Παρακολούθηση
Athanasios Tsakris, Athanassios Tsakris
Athanasios Tsakris, Athanassios Tsakris
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα med.uoa.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Data-based analysis, modelling and forecasting of the COVID-19 outbreak
C Anastassopoulou, L Russo, A Tsakris, C Siettos
PloS one 15 (3), e0230405, 2020
11062020
Global evolution of multidrug-resistant Acinetobacter baumannii clonal lineages
R Zarrilli, S Pournaras, M Giannouli, A Tsakris
International journal of antimicrobial agents 41 (1), 11-19, 2013
6082013
Acquired carbapenemases in Gram-negative bacterial pathogens: detection and surveillance issues
V Miriagou, G Cornaglia, M Edelstein, I Galani, CG Giske, M Gniadkowski, ...
Clinical microbiology and infection 16 (2), 112-122, 2010
5622010
Predictors of mortality in patients with bloodstream infections caused by KPC-producing Klebsiella pneumoniae and impact of appropriate antimicrobial treatment
O Zarkotou, S Pournaras, P Tselioti, V Dragoumanos, V Pitiriga, ...
Clinical Microbiology and Infection 17 (12), 1798-1803, 2011
5162011
Effect of appropriate combination therapy on mortality of patients with bloodstream infections due to carbapenemase-producing Enterobacteriaceae (INCREMENT): a retrospective …
B Gutiérrez-Gutiérrez, E Salamanca, M de Cueto, PR Hsueh, P Viale, ...
The Lancet Infectious Diseases 17 (7), 726-734, 2017
4872017
Outbreak of Infections Caused by Pseudomonas aeruginosa Producing VIM-1 Carbapenemase in Greece
A Tsakris, S Pournaras, N Woodford, MFI Palepou, GS Babini, ...
Journal of clinical microbiology 38 (3), 1290-1292, 2000
4762000
Carbapenem resistance in Acinetobacter baumannii: the molecular epidemic features of an emerging problem in health care facilities
R Zarrilli, M Giannouli, F Tomasone, M Triassi, A Tsakris
The Journal of Infection in Developing Countries 3 (05), 335-341, 2009
3072009
Detection of Extended-Spectrum β-Lactamases in Clinical Isolates of Enterobacter cloacae andEnterobacter aerogenes
E Tzelepi, P Giakkoupi, D Sofianou, V Loukova, A Kemeroglou, A Tsakris
Journal of clinical microbiology 38 (2), 542-546, 2000
3052000
A simple phenotypic method for the differentiation of metallo-β-lactamases and class A KPC carbapenemases in Enterobacteriaceae clinical isolates
A Tsakris, A Poulou, S Pournaras, E Voulgari, G Vrioni, ...
Journal of antimicrobial chemotherapy 65 (8), 1664-1671, 2010
2782010
Outbreak of multiple clones of imipenem-resistant Acinetobacter baumannii isolates expressing OXA-58 carbapenemase in an intensive care unit
S Pournaras, A Markogiannakis, A Ikonomidis, L Kondyli, K Bethimouti, ...
Journal of Antimicrobial Chemotherapy 57 (3), 557-561, 2006
2482006
Evaluation of Boronic Acid Disk Tests for Differentiating KPC-Possessing Klebsiella pneumoniae Isolates in the Clinical Laboratory
A Tsakris, I Kristo, A Poulou, K Themeli-Digalaki, A Ikonomidis, ...
Journal of clinical microbiology 47 (2), 362-367, 2009
2432009
Post-COVID syndrome: an insight on its pathogenesis
HC Maltezou, A Pavli, A Tsakris
Vaccines 9 (5), 497, 2021
2142021
Activity of tigecycline alone and in combination with colistin and meropenem against Klebsiella pneumoniae carbapenemase (KPC)-producing Enterobacteriaceae strains by time–kill …
S Pournaras, G Vrioni, E Neou, J Dendrinos, E Dimitroulia, A Poulou, ...
International journal of antimicrobial agents 37 (3), 244-247, 2011
2082011
Clonal spread of KPC-2 carbapenemase-producing Klebsiella pneumoniae strains in Greece
S Pournaras, E Protonotariou, E Voulgari, I Kristo, E Dimitroulia, D Vitti, ...
Journal of antimicrobial chemotherapy 64 (2), 348-352, 2009
1922009
Human genetic factors associated with susceptibility to SARS-CoV-2 infection and COVID-19 disease severity
C Anastassopoulou, Z Gkizarioti, GP Patrinos, A Tsakris
Human genomics 14 (1), 40, 2020
1862020
Single nucleotide polymorphisms of Toll-like receptors and susceptibility to infectious diseases
C Skevaki, M Pararas, K Kostelidou, A Tsakris, JG Routsias
Clinical & Experimental Immunology 180 (2), 165-177, 2015
1722015
IBC-1, a Novel Integron-Associated Class A β-Lactamase with Extended-Spectrum Properties Produced by anEnterobacter cloacae Clinical Strain
P Giakkoupi, LS Tzouvelekis, A Tsakris, V Loukova, D Sofianou, E Tzelepi
Antimicrobial agents and chemotherapy 44 (9), 2247-2253, 2000
1722000
Hospital outbreak of multiple clones of Pseudomonas aeruginosa carrying the unrelated metallo-β-lactamase gene variants blaVIM-2 and blaVIM-4
S Pournaras, M Maniati, E Petinaki, LS Tzouvelekis, A Tsakris, NJ Legakis, ...
Journal of Antimicrobial Chemotherapy 51 (6), 1409-1414, 2003
1702003
Comparative evaluation of colistin susceptibility testing methods among carbapenem-nonsusceptible Klebsiella pneumoniae and Acinetobacter baumannii clinical isolates
K Dafopoulou, O Zarkotou, E Dimitroulia, C Hadjichristodoulou, ...
Antimicrobial agents and chemotherapy 59 (8), 4625-4630, 2015
1632015
Frequent detection of cytomegalovirus in the intestine of patients with inflammatory bowel disease
E Dimitroulia, N Spanakis, AE Konstantinidou, NJ Legakis, A Tsakris
Inflammatory bowel diseases 12 (9), 879-884, 2006
1632006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20