Παρακολούθηση
benoit liquet
benoit liquet
professeur de statistique
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uq.edu.au
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Estimation of extended mixed models using latent classes and latent processes: the R package lcmm
C Proust-Lima, V Philipps, B Liquet
arXiv preprint arXiv:1503.00890, 2015
4102015
ClustOfVar: An R package for the clustering of variables
M Chavent, V Kuentz, B Liquet, L Saracco
arXiv preprint arXiv:1112.0295, 2011
2582011
Deciphering the complex: Methodological overview of statistical models to derive OMICS‐based biomarkers
M Chadeau‐Hyam, G Campanella, T Jombart, L Bottolo, L Portengen, ...
Environmental and molecular mutagenesis 54 (7), 542-557, 2013
1242013
Breast cancer risk, nightwork, and circadian clock gene polymorphisms
T Truong, B Liquet, F Menegaux, S Plancoulaine, P Laurent-Puig, C Mulot, ...
Endocrine-related cancer 21 (4), 629-638, 2014
1192014
Handling missing values with regularized iterative multiple correspondence analysis
J Josse, M Chavent, B Liquet, F Husson
Journal of classification 29 (1), 91-116, 2012
1182012
A novel approach for biomarker selection and the integration of repeated measures experiments from two assays
B Liquet, KAL Cao, H Hocini, R Thiébaut
BMC bioinformatics 13 (1), 1-14, 2012
1082012
mixOmics: omics data integration project
KA Le Cao, F Rohart, I Gonzalez, S Dejean, B Gautier, F Bartolo, ...
R package version 6 (1), 2016
892016
Choice between semi‐parametric estimators of Markov and non‐Markov multi‐state models from coarsened observations
D Commenges, P Joly, A Gégout‐Petit, B Liquet
Scandinavian Journal of Statistics 34 (1), 33-52, 2007
792007
Investigating trial and treatment heterogeneity in an individual patient data meta‐analysis of survival data by means of the penalized maximum likelihood approach
V Rondeau, S Michiels, B Liquet, JP Pignon
Statistics in medicine 27 (11), 1894-1910, 2008
692008
Group and sparse group partial least square approaches applied in genomics context
B Liquet, PL De Micheaux, BP Hejblum, R Thiébaut
Bioinformatics 32 (1), 35-42, 2016
662016
GUESS-ing polygenic associations with multiple phenotypes using a GPU-based evolutionary stochastic search algorithm
L Bottolo, M Chadeau-Hyam, DI Hastie, T Zeller, B Liquet, P Newcombe, ...
PLoS genetics 9 (8), e1003657, 2013
632013
Odor vapor pressure and quality modulate local field potential oscillatory patterns in the olfactory bulb of the anesthetized rat
T Cenier, C Amat, P Litaudon, S Garcia, P Lafaye de Micheaux, B Liquet, ...
European Journal of Neuroscience 27 (6), 1432-1440, 2008
492008
The R software
PL de Micheaux, R Drouilhet, B Liquet
Springer. New York, 2013
482013
A sliced inverse regression approach for data stream
M Chavent, S Girard, V Kuentz-Simonet, B Liquet, TMN Nguyen, ...
Computational Statistics 29 (5), 1129-1152, 2014
402014
Understanding convergence concepts: A visual-minded and graphical simulation-based approach
P Lafaye de Micheaux, B Liquet
The American Statistician 63 (2), 173-178, 2009
392009
Choice of prognostic estimators in joint models by estimating differences of expected conditional Kullback–Leibler risks
D Commenges, B Liquet, C Proust‐Lima
Biometrics 68 (2), 380-387, 2012
382012
Investigating hospital heterogeneity with a multi-state frailty model: application to nosocomial pneumonia disease in intensive care units
B Liquet, JF Timsit, V Rondeau
BMC medical research methodology 12 (1), 1-14, 2012
362012
Forecasting intensifying disturbance effects on coral reefs
J Vercelloni, B Liquet, EV Kennedy, M González‐Rivero, MJ Caley, ...
Global change biology 26 (5), 2785-2797, 2020
342020
Le logiciel R: maîtriser le langage, effectuer des analyses (bio) statistiques
PL De Micheaux, R Drouilhet, B Liquet, Y DODGE
Springer, 2014
342014
A graphical tool for selecting the number of slices and the dimension of the model in SIR and SAVE approaches
B Liquet, J Saracco
Computational Statistics 27 (1), 103-125, 2012
342012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20