Παρακολούθηση
Santhanakrishnan Narayanan
Santhanakrishnan Narayanan
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tum.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Shared autonomous vehicle services: A comprehensive review
S Narayanan, E Chaniotakis, C Antoniou
Transportation Research Part C: Emerging Technologies 111, 255-293, 2020
3112020
Travel time differences between cargo cycles and cars in commercial transport operations
J Gruber, S Narayanan
Transportation research record 2673 (8), 623-637, 2019
282019
Factors affecting traffic flow efficiency implications of connected and autonomous vehicles: A review and policy recommendations
S Narayanan, E Chaniotakis, C Antoniou
Advances in Transport Policy and Planning 5, 1-50, 2020
202020
Purchase intention and actual purchase of cargo cycles: Influencing factors and policy insights
S Narayanan, J Gruber, G Liedtke, C Antoniou
Transportation Research Part A: Policy and Practice 155, 31-45, 2022
92022
Electric cargo cycles - A comprehensive review
S Narayanan, C Antoniou
Transport Policy 116, 278-303, 2022
72022
Clustered tabu search optimization for reservation-based shared autonomous vehicles
S Su, E Chaniotakis, S Narayanan, H Jiang, C Antoniou
Transportation Letters 14 (2), 124-128, 2022
62022
Shared mobility services towards Mobility as a Service (MaaS): What, who and when?
S Narayanan, C Antoniou
Who and When, 2021
42021
Modelling of shared mobility services - An approach in between traditional strategic models and agent-based models
S Narayanan, JM Salanova Grau, R Frederix, A Tympakianaki, ...
The 24th Euro Working Group on Transportation Meeting (EWGT 2021), 2021
42021
D2.1 New Mobility Options and Urban Mobility: Challenges and Opportunities for Transport Planning and Modelling
J Burrieza, T Djukic, G Aifadopoulou, JM Salanova Grau, AD Masegosa, ...
https://h2020-momentum.eu/wp-content/uploads/2020/01/MOMENTUM-D2.1-New …, 2019
42019
Travel Time Differences Between Cargo Cycles and Cars in Commercial Transport
J Gruber, S Narayanan
98th Annual Meeting of the Transport Research Board (TRB), 2019
42019
Travelling Salesman Problem
S Narayanan
https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/64654-travelling …, 2019
32019
Developing a Multilevel Decision Support Tool for Urban Mobility
JM Salanova, G Ayfantopoulou, E Magkos, I Mallidis, Z Maleas, ...
Sustainability 14 (13), 7764, 2022
22022
Expansion of a small-scale car-sharing service: A multi-method framework for demand characterization and derivation of policy insights
S Narayanan, C Antoniou
Journal of Transport Geography 104, 103438, 2022
12022
A multilevel analysis on what is common (and not) across the cities when it comes to private car-ownership: Behavioural, policy and modelling insights
S Narayanan, S Álvarez-Ossorio Martinez, C Antoniou
Policy and Modelling Insights, 2022
12022
Factors Influencing The Car Users To Shift To Bike-Sharing: A Case Study On Alexandroupolis, Greece
S Narayanan, N Makarov, E Magkos, JM Salanova Grau, G Aifadopoulou, ...
10th International Congress on Transportation Research (ICTR 2021), 2021
12021
Modelling reservation-based shared autonomous vehicle services: A dynamic user equilibrium approach
S Narayanan, E Chaniotakis, C Antoniou
Transportation Research Part C: Emerging Technologies 140, 103651, 2022
2022
Can bike-sharing systems reduce private car use?-An exploration through the comparison of discrete choice and machine learning models
S Narayanan, N Makarov, E Magkos, JMS Grau, G Ayfantopoulou, ...
An exploration through the comparison of discrete choice and machine …, 2021
2021
D4.2 Open Repository of Demand and Supply Models and Algorithms for Emerging Mobility Solutions
S Narayanan, C Antoniou, A Tympakianaki, J Casas, P Tzenos, ...
https://h2020-momentum.eu/wp-content/uploads/2021/05/Open-Repository-of …, 2021
2021
D4.1 Transport Modelling Approaches for Emerging Mobility Solutions: Supply and Demand Models
S Narayanan, C Antoniou, A Tympakianaki, J Casas, M Brackstone, ...
https://h2020-momentum.eu/wp-content/uploads/2021/06/MOMENTUM-D4.1-New …, 2021
2021
Aggregate four-step models and disaggregate agent-based models, but what is in between?
S Narayanan
MT-ITS, 2021
2021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20