Παρακολούθηση
Spyros Makridakis
Spyros Makridakis
University of Nicosia, Inst. For the Future (IFF), the Makridakis Open Forecast. Center MOFC
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα UNIC.ac.cy - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Forecasting methods and applications
S Makridakis, SC Wheelwright, RJ Hyndman
John wiley & sons, 2008
67112008
The M3-Competition: results, conclusions and implications
S Makridakis, M Hibon
International journal of forecasting 16 (4), 451-476, 2000
20902000
The accuracy of extrapolation (time series) methods: Results of a forecasting competition
S Makridakis, A Andersen, R Carbone, R Fildes, M Hibon, ...
Journal of forecasting 1 (2), 111-153, 1982
18281982
Metode dan aplikasi peramalan
S Makridakis, SC Wheelwright, VE McGee
Jakarta: Erlangga, 1999
11861999
The forthcoming Artificial Intelligence (AI) revolution: Its impact on society and firms
S Makridakis
Futures 90, 46-60, 2017
11042017
Statistical and Machine Learning forecasting methods: Concerns and ways forward
S Makridakis, E Spiliotis, V Assimakopoulos
PloS one 13 (3), e0194889, 2018
9312018
Forecasting and planning: An evaluation
RM Hogarth, S Makridakis
Management science 27 (2), 115-138, 1981
9161981
Accuracy measures: theoretical and practical concerns
S Makridakis
International journal of forecasting 9 (4), 527-529, 1993
8591993
Averages of forecasts: Some empirical results
S Makridakis, RL Winkler
Management science 29 (9), 987-996, 1983
7991983
Accuracy of forecasting: An empirical investigation
S Makridakis, M Hibon
Journal of the Royal Statistical Society. Series A (General), 97-145, 1979
7491979
Forecasting Methods for Management
S Makridakis, SC Wheelwright
Wiley, 1989
652*1989
Forecasting Methods for Managers
S Wheelwright, S Makridakis
Palgrave Macmillan Journals, 1974
6381974
Forecasting the novel coronavirus COVID-19
F Petropoulos, S Makridakis
PloS one 15 (3), e0231236, 2020
5942020
The M4 Competition: 100,000 time series and 61 forecasting methods
S Makridakis, E Spiliotis, V Assimakopoulos
International Journal of Forecasting 36 (1), 54-74, 2020
4962020
The M4 Competition: Results, findings, conclusion and way forward
S Makridakis, E Spiliotis, V Assimakopoulos
International Journal of Forecasting 34 (4), 802-808, 2018
4822018
The combination of forecasts
RL Winkler, S Makridakis
Journal of the Royal Statistical Society: Series A (General) 146 (2), 150-157, 1983
4671983
Forecasting, Planning, and Strategies for the 21st Century
S Makridakis
Free Press, 1990
4401990
The M2-competition: A real-time judgmentally based forecasting study
S Makridakis, C Chatfield, M Hibon, M Lawrence, T Mills, K Ord, ...
International Journal of forecasting 9 (1), 5-22, 1993
4141993
ARMA models and the Box–Jenkins methodology
S Makridakis, M Hibon
Journal of forecasting 16 (3), 147-163, 1997
4021997
The forecasting accuracy of major time series methods
SG Makridakis, E Parzen, R Fildes, A Andersen, R Carbone, M Hibon, ...
John Wiley & Sons, 1984
2991984
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20