Παρακολούθηση
Prof. Bill V. Baltzopoulos
Prof. Bill V. Baltzopoulos
Head of Research Institute for Sport and Exercise Sciences (RISES), Liverpool John Moores University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ljmu.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Isokinetic dynamometry
V Baltzopoulos
Biomechanical Evaluation of Movement in Sport and Exercise, 117-142, 2007
6372007
In vivo measurements of the triceps surae complex architecture in man: implications for muscle function
CN Maganaris, V Baltzopoulos, AJ Sargeant
The Journal of physiology 512 (2), 603-614, 1998
5321998
Time and frequency domain analysis of ground reaction forces during walking: an investigation of variability and symmetry
G Giakas, V Baltzopoulos
Gait & Posture 5 (3), 189-197, 1997
3471997
Normalisation of gait EMGs: a re-examination
AM Burden, M Trew, V Baltzopoulos
Journal of Electromyography and Kinesiology 13 (6), 519-532, 2003
3192003
The proprioceptive and agonist roles of gastrocnemius, soleus and tibialis anterior muscles in maintaining human upright posture
I Di Giulio, CN Maganaris, V Baltzopoulos, ID Loram
The Journal of physiology 587 (10), 2399-2416, 2009
3122009
Changes in Achilles tendon moment arm from rest to maximum isometric plantarflexion: in vivo observations in man
CN Maganaris, V Baltzopoulos, AJ Sargeant
The Journal of physiology 510 (3), 977-985, 1998
2911998
Muscle activation differences between eccentric and concentric isokinetic exercise.
E Kellis, V Baltzopoulos
Medicine and science in sports and exercise 30 (11), 1616-1623, 1998
2831998
Isokinetic eccentric exercise
E Kellis, V Baltzopoulos
Sports medicine 19, 202-222, 1995
2741995
Muscle tenderness and peak torque changes after downhill running following a prior bout of isokinetic eccentric exercise
RG Eston, S Finney, S Baker, V Baltzopoulos
Journal of sports sciences 14 (4), 291-299, 1996
2581996
In vivo measurements of muscle specific tension in adults and children
TD O’Brien, ND Reeves, V Baltzopoulos, DA Jones, CN Maganaris
Experimental physiology 95 (1), 202-210, 2010
2462010
In vivo specific tension of human skeletal muscle
CN Maganaris, V Baltzopoulos, D Ball, AJ Sargeant
Journal of applied physiology 90 (3), 865-872, 2001
2422001
Mechanical properties of the patellar tendon in adults and children
TD O’Brien, ND Reeves, V Baltzopoulos, DA Jones, CN Maganaris
Journal of biomechanics 43 (6), 1190-1195, 2010
2362010
Eccentric activation and muscle damage: biomechanical and physiological considerations during downhill running.
RG Eston, J Mickleborough, V Baltzopoulos
British journal of sports medicine 29 (2), 89-94, 1995
2281995
Equal volumes of high and low intensity of eccentric exercise in relation to muscle damage and performance
V Paschalis, Y Koutedakis, AZ Jamurtas, V Mougios, V Baltzopoulos
The Journal of Strength & Conditioning Research 19 (1), 184-188, 2005
2142005
Comparison of gait patterns between healthy and scoliotic patients using time and frequency domain analysis of ground reaction forces
G Giakas, V Baltzopoulos, PH Dangerfield, JC Dorgan, S Dalmira
Spine 21 (19), 2235-2242, 1996
2041996
The demands of stair descent relative to maximum capacities in elderly and young adults
ND Reeves, M Spanjaard, AA Mohagheghi, V Baltzopoulos, ...
Journal of Electromyography and Kinesiology 18 (2), 218-227, 2008
2032008
Assessment of muscle volume and physiological cross-sectional area of the human triceps surae muscle in vivo
K Albracht, A Arampatzis, V Baltzopoulos
Journal of biomechanics 41 (10), 2211-2218, 2008
1952008
Inverse optimization: functional and physiological considerations related to the force-sharing problem
D Tsirakos, V Baltzopoulos, R Bartlett
Critical Reviews™ in Biomedical Engineering 25 (4-5), 1997
1881997
A videofluoroscopy method for optical distortion correction and measurement of knee-joint kinematics
V Baltzopoulos
Clinical Biomechanics 10 (2), 85-92, 1995
1821995
Older adults employ alternative strategies to operate within their maximum capabilities when ascending stairs
ND Reeves, M Spanjaard, AA Mohagheghi, V Baltzopoulos, ...
Journal of Electromyography and Kinesiology 19 (2), e57-e68, 2009
1772009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20