems …, 2019
212019
Enabling stream processing for people-centric IoT based on the fog computing paradigm
D Amaxilatis, O Akrivopoulos, I Chatzigiannakis, C Tselios
IEEE International Conference on Emerging Technologies and Factory …, 2017
202017
A Survey on Software Tools and Architectures for Deploying Multimedia-Aware Cloud Applications
C Tselios, G Tsolis
Lecture Notes in Computer Science: Algorithmic Aspects of Cloud Computing …, 2016
202016
A model of network related QoE for 3D video
I Politis, L Dounis, C Tselios, A Kordelas, T Dagiuklas, A Papadakis
2012 IEEE Globecom Workshops, 1335-1340, 2012
192012
Secure network coding for sdn-based mobile small cells
V Adat, I Politis, C Tselios, S Kotsopoulos
International conference on broadband communications, networks and systems …, 2018
182018
Autonomous driving in 5G: Mitigating interference in OFDM-based vehicular communications
E Vlachos, A Lalos, K Berberidis, C Tselios
Computer Aided Modeling and Design of Communication Links and Networks …, 2017
172017
Cloud for multimedia applications and services over heterogeneous networks ensuring QoE
C Tselios, I Politis, K Birkos, T Dagiuklas, S Kotsopoulos
2013 IEEE 18th International Workshop on Computer Aided Modeling and Design …, 2013
172013
Blockchain Enhanced SECRET Small Cells for the 5G Environment
V Adat, I Politis, C Tselios, S Kotsopoulos
2019 IEEE 24th International Workshop on Computer Aided Modeling and Design …, 2019
162019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20