Παρακολούθηση
Alida Bundy
Alida Bundy
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα dfo-mpo.gc.ca - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Reconsidering the consequences of selective fisheries
SM Garcia, J Kolding, J Rice, MJ Rochet, S Zhou, T Arimoto, JE Beyer, ...
Science 335 (6072), 1045-1047, 2012
5212012
Using indicators for evaluating, comparing, and communicating the ecological status of exploited marine ecosystems. 2. Setting the scene
YJ Shin, LJ Shannon, A Bundy, M Coll, K Aydin, N Bez, JL Blanchard, ...
ICES Journal of Marine Science 67 (4), 692-716, 2010
2012010
Fishing on ecosystems: the interplay of fishing and predation in Newfoundland Labrador
A Bundy
Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 58 (6), 1153-1167, 2001
1802001
Can Atlantic cod (Gadus morhua) recover? Exploring trophic explanations for the non-recovery of the cod stock on the eastern Scotian Shelf, Canada
A Bundy, LP Fanning
Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 62 (7), 1474-1489, 2005
1642005
Trophic level-based indicators to track fishing impacts across marine ecosystems
L Shannon, M Coll, A Bundy, D Gascuel, JJ Heymans, K Kleisner, ...
Marine Ecology Progress Series 512, 115-140, 2014
1592014
Can simple be useful and reliable? Using ecological indicators to represent and compare the states of marine ecosystems
YJ Shin, A Bundy, LJ Shannon, M Simier, M Coll, EA Fulton, JS Link, ...
ICES Journal of Marine Science 67 (4), 717-731, 2010
1482010
Ecological indicators to capture the effects of fishing on biodiversity and conservation status of marine ecosystems
M Coll, LJ Shannon, KM Kleisner, MJ Juan-Jordá, A Bundy, AG Akoglu, ...
Ecological Indicators 60, 947-962, 2016
1442016
Structure and functioning of the eastern Scotian Shelf ecosystem before and after the collapse of groundfish stocks in the early 1990s
A Bundy
Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 62 (7), 1453-1473, 2005
1362005
A mass balance model of the Newfoundland-Labrador Shelf
A Bundy, GR Lilly, PA Shelton
Fisheries and Oceans Canada, 2000
1362000
Seals, cod and forage fish: a comparative exploration of variations in the theme of stock collapse and ecosystem change in four Northwest Atlantic ecosystems
A Bundy, JJ Heymans, L Morissette, C Savenkoff
Progress in Oceanography 81 (1-4), 188-206, 2009
1272009
Pyramids and roses: Alternative images for the governance of fisheries systems
S Jentoft, R Chuenpagdee, A Bundy, R Mahon
Marine Policy 34 (6), 1315-1321, 2010
1152010
Ecosystem‐based fisheries management in the Northwest Atlantic
JS Link, A Bundy, WJ Overholtz, N Shackell, J Manderson, D Duplisea, ...
Fish and Fisheries 12 (2), 152-170, 2011
1052011
Ecosystem‐Based Fisheries Management for Social–Ecological Systems: Renewing the Focus in the United States with Next Generation Fishery Ecosystem Plans
KN Marshall, PS Levin, TE Essington, LE Koehn, LG Anderson, A Bundy, ...
Conservation Letters 11 (1), e12367, 2018
1012018
If science is not the answer, what is? An alternative governance model for the world's fisheries
A Bundy, R Chuenpagdee, S Jentoft, R Mahon
Frontiers in Ecology and the Environment 6 (3), 152-155, 2008
952008
Balancing exploitation and conservation of the eastern Scotian Shelf ecosystem: application of a 4D ecosystem exploitation index
A Bundy, P Fanning, KCT Zwanenburg
ICES Journal of Marine Science 62 (3), 503-510, 2005
912005
Towards ecosystem-based management: identifying operational food-web indicators for marine ecosystems
JC Tam, JS Link, AG Rossberg, SI Rogers, PS Levin, MJ Rochet, A Bundy, ...
ICES Journal of Marine Science 74 (7), 2040-2052, 2017
902017
The good (ish), the bad, and the ugly: a tripartite classification of ecosystem trends
A Bundy, LJ Shannon, MJ Rochet, S Neira, YJ Shin, L Hill, K Aydin
ICES Journal of Marine Science 67 (4), 745-768, 2010
832010
Synthesizing lessons learned from comparing fisheries production in 13 northern hemisphere ecosystems: emergent fundamental features
JS Link, S Gaichas, TJ Miller, T Essington, A Bundy, J Boldt, ...
Marine Ecology Progress Series 459, 293-302, 2012
792012
Ecosystem modelling using the Ecopath with Ecosim approach
M Coll, A Bundy, LJ Shannon
Computers in fisheries research, 225-291, 2009
782009
Selective harvesting by small-scale fisheries: ecosystem analysis of San Miguel Bay, Philippines
A Bundy, D Pauly
Fisheries Research 53 (3), 263-281, 2001
782001
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20