Παρακολούθηση
Michel Antunes
Michel Antunes
Perceive3D
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα perceive3d.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A global approach for the detection of vanishing points and mutually orthogonal vanishing directions
M Antunes, JP Barreto
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2013
672013
Unsupervised intrinsic calibration from a single frame using a" plumb-line" approach
R Melo, M Antunes, JP Barreto, G Falcao, N Gonçalves
Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision, 537-544, 2013
592013
Plane-based odometry using an RGB-d Camera.
C Raposo, M Lourenço, M Antunes, JP Barreto
BMVC 2 (5), 6, 2013
512013
Unsupervised vanishing point detection and camera calibration from a single manhattan image with radial distortion
M Antunes, JP Barreto, D Aouada, B Ottersten
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2017
442017
Line-sweep: Cross-ratio for wide-baseline matching and 3d reconstruction
S Ramalingam, M Antunes, D Snow, G Hee Lee, S Pillai
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2015
422015
Piecewise-planar stereoscan: structure and motion from plane primitives
C Raposo, M Antunes, JP Barreto
Computer Vision–ECCV 2014: 13th European Conference, Zurich, Switzerland …, 2014
332014
Deep segmentation leverages geometric pose estimation in computer‐aided total knee arthroplasty
P Rodrigues, M Antunes, C Raposo, P Marques, F Fonseca, JP Barreto
Healthcare technology letters 6 (6), 226-230, 2019
292019
Visual and human-interpretable feedback for assisting physical activity
M Antunes, R Baptista, G Demisse, D Aouada, B Ottersten
Computer Vision–ECCV 2016 Workshops: Amsterdam, The Netherlands, October 8 …, 2016
272016
Enhanced trajectory-based action recognition using human pose
K Papadopoulos, M Antunes, D Aouada, B Ottersten
2017 IEEE international conference on image processing (ICIP), 1807-1811, 2017
252017
Video-based feedback for assisting physical activity
R Baptista, M Goncalves Almeida Antunes, D Aouada, B Ottersten
12th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer …, 2017
242017
Localized trajectories for 2D and 3D action recognition
K Papadopoulos, G Demisse, E Ghorbel, M Antunes, D Aouada, ...
Sensors 19 (16), 3503, 2019
202019
Flexible feedback system for posture monitoring and correction
R Baptista, M Antunes, D Aouada, B Ottersten
2017 Fourth International Conference on Image Information Processing (ICIIP …, 2017
192017
Can stereo vision replace a laser rangefinder?
M Antunes, JP Barreto, C Premebida, U Nunes
2012 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2012
172012
RGB-D and thermal sensor fusion-application in person tracking
IR Spremolla, M Antunes, D Aouada, B Ottersten
International Conference on Computer Vision Theory and Applications 4, 610-617, 2016
162016
SymStereo: stereo matching using induced symmetry
M Antunes, JP Barreto
International journal of computer vision 109, 187-208, 2014
162014
Piecewise-planar stereoscan: Sequential structure and motion using plane primitives
C Raposo, M Antunes, JP Barreto
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 40 (8), 1918-1931, 2017
132017
Piecewise-planar reconstruction using two views
M Antunes, JP Barreto, U Nunes
Image and Vision Computing 46, 47-63, 2016
122016
A revisit to human action recognition from depth sequences: Guided svm-sampling for joint selection
M Antunes, D Aouada, B Ottersten
2016 IEEE Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV), 1-8, 2016
112016
Towards markerless computer-aided surgery combining deep segmentation and geometric pose estimation: application in total knee arthroplasty
I Félix, C Raposo, M Antunes, P Rodrigues, JP Barreto
Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering: Imaging …, 2021
102021
Method for stereo visual odometry using points, lines and planes
S Ramalingam, Y Taguchi, M Antunes, R Urtasun
US Patent 9,430,847, 2016
92016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20