Παρακολούθηση
Nektarios Kalyvas
Nektarios Kalyvas
Department of Biomedical Engineering, University of West Attica
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uniwa.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Patient and staff radiation dosimetry during cardiac electrophysiology studies and catheter ablation procedures: a comprehensive analysis
EP Efstathopoulos, DG Katritsis, S Kottou, N Kalivas, E Tzanalaridou, ...
Europace 8 (6), 443-448, 2006
952006
Experimental and theoretical evaluation of a high resolution CMOS based detector under X-ray imaging conditions
CM Michail, VA Spyropoulou, GP Fountos, NI Kalyvas, IG Valais, ...
IEEE Transactions on Nuclear Science 58 (1), 314-322, 2010
782010
Light emission efficiency and imaging performance of powder scintillator under x‐ray radiography conditions
CM Michail, GP Fountos, PF Liaparinos, NE Kalyvas, I Valais, ...
Medical physics 37 (7Part1), 3694-3703, 2010
702010
On the response of Y3Al5O12: Ce (YAG: Ce) powder scintillating screens to medical imaging X-rays
I Kandarakis, D Cavouras, I Sianoudis, D Nikolopoulos, A Episkopakis, ...
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators …, 2005
492005
Light emission efficiency and imaging performance of Lu2O3: Eu nanophosphor under X-ray radiography conditions: Comparison with Gd2O2S: Eu
I Seferis, C Michail, I Valais, J Zeler, P Liaparinos, G Fountos, N Kalyvas, ...
Journal of Luminescence 151, 229-234, 2014
472014
Determination of the detective quantum efficiency (DQE) of CMOS/CsI imaging detectors following the novel IEC 62220-1-1: 2015 International Standard
C Michail, I Valais, N Martini, V Koukou, N Kalyvas, A Bakas, I Kandarakis, ...
Radiation Measurements 94, 8-17, 2016
462016
Experimental measurement of a high resolution CMOS detector coupled to CsI scintillators under X-ray radiation
C Michail, I Valais, I Seferis, N Kalyvas, G Fountos, I Kandarakis
Radiation Measurements 74, 39-46, 2015
452015
On the response of GdAlO3: Ce powder scintillators
C Michail, N Kalyvas, I Valais, S David, I Seferis, A Toutountzis, ...
Journal of luminescence 144, 45-52, 2013
442013
A comparative investigation of Lu2SiO5: Ce and Gd2O2S: Eu powder scintillators for use in x-ray mammography detectors
CM Michail, GP Fountos, SL David, IG Valais, AE Toutountzis, NE Kalyvas, ...
Measurement Science and Technology 20 (10), 104008, 2009
442009
Evaluation of ZnS: Cu phosphor as X-ray to light converter under mammographic conditions
I Kandarakis, D Cavouras, D Nikolopoulos, A Anastasiou, ...
Radiation measurements 39 (3), 263-275, 2005
442005
Measurement of the luminescence properties of Gd2O2S: Pr, Ce, F powder scintillators under X-ray radiation
C Michail, I Valais, I Seferis, N Kalyvas, S David, G Fountos, I Kandarakis
Radiation measurements 70, 59-64, 2014
412014
Studying the luminescence efficiency of Lu2O3:Eu nanophosphor material for digital X-ray imaging applications
N Kalyvas, P Liaparinos, C Michail, S David, G Fountos, M Wójtowicz, ...
Applied physics A 106, 131-136, 2012
402012
On the response of a europium doped phosphor-coated CMOS digital imaging detector
IE Seferis, CM Michail, IG Valais, GP Fountos, NI Kalyvas, F Stromatia, ...
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators …, 2013
392013
Modeling quantum and structure noise of phosphors used in medical X-ray imaging detectors
N Kalivas, L Costaridou, I Kandarakis, D Cavouras, CD Nomicos, ...
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators …, 2002
392002
Luminescence efficiency of calcium tungstate (CaWO4) under X-ray radiation: Comparison with Gd2O2S: Tb
C Michail, I Valais, G Fountos, A Bakas, C Fountzoula, N Kalyvas, ...
Measurement 120, 213-220, 2018
372018
Evaluation of the imaging performance of LSO powder scintillator for use in X-ray mammography
C Michail, S David, P Liaparinos, I Valais, D Nikolopoulos, N Kalivas, ...
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators …, 2007
352007
Evaluation of the Red Emitting Powder Scintillator for Use in Indirect X-Ray Digital Mammography Detectors
CM Michail, GP Fountos, IG Valais, NI Kalyvas, PF Liaparinos, ...
IEEE Transactions on Nuclear Science 58 (5), 2503-2511, 2011
342011
Dual energy method for breast imaging: a simulation study
V Koukou, N Martini, C Michail, P Sotiropoulou, C Fountzoula, N Kalyvas, ...
Computational and mathematical methods in medicine 2015, 2015
322015
Imaging performance and light emission efficiency of Lu2 SiO5:Ce (LSO:Ce) powder scintillator under X-ray mammographic conditions
C Michail, A Toutountzis, S David, N Kalyvas, I Valais, I Kandarakis, ...
Applied Physics B 95, 131-139, 2009
312009
A systematic study of the performance of the CsI: Tl single-crystal scintillator under X-ray excitation
I Valais, D Nikolopoulos, N Kalivas, A Gaitanis, G Loudos, I Sianoudis, ...
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators …, 2007
312007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20