Παρακολούθηση
Marco Ciccone
Marco Ciccone
Postdoctoral Researcher at Politecnico di Torino
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα polito.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Reseg: A recurrent neural network-based model for semantic segmentation
F Visin, M Ciccone, A Romero, K Kastner, K Cho, Y Bengio, M Matteucci, ...
CVPRW 2016 - DeepVision Workshop, 41-48, 2016
386*2016
Asynchronous Convolutional Networks for Object Detection in Neuromorphic Cameras
M Cannici, M Ciccone, A Romanoni, M Matteucci
CVPRW 2019 - Event-based Vision and Smart Cameras Workshop, 2019
1302019
A Differentiable Recurrent Surface for Asynchronous Event-Based Data
M Cannici, M Ciccone, A Romanoni, M Matteucci
ECCV 2020, 2020
902020
Cluster-driven graph federated learning over multiple domains
D Caldarola, M Mancini, F Galasso, M Ciccone, E Rodolà, B Caputo
CVPRW 2021 - L2ID Workshop, 2749-2758, 2021
692021
Improving Generalization in Federated Learning by Seeking Flat Minima
D Caldarola*, B Caputo, M Ciccone*
ECCV 2022, 2022
612022
NAIS-Net: Stable Deep Networks from Non-Autonomous Differential Equations
M Ciccone*, M Gallieri*, J Masci, C Osendorfer, F Gomez
NeurIPS 2018, 3029--3039, 2018
602018
Attention Mechanisms for Object Recognition with Event-Based Cameras
M Cannici, M Ciccone, A Romanoni, M Matteucci
WACV 2019, 1127-1136, 2019
412019
Incremental Learning in Semantic Segmentation from Image Labels
F Cermelli*, D Fontanel*, A Tavera*, M Ciccone, B Caputo
CVPR 2022, 2022
392022
FedDrive: Generalizing Federated Learning to Semantic Segmentation in Autonomous Driving
L Fantauzzo*, E Fani*, D Caldarola, A Tavera, F Cermelli, M Ciccone, ...
IROS 2022, 2022
332022
Multi-View Stereo with Single-View Semantic Mesh Refinement
A Romanoni, M Ciccone, F Visin, M Matteucci
ICCVW 2017 - 3D Reconstruction Meets Semantic Workshop, 706-715, 2017
262017
Learning Across Domains and Devices: Style-Driven Source-Free Domain Adaptation in Clustered Federated Learning
D Shenaj*, E Fanì*, M Toldo, D Caldarola, A Tavera, U Michieli†, ...
WACV 2023, 2022
252022
Coordination in adversarial sequential team games via multi-agent deep reinforcement learning
A Celli, M Ciccone, R Bongo, N Gatti
arXiv preprint arXiv:1912.07712, 2019
202019
A Marriage between Adversarial Team Games and 2-player Games: Enabling Abstractions, No-regret Learning, and Subgame Solving
L Carminati, F Cacciamani, M Ciccone, N Gatti
ICML 2022, 2022
14*2022
Multi-Agent Coordination in Adversarial Environments through Signal Mediated Strategies
F Cacciamani, A Celli, M Ciccone, N Gatti
AAMAS 2021, 2021
132021
Transient-Fault-Aware Design and Training to Enhance DNNs Reliability with Zero-Overhead
N Cavagnero, F Dos Santos, M Ciccone, G Averta, T Tommasi, P Rech
IOLTS 2022, 2022
12*2022
Speeding up Heterogeneous Federated Learning with Sequentially Trained Superclients
R Zaccone, A Rizzardi, D Caldarola, M Ciccone, B Caputo
ICPR 2022, 2022
102022
DA4Event: towards bridging the Sim-to-Real Gap for Event Cameras using Domain Adaptation
M Planamente, C Plizzari, M Cannici, M Ciccone, F Strada, A Bottino, ...
IROS / RAL 2021 6 (4), 6616–6623, 2021
102021
N-ROD: A neuromorphic dataset for synthetic-to-real domain adaptation
M Cannici, C Plizzari, M Planamente, M Ciccone, A Bottino, B Caputo, ...
CVPRW 2021 - Event-based Vision and Smart Cameras Workshop, 1342-1347, 2021
82021
Schedule-Robust Online Continual Learning
R Wang*, M Ciccone*, G Luise, M Pontil, A Yapp, C Ciliberto
arXiv preprint arXiv:2210.05561, 2022
32022
Window-based Model Averaging Improves Generalization in Heterogeneous Federated Learning
D Caldarola, B Caputo, M Ciccone
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2023
22023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20