Παρακολούθηση
João Santos Sousa
João Santos Sousa
LPGP, CNRS & Université Paris-Saclay
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα universite-paris-saclay.fr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Synergistic Effect of H2O2 and NO2 in Cell Death Induced by Cold Atmospheric He Plasma
PM Girard, A Arbabian, M Fleury, G Bauville, V Puech, M Dutreix, ...
Scientific reports 6 (1), 29098, 2016
2662016
Cold atmospheric pressure plasma jets as sources of singlet delta oxygen for biomedical applications
JS Sousa, K Niemi, LJ Cox, QT Algwari, T Gans, D O’connell
Journal of Applied Physics 109 (12), 2011
2072011
Review on VUV to MIR absorption spectroscopy of atmospheric pressure plasma jets
S Reuter, JS Sousa, GD Stancu, JPH van Helden
Plasma Sources Science and Technology 24 (5), 054001, 2015
1242015
Electron properties in an atmospheric helium plasma jet determined by Thomson scattering
S Hübner, JS Sousa, V Puech, GMW Kroesen, N Sadeghi
Journal of Physics D: Applied Physics 47 (43), 432001, 2014
992014
Thomson scattering on non-thermal atmospheric pressure plasma jets
S Hübner, JS Sousa, J Van Der Mullen, WG Graham
Plasma Sources Science and Technology 24 (5), 054005, 2015
852015
The spatio-temporal distribution of He (23S1) metastable atoms in a MHz-driven helium plasma jet is influenced by the oxygen/nitrogen ratio of the surrounding atmosphere
J Winter, JS Sousa, N Sadeghi, A Schmidt-Bleker, S Reuter, V Puech
Plasma Sources Science and Technology 24 (2), 025015, 2015
752015
Quantification of the ozone and singlet delta oxygen produced in gas and liquid phases by a non-thermal atmospheric plasma with relevance for medical treatment
H Jablonowski, J Santos Sousa, KD Weltmann, K Wende, S Reuter
Scientific reports 8 (1), 12195, 2018
572018
DNA oxidation by singlet delta oxygen produced by atmospheric pressure microdischarges
JS Sousa, G Bauville, B Lacour, V Puech, M Touzeau, JL Ravanat
Applied Physics Letters 97 (14), 2010
572010
Cell Electropermeabilisation Enhancement by Non-Thermal-Plasma-Treated PBS
TH Chung, A Stancampiano, K Sklias, K Gazeli, FM André, S Dozias, ...
Cancers 12 (1), 219, 2020
532020
O2 (aΔ1g) production at atmospheric pressure by microdischarge
JS Sousa, G Bauville, B Lacour, V Puech, M Touzeau, LC Pitchford
Applied Physics Letters 93 (1), 2008
462008
Role of short-and long-lived reactive species on the selectivity and anti-cancer action of plasma treatment in vitro
K Sklias, J Santos Sousa, PM Girard
Cancers 13 (4), 615, 2021
402021
Singlet delta oxygen production in a 2D micro-discharge array in air: effect of gas residence time and discharge power
G Nayak, JS Sousa, PJ Bruggeman
Journal of Physics D: Applied Physics 50 (10), 105205, 2017
342017
Arrays of microplasmas for the controlled production of tunable high fluxes of reactive oxygen species at atmospheric pressure
JS Sousa, G Bauville, V Puech
Plasma Sources Science and Technology 22 (3), 035012, 2013
272013
Atmospheric pressure generation of O2 (a1Δg) by microplasmas
JS Sousa, G Bauville, B Lacour, V Puech, M Touzeau
The European Physical Journal-Applied Physics 47 (2), 22807, 2009
272009
Effect of the gas flow rate on the spatiotemporal distribution of Ar (1s5) absolute densities in a ns pulsed plasma jet impinging on a glass surface
K Gazeli, G Bauville, M Fleury, P Jeanney, O Neveu, S Pasquiers, ...
Plasma Sources Science and Technology 27 (6), 065003, 2018
252018
Impact of an atmospheric argon plasma jet on a dielectric surface and desorption of organic molecules
X Damany, S Pasquiers, N Blin-Simiand, G Bauville, B Bournonville, ...
The European Physical Journal Applied Physics 75 (2), 24713, 2016
212016
Diagnostics of reactive oxygen species produced by microplasmas
JS Sousa, V Puech
Journal of Physics D: Applied Physics 46 (46), 464005, 2013
192013
A microplasma process for hexagonal boron nitride thin film synthesis
H Kabbara, S Kasri, O Brinza, G Bauville, K Gazeli, JS Sousa, V Mille, ...
Appl. Phys. Lett. 116 (17), 171902, 2020
152020
Experimental characterization of a ns-pulsed micro-hollow cathode discharge (MHCD) array in a N2/Ar mixture
S Kasri, L William, X Aubert, G Lombardi, A Tallaire, J Achard, ...
Plasma Sources Science and Technology 28 (3), 035003, 2019
152019
Determination of absolute O (3P) and O2 (a1 Δ g) densities and kinetics in fully modulated O2 dc glow discharges from the O2 (X3 Σ g−) afterglow recovery dynamics
JP Booth, A Chatterjee, O Guaitella, JS Sousa, D Lopaev, S Zyryanov, ...
Plasma Sources Science and Technology 29 (11), 115009, 2020
142020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20