Παρακολούθηση
Georgia Kazakou
Georgia Kazakou
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα primedu.uoa.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The use of smart wearables in primary and secondary education: A systematic review
G Koutromanos, G Kazakou
Themes in eLearning 13, 33-53, 2020
82020
Augmented Reality Smart Glasses in Education: Teachers’ Perceptions Regarding the Factors that Influence Their Use in the Classroom
G Kazakou, G Koutromanos
New Realities, Mobile Systems and Applications: Proceedings of the 14th IMCL …, 2022
12022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–2