Παρακολούθηση
Bernhard Haeupler
Bernhard Haeupler
ETH Zurich & Carnegie Mellon University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα inf.ethz.ch - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
New constructive aspects of the Lovász local lemma
B Haeupler, B Saha, A Srinivasan
Journal of the ACM (JACM) 58 (6), 1-28, 2011
1652011
Online stochastic weighted matching: Improved approximation algorithms
B Haeupler, VS Mirrokni, M Zadimoghaddam
Internet and Network Economics: 7th International Workshop, WINE 2011 …, 2011
1352011
Beeping a maximal independent set
Y Afek, N Alon, Z Bar-Joseph, A Cornejo, B Haeupler, F Kuhn
Distributed computing 26 (4), 195-208, 2013
1262013
Incremental cycle detection, topological ordering, and strong component maintenance
B Haeupler, T Kavitha, R Mathew, S Sen, RE Tarjan
ACM Transactions on Algorithms (TALG) 8 (1), 1-33, 2012
1072012
Incremental cycle detection, topological ordering, and strong component maintenance
B Haeupler, T Kavitha, R Mathew, S Sen, RE Tarjan
ACM Transactions on Algorithms (TALG) 8 (1), 1-33, 2012
1072012
Incremental cycle detection, topological ordering, and strong component maintenance
B Haeupler, T Kavitha, R Mathew, S Sen, RE Tarjan
Arxiv preprint arXiv:1105.2397, 2011
1072011
Analyzing network coding gossip made easy
B Haeupler
Proceedings of the forty-third annual ACM symposium on Theory of computing …, 2011
1062011
Distributed algorithms for planar networks ii: Low-congestion shortcuts, mst, and min-cut
M Ghaffari, B Haeupler
Proceedings of the twenty-seventh annual ACM-SIAM symposium on Discrete …, 2016
952016
Interactive channel capacity revisited
B Haeupler
2014 IEEE 55th Annual Symposium on Foundations of Computer Science, 226-235, 2014
952014
Deterministic algorithms for the Lovász local lemma
K Chandrasekaran, N Goyal, B Haeupler
SIAM Journal on Computing 42 (6), 2132-2155, 2013
872013
Global computation in a poorly connected world: fast rumor spreading with no dependence on conductance
K Censor-Hillel, B Haeupler, J Kelner, P Maymounkov
Proceedings of the forty-fourth annual ACM symposium on Theory of computing …, 2012
872012
Optimal error rates for interactive coding II: Efficiency and list decoding
M Ghaffari, B Haeupler
2014 IEEE 55th Annual Symposium on Foundations of Computer Science, 394-403, 2014
812014
Splaynet: Towards locally self-adjusting networks
S Schmid, C Avin, C Scheideler, M Borokhovich, B Haeupler, Z Lotker
IEEE/ACM Transactions on Networking 24 (3), 1421-1433, 2015
762015
Near optimal leader election in multi-hop radio networks
M Ghaffari, B Haeupler
Proceedings of the twenty-fourth annual ACM-SIAM symposium on Discrete …, 2013
752013
Synchronization strings: codes for insertions and deletions approaching the singleton bound
B Haeupler, A Shahrasbi
Proceedings of the 49th Annual ACM SIGACT Symposium on Theory of Computing …, 2017
742017
Simple, fast and deterministic gossip and rumor spreading
B Haeupler
Journal of the ACM (JACM) 62 (6), 1-18, 2015
742015
Optimal error rates for interactive coding I: Adaptivity and other settings
M Ghaffari, B Haeupler, M Sudan
Proceedings of the forty-sixth annual ACM symposium on Theory of computing …, 2014
722014
Faster Information Dissemination in Dynamic Networks via Network Coding
B Haeupler, D Karger
Symposium on Principles of distributed computing (PODC'11), 381-390, 2011
722011
Randomized broadcast in radio networks with collision detection
M Ghaffari, B Haeupler, M Khabbazian
Proceedings of the 2013 ACM symposium on Principles of distributed computing …, 2013
672013
Optimal document exchange and new codes for insertions and deletions
B Haeupler
2019 IEEE 60th Annual Symposium on Foundations of Computer Science (FOCS …, 2019
632019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20