Παρακολούθηση
Georgia Kazakou
Georgia Kazakou
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα primedu.uoa.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The Use of Smart Wearables in Primary and Secondary Education: A Systematic Review.
G Koutromanos, G Kazakou
Themes in eLearning 13, 33-53, 2020
172020
Augmented reality smart glasses in education: teachers’ perceptions regarding the factors that influence their use in the classroom
G Kazakou, G Koutromanos
Interactive Mobile Communication, Technologies and Learning, 145-155, 2021
92021
Augmented reality smart glasses use and acceptance: Α literature review
G Koutromanos, G Kazakou
Computers & Education: X Reality 2, 100028, 2023
42023
Augmented Reality Smart Glasses: Why Do Students Prefer to Use Them in Learning?
G Kazakou, G Koutromanos
Research on E-Learning and ICT in education: Technological, pedagogical, and …, 2023
22023
Teachers’ Perceptions Towards the Use of Augmented Reality Smart Glasses in Their Teaching
G Kazakou, G Koutromanos
International Conference on Immersive Learning, 124-137, 2023
12023
Interacting with augmented reality books through smart glasses: Affordances and advantages
G Koutromanos, G Kazakou
Συνέδρια της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών Πληροφορίας …, 2022
12022
An Overview of Ten Years of Augmented Reality Smart Glasses in Education
G Kazakou, G Koutromanos
Creative Education 14 (13), 2777-2792, 2023
2023
Examining Augmented Reality Smart Glasses Acceptance by In-Service Teachers
G Kazakou, G Koutromanos
Interactive Mobile Communication, Technologies and Learning, 15-26, 2023
2023
Check for updates Teachers' Perceptions Towards the Use of Augmented Reality Smart Glasses in Their Teaching
G Kazakou
Immersive Learning Research Network: 9th International Conference, iLRN 2023 …, 2023
2023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–9