Παρακολούθηση
Rithesh Kumar
Rithesh Kumar
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα umontreal.ca - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Melgan: Generative adversarial networks for conditional waveform synthesis
K Kumar, R Kumar, T De Boissiere, L Gestin, WZ Teoh, J Sotelo, ...
Advances in neural information processing systems 32, 2019
6302019
SampleRNN: An unconditional end-to-end neural audio generation model
S Mehri, K Kumar, I Gulrajani, R Kumar, S Jain, J Sotelo, A Courville, ...
arXiv preprint arXiv:1612.07837, 2016
5652016
Maximum entropy generators for energy-based models
R Kumar, S Ozair, A Goyal, A Courville, Y Bengio
arXiv preprint arXiv:1901.08508, 2019
922019
Obamanet: Photo-realistic lip-sync from text
R Kumar, J Sotelo, K Kumar, A de Brébisson, Y Bengio
arXiv preprint arXiv:1801.01442, 2017
922017
Chunked autoregressive gan for conditional waveform synthesis
M Morrison, R Kumar, K Kumar, P Seetharaman, A Courville, Y Bengio
arXiv preprint arXiv:2110.10139, 2021
242021
NU-GAN: High resolution neural upsampling with GAN
R Kumar, K Kumar, V Anand, Y Bengio, A Courville
arXiv preprint arXiv:2010.11362, 2020
162020
Harmonic Recomposition using Conditional Autoregressive Modeling
K Kastner, R Kumar, T Cooijmans, A Courville
arXiv preprint arXiv:1811.07426, 2018
2018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–7