Παρακολούθηση
Timur Osipov
Timur Osipov
AMO Associate Staff Scientist at LCLS, SLAC National Accelerator Lab.
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα slac.stanford.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The Simplest Double Slit: Interference and Entanglement in Double Photoionization of H2
D Akoury, K Kreidi, T Jahnke, T Weber, A Staudte, M Schoffler, ...
Science 318 (5852), 949-952, 2007
2752007
Effects of molecular structure on ion disintegration patterns in ionization of O 2 and N 2 by short laser pulses
AS Alnaser, S Voss, XM Tong, CM Maharjan, P Ranitovic, B Ulrich, ...
Physical review letters 93 (11), 113003, 2004
2382004
Single Photon-Induced Symmetry Breaking of H2 Dissociation
F Martín, J Fernández, T Havermeier, L Foucar, T Weber, K Kreidi, ...
Science 315 (5812), 629-633, 2007
2362007
Photoelectron diffraction mapping: Molecules illuminated from within
A Landers, T Weber, I Ali, A Cassimi, M Hattass, O Jagutzki, A Nauert, ...
Physical Review Letters 87 (1), 013002, 2001
2332001
Ultrafast Probing of Core Hole Localization in N2
MS Schoffler, J Titze, N Petridis, T Jahnke, K Cole, LPH Schmidt, ...
Science 320 (5878), 920-923, 2008
2132008
Double-core-hole spectroscopy for chemical analysis with an intense X-ray femtosecond laser
N Berrah, L Fang, B Murphy, T Osipov, K Ueda, E Kukk, R Feifel, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 108 (41), 16912-16915, 2011
1932011
Routes to Control of Coulomb Explosion in Few-Cycle Laser Pulses
AS Alnaser, XM Tong, T Osipov, S Voss, CM Maharjan, P Ranitovic, ...
Physical review letters 93 (18), 183202, 2004
1782004
Laser-peak-intensity calibration using recoil-ion momentum imaging
AS Alnaser, XM Tong, T Osipov, S Voss, CM Maharjan, B Shan, Z Chang, ...
Physical Review A 70 (2), 023413, 2004
1782004
Ultrafast X-ray Auger probing of photoexcited molecular dynamics
BK McFarland, JP Farrell, S Miyabe, F Tarantelli, A Aguilar, N Berrah, ...
Nature communications 5 (1), 4235, 2014
1752014
Probing ultrafast ππ*/nπ* internal conversion in organic chromophores via K-edge resonant absorption
TJA Wolf, RH Myhre, JP Cryan, S Coriani, RJ Squibb, A Battistoni, ...
Nature communications 8 (1), 29, 2017
1732017
Complete photo-fragmentation of the deuterium molecule
T Weber, AO Czasch, O Jagutzki, AK Müller, V Mergel, A Kheifets, ...
Nature 431 (7007), 437-440, 2004
1702004
Polarization control in an X-ray free-electron laser
AA Lutman, JP MacArthur, M Ilchen, AO Lindahl, J Buck, RN Coffee, ...
Nature photonics 10 (7), 468-472, 2016
1652016
Circular Dichroism in -Shell Ionization from Fixed-in-Space CO and Molecules
T Jahnke, T Weber, AL Landers, A Knapp, S Schössler, J Nickles, ...
Physical review letters 88 (7), 073002, 2002
1652002
Mechanisms of photo double ionization of helium by 530 eV photons
A Knapp, A Kheifets, I Bray, T Weber, AL Landers, S Schössler, T Jahnke, ...
Electron Scattering: From Atoms, Molecules, Nuclei, and Bulk Matter, 121-129, 2005
1632005
Rescattering double ionization of D 2 and H 2 by intense laser pulses
AS Alnaser, T Osipov, EP Benis, A Wech, B Shan, CL Cocke, XM Tong, ...
Physical review letters 91 (16), 163002, 2003
1592003
K-shell photoionization of CO and N2: is there a link between the photoelectron angular distribution and the molecular decay dynamics?
T Weber, O Jagutzki, M Hattass, A Staudte, A Nauert, L Schmidt, MH Prior, ...
Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics 34 (18), 3669, 2001
1432001
Multicoincidence studies of photo and Auger electrons from fixed-in-space molecules using the COLTRIMS technique
T Jahnke, T Weber, T Osipov, AL Landers, O Jagutzki, LPH Schmidt, ...
Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena 141 (2-3), 229-238, 2004
1422004
Photoelectron-photoion momentum spectroscopy as a clock for chemical rearrangements: Isomerization of the di-cation of acetylene to the vinylidene configuration
T Osipov, CL Cocke, MH Prior, A Landers, T Weber, O Jagutzki, L Schmidt, ...
Physical review letters 90 (23), 233002, 2003
1392003
Femtosecond X-ray-induced explosion of C60 at extreme intensity
BF Murphy, T Osipov, Z Jurek, L Fang, SK Son, M Mucke, JHD Eland, ...
Nature communications 5 (1), 4281, 2014
1382014
Experimental verification of the chemical sensitivity of two-site double core-hole states formed by an x-ray free-electron laser
P Salén, P van der Meulen, HT Schmidt, RD Thomas, M Larsson, R Feifel, ...
Physical review letters 108 (15), 153003, 2012
1272012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20