Παρακολούθηση
Marco Ciccone
Marco Ciccone
Postdoctoral Researcher at Politecnico di Torino
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα polito.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Reseg: A recurrent neural network-based model for semantic segmentation
F Visin, M Ciccone, A Romero, K Kastner, K Cho, Y Bengio, M Matteucci, ...
CVPRW 2016 - DeepVision Workshop, 41-48, 2016
338*2016
Asynchronous Convolutional Networks for Object Detection in Neuromorphic Cameras
M Cannici, M Ciccone, A Romanoni, M Matteucci
CVPRW 2019 - Event-based Vision and Smart Cameras Workshop, 2019
1012019
A Differentiable Recurrent Surface for Asynchronous Event-Based Data
M Cannici, M Ciccone, A Romanoni, M Matteucci
ECCV 2020, 2020
612020
NAIS-Net: Stable Deep Networks from Non-Autonomous Differential Equations
M Ciccone*, M Gallieri*, J Masci, C Osendorfer, F Gomez
NeurIPS 2018, 3029--3039, 2018
542018
Cluster-driven graph federated learning over multiple domains
D Caldarola, M Mancini, F Galasso, M Ciccone, E Rodolà, B Caputo
CVPRW 2021 - L2ID Workshop, 2749-2758, 2021
342021
Attention Mechanisms for Object Recognition with Event-Based Cameras
M Cannici, M Ciccone, A Romanoni, M Matteucci
WACV 2019, 1127-1136, 2019
322019
Multi-View Stereo with Single-View Semantic Mesh Refinement
A Romanoni, M Ciccone, F Visin, M Matteucci
ICCVW 2017 - 3D Reconstruction Meets Semantic Workshop, 706-715, 2017
232017
Incremental Learning in Semantic Segmentation from Image Labels
F Cermelli*, D Fontanel*, A Tavera*, M Ciccone, B Caputo
CVPR 2022, 2022
222022
Improving Generalization in Federated Learning by Seeking Flat Minima
D Caldarola*, B Caputo, M Ciccone*
ECCV 2022, 2022
192022
Coordination in adversarial sequential team games via multi-agent deep reinforcement learning
A Celli, M Ciccone, R Bongo, N Gatti
arXiv preprint arXiv:1912.07712, 2019
142019
A Marriage between Adversarial Team Games and 2-player Games: Enabling Abstractions, No-regret Learning, and Subgame Solving
L Carminati, F Cacciamani, M Ciccone, N Gatti
ICML 2022, 2022
10*2022
Multi-Agent Coordination in Adversarial Environments through Signal Mediated Strategies
F Cacciamani, A Celli, M Ciccone, N Gatti
AAMAS 2021, 2021
92021
FedDrive: Generalizing Federated Learning to Semantic Segmentation in Autonomous Driving
L Fantauzzo*, E Fani*, D Caldarola, A Tavera, F Cermelli, M Ciccone, ...
IROS 2022, 2022
82022
Learning Across Domains and Devices: Style-Driven Source-Free Domain Adaptation in Clustered Federated Learning
D Shenaj*, E Fanì*, M Toldo, D Caldarola, A Tavera, U Michieli†, ...
WACV 2023, 2022
62022
Transient-Fault-Aware Design and Training to Enhance DNNs Reliability with Zero-Overhead
N Cavagnero, F Dos Santos, M Ciccone, G Averta, T Tommasi, P Rech
IOLTS 2022, 2022
6*2022
N-ROD: A neuromorphic dataset for synthetic-to-real domain adaptation
M Cannici, C Plizzari, M Planamente, M Ciccone, A Bottino, B Caputo, ...
CVPRW 2021 - Event-based Vision and Smart Cameras Workshop, 1342-1347, 2021
62021
DA4Event: towards bridging the Sim-to-Real Gap for Event Cameras using Domain Adaptation
M Planamente, C Plizzari, M Cannici, M Ciccone, F Strada, A Bottino, ...
IROS / RAL 2021 6 (4), 6616–6623, 2021
52021
Speeding up Heterogeneous Federated Learning with Sequentially Trained Superclients
R Zaccone, A Rizzardi, D Caldarola, M Ciccone, B Caputo
ICPR 2022, 2022
42022
ReConvNet: Video Object Segmentation with Spatio-Temporal Features Modulation
F Lattari*, M Ciccone*, M Matteucci, J Masci, F Visin
The 2018 DAVIS Challenge on Video Object Segmentation - CVPR Workshops, 2018
22018
Schedule-Robust Online Continual Learning
R Wang*, M Ciccone*, G Luise, M Pontil, A Yapp, C Ciliberto
arXiv preprint arXiv:2210.05561, 2022
12022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20